Začátky užívání bojových plynů na západní frontě 1. světové války

Autor: Radim Chrást / Radim.ch 🕔︎︎ 👁︎ 133.044

Dne 3. srpna 1914 vyhlásilo Německo válku také Francii a již tento den použili francouzští vojáci puškové a ruční granáty s málo účinným chloracetonem. Chemické zbraně a chemikálie s vojenským využitím

Francie tak zahájila historii použití bojových plynů za 1. světové války. Odborníci odhadují, že jejich obětí se stalo 1 297 000 lidí, z toho 91 200 zasažených zemřelo. Za války bylo použito Němci 68 000 tun bojových plynů. Francouzi užili 36 000 tun a Britové 25 000 tun.

Reklama

První velké plynové útoky mají na svědomí Němci. První německý plynový útok na západní frontě přišel u Nouve Chapelle v říjnu 1914 a další plynové útoky následovaly. Vždy se zatím jednalo o relativně neškodné plyny, většinou slzné.

V roce 1915 stála proti sobě u belgického města Ypry německá armáda a spojenecké jednotky složené z kanadských, britských a francouzských jednotek.

Velení německé armády se v té době rozhodlo o vyzkoušení bojového plynu – jedovatého chloru. Německý velitel Falkenhayn s použitím souhlasil.

Němci tedy do první linie u Yprů dopravili a zakopali 5 730 lahví se 168 tunami chloru. Útok měl nastat za vhodného větru.

Do spojeneckých zákopů na jaře 1915 přeběhlo několik dezertérů, kteří informovali o velkém množství lahví s plynem a přípravách na jejich použití, ovšem spojenci těmto informacím nevěnovali žádnou pozornost.

Tyto informace byly podceňovány také proto, že Německo podepsalo Haagskou úmluvu v roce 1909 proti užívání dusivých plynů při válčení.


Němečtí vojáci čekající na útok

Dne 22. 4. 1915, po 18 hodině večer, si britští vojáci všimli žlutozeleného mraku stoupajícího nad německými zákopy, velení jednotky to považovalo za prostředek, kterým se Němci snaží zamaskovat postup, a tak byl vydán rozkaz připravit se do střeleckých pozic.

Reklama

Oblak zasáhl levé křídlo britských linií. Smrtící zelený mrak chlóru udeřil také na francouzské jednotky, původem většinou z Alžíru. Chlor měl za následek silné poškození zraku a dýchacích orgánů, postižení často oslepli a navíc trpěli problémy s dýcháním a častými záchvaty kašle. Vojáci neměli žádné ochranné prostředky, byli proti plynu bezmocní, a tak z bojiště utekli. Ponechali tím 6 km dlouhou mezeru ve spojeneckých liniích. Němci, kteří takový úspěch neočekávali, však neměli dostatečně silné zálohy, aby tohoto úspěchu mohli využít.

Zelený oblak se dostal také do prostoru jednotek 1. kanadské divize, těm se však podařilo udržet. Proti plynu se bránily primitivními prostředky, které měli vojáci k dispozici, např. dýchali přes močí nasáklé ponožky či kapesníky.


Kanadská jednotka zasažená plynem

Dne 24. 4. 1915 v 4.00 hodin ráno byl podniknut další plynový útok a Němcům se podařilo vytlačit kanadské jednotky, které ustoupily do St. Julien.

Dne 24. 5. 1915, o měsíc nepřetržitých bojů později, dal německý velitel Falkenhayn ještě jednou povel k plynovému útoku na Ypry. Kanadské jednotky se tentokrát udržely, ale za cenu velkých ztrát. Britské jednotky byly přinuceny ustoupit o 1 000 metrů.

Celkem si tyto německé útoky vyžádaly 15 000 zasažených vojáků a více než 5 000 mrtvých.

Tyto chemické útoky vyvolaly rychlá protiopatření. Už počátkem roku 1916 byl každý voják vybaven plynovou maskou. Je zajímavé, že žádná z mocností proti využívání chemických zbraní neprotestovala, ale naopak je využívala, a tak chemická válka pokračovala až do roku 1918.

V průběhu války začala vojska jednotlivých armád používat i ochranné prostředky pro zvířata, která ji při jejich válečném úsilí pomáhala.


V zákopech bylo třeba chránit i čtyřnohé pomocníky


Také němečtí vojáci byli nuceni chránit nejen sebe, ale i tažná zvířata pomáhající s přepravou vojenského materiálu

Zdroj:
https://druidova.mysteria.cz/JAK_JDE_ZIVOT/Chlor.htm
https://brinda.cz/skola/zbrane-1-sv-valky.php
https://vstupnistranka.wz.cz/prvnisvetovavalka/zbrane.php
https://www.21stoleti.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2009061925
https://www.ruddock.ca/historyproject/

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více