Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 15.166

Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt
Nositel vyznamenání GCB, GBE, CMG,
DSO, MC

Sir Edgar Ludlow-Hewitt se narodil 9.června 1886 jako syn kněze v britském městě Cork. Základní vzdělání získal na škole v městě Radley a poté vystudoval vojenskou akademii v Sandhurstu. Po ukončení studia v Sandhurstu byl roku 1905 přidělen k jednotce 1st Battalion Royal Irish Rifle. Po několika letech všední služby u pěchoty zatoužil po změně a proto se roku 1914 přihlásil do leteckého kurzu. Téhož roku se mu podařilo získat pilotní průkaz číslo 887 (RAeC Certificate, No 887). Po získání pilotního průkazu vystudoval ještě leteckou akademii Central Flying School
a v srpnu 1914 byl řijat do řad britského letectva (RFC).

Reklama

Dne 28. listopadu 1914 byl zařazen jako pilot do 1.squadrony RFC, se kterou nejdříve působil na základně ve Farnborough na britských ostrovech a později se v jejích řadách přesunul na západní frontu do Francie, kde se mimo jiné zúčastnil i bojů u Neuve Chapelle. V těchto bojích se velmi osvědčil a proto byl 13.září 1915 jmenován velitelem 15.squadrony RFC, která působila taktéž na západní frontě ve Francii, a byla vybavena letouny typu Be-2C. Dne 1.listopadu 1915 byl převelen k 3.squadroně RFC, které zanedlouho začal velet. Tato squadrona působila taktéž ve Francii a byla vybavena letouny typu Morane Parasol.

Poté, co se osvědčil na všech těchto velitelských pozicích, byl 1.února 1916 jmenován velitelem 3rd (Corps) Wing RFC v Bertangles a byla mu udělena hodnost Lieutenant-Colonel. Zde patřil mezi několik málo důstojníků, kteří, přestože byli ve vysoké funkci velitelů wingů RFC, se aktivně účastnily nebezpečných bojových letů nad frontu místo aby zůstávali v bezpečí štábu v zázemí. Tímto svým chováním velmi zvyšoval bojovou morálku svých pilotů a mimo to i získával pověst skvělého bojovníka a odvážného pilota. Z toho také vyplývá, že v letech první světové války získal celou řadu vyznamenání a řádů – roku 1917 získal řád Croix de Chevalier, Legion of Honour, roku 1918 získal DSO a během války byl také šestkrát citován v denním rozkaze na čestném místě.

Dne 7. listopadu 1917 se stal inspektorem RFC dohlížejícím na výcvik (Inspector of Training) na velitelství Training Division. Poté se roku 1918 stal náčelníkem hlavního štábu RAF ve Francii.

V období po 1.světové válce jeho kariéra úspěšně pokračovala – 1.června 1919 se stal Deputy Director of Training na velitelství RAF a od 1.října 1925 začal navštěvoval Royal Navy Staff College. Po absolvování této školy převzal příme velení nad RAF Staff College, přesně 28.března 1926. Pak se 2.října 1930 stal velitelem jednotek RAF v Iráku a na této pozici zůstal až do 1.února 1933, kdy byl jmenován Director of Operations and Intelligence v rámci ministerstva letectví (Air Ministry).

Odtud odešel 2.března 1935 do Indie, kde se stal velitelem zde působích jednotek RAF. Odsud byl 12.září 1937 odvolán zpět do Anglie, kde byl jmenován velitelem Bomber Command RAF. Pracovat na této pozici ve složité situaci, kdy byla válka za dveřmi, bylo velmi obtížné. I přesto zde získal Ludlow-Hewitt několik úspěchů – podařilo se mu dosáhnout plné profesionalizace
Bomber Command RAF, což mimo jiné znamenalo i zavedení nové funkce palubního střelce (Air gunner) v roce 1939 a bylo následováno založením nové školy pro výcvik palubních střelců Central Gunnery School. Do této doby nebyli palubní střelci vojáci z povolání.

Dalším z jeho úspěchů byl, že se mu podařilo přesvědčit ministerstvo letectví (Air Ministry) o potřebě nového „rychlého“ bombardéru, schopného operovat ve dne a bez stíhací ochrany nad územím nepřítele. Z této snahy a za velké podpory Ludlow-Hewitta vznikly u firmy De Haviland plány na bombardér Moskyto, který se později skvěle osvědčil v leteckých operacích druhé světové války.

Přes tyto nezanedbatelné úspěchy  Ludlow-Hewitta se v době po 1.září 1939 ukázalo, že ve své funkci musí čelit čím dál větším problémům, které přestává být schopen řešit. V té době muselo Bomber Command RAF čelit těžkým ztrátám a slabým výsledkům svých operací, které plynuly mimo jiné z toho, že za velení maršála Ludlow-Hewitta nebyla dostatečně věnována pozornost vývoji pomocných navigačních prostředků, nočnímu bojovému výcviku a řešení obrany bombardérů proti útokům nepřátelským stíhačům při operacích ve dne.

Zároveň se ukazovalo, že maršál Ludlow-Hewitt byl dobrým velitelem v době míru, ale za války, mimo jiné díky svému pokročilému věku, se tváří v tvář těžkým ztrátám Bomber Command stával pesimistou ohledně možností dalších bojových operací Bomber Command. Toto si úředníci na ministerstvu letectví (Air Ministry) uvědomili a tak 4.dubna 1940 jmenovali Ludlow-Hewitta do funkce Inspector-General of the RAF a na jeho místo velitele Bomber Command RAF dosadili maršála Portala

Dne 19.listopadu 1945 odešel Ludlow-Hewitt do penze v hodnosti Air Chief Marshal. Roku 1945 byl jmenován předsedou Board of Governors na univerzitě College of Aeronautics. V této funkci působil až do roku 1953. 

Reklama

Sir Ludlow-Hewitt zemřel 15.srpna 1973 v britském městě Wiltshire v požehnaném věku 87 let. 

Přeloženo a upraveno z 
www.rafweb.org
www.raf.mod 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více