Areál opevnění v Darkovičkách a památník 2. světové války v Hrabyni

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 35.909

Oblast Ostravska není turisty příliš vyhledávaným místem, zájemci o vojenskou historii však zde mají možnost zhlédnout minimálně tři zajímavá místa – areál opevnění Darkovičky, památník 2. světové války v Hrabyni a rodnou obec generála Píky.

Areál opevnění Darkovičky patří k jedněm z nejlépe zachovalých a restaurovaných objektů opevnění z období let 1935 – 38 u nás. Soubor objektů představuje unikátní ukázku různých druhů opevnění včetně celistvého systému pěchotních a protitankových překážek. Vzhledem k tomu, že s opravami se začalo teprve v roce 1984 a první expozice byla Slezským muzeem otevřena již v roce 1988, odvedli pracovníci muzea i řada fandů z řad milovníků vojenství obrovský kus práce, který je viditelný především na pěchotním srubu „Alej“.

Reklama

Skanzen je tvořen pěchotními sruby MO-S18 „Obora“, MO-S19 „Alej“, MO-S20 „Orel“ a lehkým objektem vz. 37 A-140Z č. 829.

MO-S 18 je jednostranný levokřídlý objekt s  jedním zvonem, II. třídy odolnosti (stěny 100 – 225 cm, strop 200 cm) s hlavní výzbrojí tvořenou zbraní L1 (4cm PT kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37), zbraní M (dvojče těžkých kulometů vz. 37) a dvou zbraní N (lehký kulomet vz. 26) pro střelbu do týlu. Objekt je zrekonstruován zvnějšku a ve vstupní chodbě je instalována pamětní deska veliteli z roku 1938 Jaroslavu Švarcovi, parašutistovi padlému po atentátu na Heydricha

Lehký objekt vz. 37 je zrekonstruován zvnějšku obsahuje v současné době základní vybavení interiéru (bez instalace zbraní).

MO-S 19 je oboustranný dvoukřídlý objekt s dvěma zvony a jednou kopulí, III. třídy odolnosti (stěny 125 – 275 cm, strop 250 cm) vyzbrojený dvěma zbraněmi L1 a dvěma zbraněmi M, týl chránily 4 zbraně N. Tento srub je v současné době nejlépe rekonstruovaným objektem československého těžkého opevnění v České republice, a to včetně kompletního vybavení jako např.  instalace zbraní i s optikou, vzduchotechniky, muničními výtahy atd.

Poslední z objektů MO-S 20 je dvoukřídlý srub s třemi zvony, IV. třídy odolnosti (stěny i strop až 350 cm) s výzbrojí jako u MO-S 18. Tato stavba měla tvořit zázemí plánované dělostřelecké tvrzi „U Orla“, se kterou měla být spojena podzemním systémem, o čemž svědčí i více než 26 m hluboká výtahová šachta s obvodovým schodištěm. Během bojů v rámci ostravské operaci byl však srub následkem bojů i německé devastační činnosti natolik poškozen (úmyslný výbuch munice), že je objekt v současné době ponechán v tomto stavu jako památka na jeho zneužívání nacisty.

Reklama

Pro veřejnost jsou objekty otevřeny od května do října ve čtvrtek až neděli, přičemž jednou za rok se zde ve spolupráci s AČR a kluby vojenské historie  pořádají mj. tzv. dynamické ukázky.  Např. v tomto roce se v rámci 6. návštěvního dne pořádaného k 65. výročí květnové mobilizace uskutečnila rekonstrukce obrany pevnostního komplexu.

Památník bojů za svobodu v Hrabyni, dříve známý jako Památník ostravské operace, již zdálky na sebe upozorní svou mohutností a komunistickou monstrózností dvou betonových objektů, před nimiž je umístěno sousoší (jak jinak) sovětských osvoboditelů. Cesta od parkoviště k samotnému muzeu je lemována sovětskou bojovou technikou z období 2. světové války, konkrétně souborem tažených kanónů, PL kanónů a houfnic. U samotné budovy se pak nacházejí tanky T 34, samohybka SU 100 či kolopásová Tatra T 810.

Výstava v hlavní hale je věnována především ostravské operaci, československému domácímu odboji během války a osvobozovacím akcím. Místnosti vévodí plastická mapa zmíněné operace, po stranách jsou vitríny s řadou fotografií, vyhlášek, zbraní či vyznamenání.

V boční místnosti nalevo od vchodu je umístěna stálá výstava „Heliodor Píka – život a smrt generála“, která byla otevřena v roce 1997 ke stému výročí narození tohoto vynikajícího vojáka a diplomata narozeného v nedaleké Štítině, jenž se stal jednou z prvních obětí komunistické zvůle.

V patře pak můžeme nalézt expozici věnovanou činnosti čs. letců za 2. světové války na všech frontách a obraně podkarpatské Rusi v letech 1938 – 39. Doplňující součástí je výstava modelů bojové techniky, především kitů letadel a diorámat bojové techniky.

Vzhledem k tomu, že je památník umístěn na kopci, mají návštěvníci možnost shlédnout z vrcholu stavby široké okolí.

Památník v současné době není tak často navštěvován jako v období před rokem 1989, takže před návštěvou je vhodné předem zatelefonovat, alespoň v období mimo prázdniny. Vstupné je 20 Kč, poloviční (studentské) 10 Kč, vyhlídka 5 Kč. V budově restaurace vedle parkoviště je možnost zakoupit si upomínkové předměty, jako např. „skládačky“ s vyobrazením sovětské bojové techniky za lidovou cenu 3 Kč (pro zajímavost – na zadní straně je vytištěna cena 6 Kčs :))

Reklama

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více