Normané v Irsku

Autor: Sallet / sallet 🕔︎︎ 👁︎ 25.578

Rozprávanie o tom, ako sa Normani do Írska dostali

... prišli viacmenej náhodou a zostali navždy...

Reklama

Martin „Sallet“ Michna

História Írska je ako história každej inej krajiny. Striedajú sa v nej obdobia slávy a blahobytu, ale aj úpadku a poroby.

Musíme sa vrátiť až k počiatkom dejín, aby sme našli správne miesto, od ktorého by sme mohli začať rozprávanie o osudovom zvrate v dejinách Írska...

O príchode Normánov.

S výnimkou zvestovania slova božieho sv.Patrikom a jeho nasledovníkmi totiž žiadna iná udalosť osud tohto ostrova toľko nezmenila.

Rozprávanie o tom, prečo začal normánsky zábor Írska, začína osobnou drámou dvoch bojovných kráľov, Diarmaita Mac Murchada z Leinsteru a Tigernana Ua Ruairka z Breifne, ktorí spolu viedli vojnu. Je to klasický príbeh o nájazdoch a odvetných výpravách, o udatnosti a krutosti, o únose Ua Ruairkovej manželky Dervorgilly, o Ua Ruairkovej nezmieriteľnej nenávisti, Mac Murchadovom zvrhnutí z trónu a jeho odchode do vyhnanstva...

Potom už dráma Írska pokračovala ako predstavenie jedného herca, keď ponížený Mac Murchada požiadal o pomoc najskôr v Anglicku a potom aj vo Francúzsku a Walese.

Dobové pramene, konkrétne Gerald z Walesu (Giraldus Cambrensis), popisujú Mac Murchadu nasledovne:

Bol vysoký, silný a medzi ľuďmi svojimi ako udatný bojovník vynikal.
Hlas jeho ochraptel hlasitou vravou bitiek mnohých.
Pred láskou dával prednosť tomu, aby sa pred ním ostatní strachom triasli.
So šlachticmi svojimi tvrdo jednal, ale mnoho mužov nízkeho pôvodu pozdvihol.
Jeho vlastní ľudia ho radi nemali a ostatní ho nenávideli.
Domnieval sa, že všetci mu úklady stroja a ku každému sa nepriateľsky choval...

Reklama

Mac Murchada chcel získať svoje dedičné územie naspäť a zúfalo hľadal spojencov. Vyhľadal preto anglického kráľa Henricha II., ktorý toho času pobýval v Akvitanii a pred celým jeho dvorom učinil kráľovi nasledujúcu ponuku.

Slyš, vznešený kráľ Henrich,
odkiaľ pochádzam,z ktorej zeme.
Pánom Írska som bol zrodený,
uznávaným jeho vládcom.
Neprávom však vlastní ľudia
z kráľovstva ma zapudili.
V prítomnosti barónov tvojej ríše, sir,
o nápravu teba žiadam.
Vazalom tvojim budem
az do konca svojich dní,
keď mi pomôžeš
získať naspäť, čo mi náleží.
Pred tvojími barónmi a grófmi tu sľubujem,
že uznávať ťa čo pána svojho a vládcu budem.

Toto sa udialo v roku 1166, presne sto rokov po tom, ako sa Normáni vylodili v Anglicku. Írsko stálo na osudovej križovatke svojich dejín a ani o tom nevedelo. Kráľ Henrich II. mal momentálne príliš veľa práce so spravovaním svojich

držav a na okamžitú výpravu nemal ani pomyslenie. Situáciu však vyhodnotil a v súlade so svojou rozhodnosťou a inteligenciou usúdil, že podporou ohrdnutého kráľa nemá čo stratiť. Prijal preto Diarmaitovu prísahu vernosti a zahrnul ho darmi a poctami. Obdaroval ho naviac aj sprievodným listom, v ktorom vyzýval svojich poddaných, aby mu boli so všetkým nápomocní.

Povzbudený prijatím u normánskeho kráľa, vrátil sa Diarmait do Bristolu, kde však k svojmu rozčarovaniu zistil, že po výprave do Írska tu nikto príliš netúži. Presunul sa preto do Walesu, kde si múdro vyžiadal prijatie u najmocnejšieho normánskeho šľachtica Richarda FitzGilberta de Clare, grófa zo Strigoilu, známeho pod prezývkou "Strongbow". Tento bol u kráľa Henricha II. v nemilosti, a preto Diarmait predpokladal, že práve on by mohol hľadať slávu, moc a bohatstvo v Írsku.

Prvé jednania neboli vôbec jednoduché a ich výsledok by som popísal frázou "Dohodli sme sa ,ze sa dohodneme."

Mac Murchada hral o čas, preto zvýšil stávku a ponúkol FitzGilbertovi za manželku svoju najstaršiu dcéru Aoife a nástupníctvo na leinsterský trón. Tejto ponuke už FitzGilbert neodolal a prisľúbil Mac Murchadovi svoju podporu.

Horkokrvní normánski rytieri pôvodne pochádzali z Francúzska, stále ešte hovorili po francúzsky a patrili k najlepším bojovníkom vtedajšej Európy. Boli krutí, ľstiví, vynikajúci námorníci a jazdci, stavali kamenné hrady a kostoly, mali vrodený zmysel pre disciplínu a poriadok. Boli tvrdí, inteligentní a predovšetkým hladní po pôde. Teraz sa im za morom ponúkalo starobylými legendami opradené tajomné Írsko. Bola to ponuka taká lákavá, že vývoj udalostí na seba nenechal dlho čakať.

Po tomto úspechu pokračoval Mac Murchada v jednaní aj s ostatnými významnými normánskymi a flámskymi rodmi. Bolo to však už podstatne jednoduchšie, nakoľko mal FitzGilbertovu podporu. Mená ako FitzHenry, Carew, FitzGerald a Barry z normánskej strany a Prendergast, Fleming, Roche,Cheevers a Synott zo strany flámskej saneskôr nezmazateľne zapísali do dejín Írska.

Všetko bolo dohodnuté, a predsa sa stále nič nedialo! Mac Murchada preto stratil trpezlivosť a rozhodol sa konať sám na vlastnú päsť, s hŕstkou Normánov, Flámov a Welsanov sa pokúsil o "súkromnú inváziu" do Írska. Spočiatku sa mu dokonca podarilo ovládnuť časť územia okolo Fernsu. Ua Conchobair a Ua Ruairk však pritiahli so svojími armádami a po krátkom boji zmasakrovali Mac Murchadov expedičný zbor a Diarmaita samotného zajali. Mac Murchada bol nútený zaplatiť sto uncí zlata ako odškodné za predchádzajúci únos Ua Ruairkovej manželky Dervorgilly, čo mu zrejme zachránilo život. Tentoraz to s ním bolo naozaj vážne. Posielal jeden naliehavý odkaz za druhým a každému, kto príde na pomoc, sľuboval korisť, bohatstvo a pôdu...

Reklama

Nakoniec sa dočkal... Prvé normánske lode pristáli na piesčitom pobreží zátoky Bannow v roku 1169. Asi 600 Normánov vstúpilo toho májového dňa na írsku pôdu.

Viedli ich Robert FitzStephen, Hervey de Montmorecy a Maurice de Prendergast. Vojsko tvorila ťažká jazda v krúžkovej zbroji, vyzbrojená dlhými kopijami a štítmi, pechota a waleskí lukostrelci, vyzbrojení smrtonosnými lukmi.

Začal sa normánsky zábor Írska. Jedna dejinná epocha Írska sa práve skončila...

Záverom

Nebiť nepredvídateľných následkov Diarmaitovej žiadosti o pomoc zvonka,mohol politický vývoj Írska v 11.a 12. storočí vyvrcholiť vytvorením silnej centrálne riadenej monarchie. Osud to však chcel inak...

Zdroje
T.W.Moody and F.X.Martin - The Course of Irish History
internet


Diarmaita Mac Murchada


Normánska ťažká jazda

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více