Osud prostého R-U vojáka v Brusilově letní ofensivě u Lucku v roce 1916

Autor: Vladimír Mucha, Ing. / IR98 🕔︎︎ 👁︎ 28.406

Brusilova letní ofensiva u Lucku v r. 1916

Během 3. července r. 1916 byla znovu obnovena Brusilova ofenzíva proti pozicím II. c. a k. arm. sboru (4. armáda arcivévody Josefa Ferdinanda) u Lucku ve Volyňské gubernii ve směru železnice Rovno - Kovel. Na středu tohoto průlomu u města Luck provedla rakousko-uherská vojska ústup na 30 km vzdálenou záložní linii na řece Stochod.

Ruský útok pokračoval 4. července a stočil se od Lucku na sever proti pozicím 26. a 45. c. k. zeměbranecké divize, jejichž postavení sahalo od Pripjaťských blat až k městu Čartorijsk na řece Styr. Hlavní útok provedl ruský XXX. střelecký sbor posílený 4. finskou střeleckou divizí. Ústup obou R-U divizí probíhal za nepřetržitých bojů až do 9. července a směřoval ve směru Pnevno, Ratno, Kovel za linii horního toku řeky Stochod.

Reklama

45. Landwehr Inf. Div. – velitel polní podmaršálek Gustav Smekal

(52. Landwehr Inf. Brig. - 9. LIR Leitmeritz, 10. LIR Jungbunzlau)

26. Landwehr Inf. Div

(51. Landwehr Inf. Brig., 90. Landwehr Inf. Brig.)

A nyní se pojďme podívat na osud prostého vojína, mého předka v této ofenzívě.

Inf. Alois Suchý

Reklama

Inf. Alois Suchý byl nasazen na východní frontě v rámci I./XXI Marschkompanie LIR Nr.10 (1. rota, 1. četa, 21. pochodového praporu), Etapen Post Nr. 174. Během Brusilovy ofenzivy zajat 6. července r. 1916 u obce Čartorijsk (Volyňská gubernie) na horním toku řeky Styr východně od Pripjaťských blat.

Narozen 30. května r. 1896, domovská obec Nymburk, Komenského třída č. 603, později Hradební ulice. Zařazen jako infanterista k Böhmisches Landwehr Infanterie Regiment Nr. 10 (pluk vytvořen r. 1889), doplňovací obvod č. 36 Jungbunzlau - Leitmeritz, sídlo štábu, I. a II. praporu Mladá Boleslav, III. prapor Turnov, velitel obst. Viktor Meisel (r. 1914), barva plukovního vyložení trávová zeleň, barva knoflíků stříbrná s číslem 10.

Do čsl. vojska se přihlásil 2. prosince r. 1916 v Kazatíně (poblíž Žitomiru), přijat 29. prosince r. 1917 ke 4. střeleckému pluku „Prokopa Holého“, 9. rotě v hodnosti vojína. Tento střelecký pluk byl založen v srpnu r. 1917 (Polonnoje). Pluk se účastnil bitev u Bachmače, Penzy, Lipjagu, působil na povolžské frontě, od jara r. 1919 se aktivně účastnil obrany magistrály na střední Sibiři. Demobilizován byl 3. února r.1921 jako vojín/střelec téhož pluku čsl. legie na Rusi (návrat do vlasti transportní lodí Titan 6. června r. 1920).

Inf. Václav Suchý

Starší bratr Aloise Suchého. Zařazen jako infanterista k Ungarisches Infanterie Regiment Nr.44 Erzherzog Albrecht. Tento honvédský pluk byl vytvořen r. 1744, velitel Obst. Karl Mihanovič Edl. v. Frankenhardt (r. 1914), doplňovací obvod Kapošvár, sídlo štábu, I. a II. praporu Vídeň (před r. 1914 Budapešť), detašovaný III. prapor v Kapošváru, IV. prapor v Bileći. Barva plukovního vyložení mořenová červeň, barva knoflíků zlatá. Nasazen na východní frontě v rámci 5. Marschbrigady, II/21 Marschbatalionu, Feld Post Nr. 90. Z Velké války se navrátil r. 1918 (potvrzeno ze vzpomínek pamětníků), bližší informace o jeho frontovém nasazení bohužel nezjištěny.

Použité prameny a literatura:
Češi v 1. světové válce, díl 2. - Libor Nedorost

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více