Střední tank T-55

Autor: Jana Krechlerová / jana 🕔︎︎ 👁︎ 63.346

Základní typ : Tank T - 55 A
Odvozené typy : Tank T - 55 AM2,AM2K,
                        Vyprošťovací tank VT - 55 A
                       

Střední tank T - 55A je bojové pásové vozidlo vyzbrojené 100 mm kanónem a spřaženým kulometem ráže 7,62 mm. Představuje další vývojový stupeň tanku T - 55,zejména prostřednictvím zvýšení ochrany osádky a zařízení tanku proti účinkům zbraní hromadného ničení. Je vybaven pancéřovou ochranou a je schopen překonávat vodní překážky jízdou pod vodou. Osádku tvoří čtyři muži.

Reklama

Hlavní části tanku

Korba a věž,motor s příslušenstvím, převodné ústrojí, elektrické zařízení, spojovací prostředky, speciální zařízení, výzbroj a pozorovací přístroje, výstroj a příslušenství.
Na tank je možno připevnit kolový odminovač KMT - 5 nebo buldozerovou radlici BTU - 55.

hmotnost při připravenosti : 36 000 kg
délka s kanónem dopředu : 9 000 mm
délka s kanónem dozadu : 8 485 mm
max. šířka : 3 270 mm
max. výška ( bez PLK ) : 2 350 mm
světlá výška : 425 mm
styčná délka pásu s terénem : 3 840 mm

motor : čtyřdobý,vznětový s kapalinovým chlazením
typ : V - 55 A

Výzbroj

kanón : hlaveň s vývrtkem
vzor : D 10 - T2 S
ráže : 100 mm
max. délka střelby se zaměřovacím dalekohledem : 6 900 m
s polohovou libelou : 14 600 m
dálka přímé střelby při výšce cíle 2 m : 1000 - 1 100 m

kulomet : spřažený s kanónem
vzor,množství : PKT, 1 ks
ráže : 7,62 mm

Reklama

max. dálka mířené střelby : 2 200 m

kulomat PLK :
vzor,množství : 38/46, 1 ks
ráže : 12,7 mm
max. dálka mířené střelby : 3 500

samopal :
vzot,množství : 58, 1 ks
ráže : 7,62 mm

signální pistole :
množství : 1 ks
stabilizace kanónu : ve svislé a vodorovné rovině STP 2 CYKLON

speciální zařízení :
radiostanice : R - 123
dosah ve dne i v noci : do 20 km
tankové hovorové zařízení : R - 124
zaměřovací dalekohled střelce :  TŠ - 2B - 32
zaměřovací infradalekohled střelce : TPN - 1 - 22 - 11
dálka viditelnosti : 800 m
zaměřovací infradalekohled velitele : TKN - 1
dálka viditelnosti : 300 m
infrahled řidiče : TVN - 2
dálka viditelnosti : 60 m
střelecký infrasvětlomet : L 2

Tank T - 55 AM2
- je bojové pásové vozidlo vyzbrojené 100 mm kanónem a spřaženým kulometem ráže 7,62 mm.Je modernozace tanku T - 55A. Základní konstrukce a uspořádání je doplněno odernizačními prvky, které zabezpečují zvýšení palebné síly a účinnosti,odolnosti a ochrany osádky a dalších taktickotechnických parametrů. Osádku tvoří čtyři muži.

Hlavní části tanku

Korba a věž, motor s příslušenstvím, převodné ústrojí, podvozek, elektrické zařízení, spojovací prostředky, speciální zařízení, výzbroj a pozorovací přístroje, systém řízení palby a detekce i indikace ozáření, další modernozační prvky, výstroj a příslušenství.

Na tank je možno upevnit mechanický odminovač  - vyorávač KMT - 6, výbušný odminovač a zahlubovací zařízení ŽELIVKA.

hmotnost při připravenosti : 41 500 kg
osádka : 4 muži
délka s kanónem dopředu : 9 000 mm
délka s kanónem dozadu : 8 500 mm
max. šířka : 3 760 mm
max. výška ( bez PLK ) : 3 030 mm
světlá výška : 340 mm
styčná délka pásu s terénem : 3 840 mm
max. šířka vodní překážky : 1 000 m
max. hloubka vody : 5 m

motor : čtyřdobý, vznětový s kapalinovým chlazením
typ : V - 55 M2 nebo ( V - 55 A )

Výzbroj

kanón :hlaveň s vývrtkem
ráže : 100 mm
vzor : D 10 - T2 SA/SK
max. dálka střelby se zaměřovacím dalekohledem : 6 900 m
s polohovou libelou : 14 600 m

Kulomet :
vzor, množství : PKT, 1 ks
ráže : 7,62 mm
max. vzdálenost mířené střelby : 2 200 m

Kulomet PLK :
vzor, množství : 38/46, 1 ks
ráže : 12,7 mm
max. vzdálenost mířené střelby : 3 500 m

Samopal :
vzor, množství : 58, 1 ks

Signální pistole :
množství : 1 ks

systém řízení palby a systém detekce a indikace ozáření KLADIVO k zvýšení přesnosti a účinnosti střelby,SDIO k detekci a indikaci laserového ozáření
tepelná ochrana hlavně: TOH
střelecký systém : BASTION ( u omezeného počtu tanků )

radiostanice : R - 173,R -173P - ABZAC
dosah ve dne i v noci : do 20 km

tankové hovorové zařízení : R - 124
lafeta s protiletadlovým kulometem : DŠK - M
zahlubovací zařízení : ZZ ŽELIVKA
mechanický odminovač : KMT - 6
výbušný odminovač VO

POZNÁMKA : Tank není přisbůsoben pro montáž buldozerového zařízení BTZ - 55 ( BTU - 55 )

Elektrické zařízení T - 55 AM2 odpovídá T - 54 AM2.


VELITELSKÝ TANK T - 55 AM2K

Velitelský tank T - 55 AM2K je v podstatě upravený střední tank T - 55 AM2. Je vybaven spojovacím zařízením umožňujícím spojení ve vlastní velitelské síti a s nadřízeným velitelem. Hlavní takticko - technická data, konstrukce, výstroj a výbava je shodná s typem T - 55 AM2 až na některé odlišnosti. Ve velitelském tanku je doplněna radiostanice R - 130 s příslušenstvím a nabíjecí soustrojí NS 1250B s rozvafěčem ZR 1250B. V T - 55 AM2K je snížený počet nábojů pro kanón a nemá zabudóvány další systémy palby.

HLAVNÍ ODLIŠNOSTI VELITELSKÉHO TANKU T - 55 AM2K A TANKU T - 55 AM2

T - 55 AM2K je doplněn o:
radiostanice : R - 130
dosah ve dne :
délka antény 4 m..............do 50 km
délka antény 10 m............do 75 km
dosah v noci :
délka antény 4 m.............do 20 km
délka antény 10 m...........do 30 km

nabíjecí soustrojí.............NS 1250 B
výkon..............................1,12 kW
obsah palivové nádrže.......7 l
proud..............................40 A
napětí.............................28 V
rozvaděč........................ZR 1250 B

T - 55 AM2K nemá zabudován :
-systém řízení palby.........KLADIVO
-střelecký systém............BASTION
-rádiový přijímač...............R - 173 P

Reklama


VYPROŠŤOVACÍ TANK VT - 55 A

Vyprošťovací tank VT - 55 A je speciální pásové vozidlo postavené na podvozku T - 55 A. Používá se k vlečení havarované nebo poškozené techniky v různých stupních uváznutí s potřebou tažné síly do 750 kN, k zdvíhání různých břemen jeřábem do hmotnosti 1 500 ( 2000 )kg a k dopravě náhradních dílů a různých materiálů na nákladové plošině do 3 000 kg. Posádku tvoří tři muži.

HLAVNÍ ČÁSTI VYPROŠŤOVACÍHO TANKU VT - 55 A jsou :
korba s nástavbou, nákladová plošina, účelové zařízení, motor s příslušenstvím,převodné ůstrojí, podvozek, elektrické zařízení, zvláštní výstroj, spojovací prostředky, výzbroj a pozorovací přístroje, výstroj a příslušenství.

hmotnost při připravenosti : 35 000 kg
délka s ostruhou : 7 120 mm
max. šířka : 3 275 mm
výška : 2 250 mm
výška ( s jeřábem v pracovní poloze ) 6 050 mm
světlá výška : 450 mm
styčná délka pásu s terénem : 3 840 mm
napětí elektrické sítě tanku : 24 V
max, šířka vodní překážky : 1 000 m
max. hloubka vody : 5 m
motor :
typ : V 55
hlavní naviják : bubnnový s kapalinovým pohonem
tažná síla : 8 kN
průměr lana : 6,3 mm
pracovní délka lana : 400 m
Jeřáb : kapalinový
nosnost : 1 500 kg ,s vysunutým ramenem 1 200 kg, ( 2 000 kg,s
vysunutým ramenem 1 600 kg )
max. vyložení :4 000 mm
Nákladová plošina :
nosnost : 3 000 kg
Svařovací zařízení :
svářecí proud : 140-230 A
napětí naprázdno : 30-55 V

Výzbroj

Kulomet :
vzor, množství : 59, 1 ks
ráže : 7,62 mm

Pancéřovka :
vzor, množství : RPG - 7, 1 ks

Samopal:
vzor, množství : 58, 1 ks
ráže : 7,62 mm

Signální pistole : množství : 1 ks

radiostanice : R - 123
dosah ve dne i v noci : do 20 km
radiostanice : VXW 010, 2 ks
dosah ve dne i v noci : do 3 km
doba provozu : cca 8 hod
tankové hovorové zařízení : R - 124
pozorovací přístroj velitele : TKN - 1
dálka viditelnosti : 250-300 m
pozorovací přístroj řídiče : TVN - 2
dálka viditelnosti : 60 m

POZN: Zvýšení tahu hlavního navijáku u modernizovaného účelového zařízení při vyprošťování přes dvě nebo tři větve ( přes jednu nebo dvě kladky ) je zakázáno.
Elektrické zařízení VT - 55 A odpovídá T - 55 A.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více