MiG-19 / První nadzvuk

Autor : 🕔18.04.2004 📕10.025

Přehled jednotlivých strojů:

Verze Taktické číslo Potvrzen ve
službě u slp
Zbarvení radaru
u verzí P, PM
Poznámky
12 ks dodaných v roce 1957 ze SSSR, předány letectvu od 3. - 27. 1. 1958
S 0856      
S 0859      
S 0868      
S 0869      
S 0870      
S 0872 1., 11.    
S 0876      
S 0879      
S 0881      
S 0883      
S 0889      
S 8100      
1 ks dodaný v roce 1957 ze SSSR, zalétaný 6. 2. 1958
S 1006     Vzorový kus pro sériovou výrobu ve Vodochodech
26 ks dodaných v roce 1957, předány letectvu od 27. 1. – 1. 4. 1958
P 0722      
P 0724      
P 0725      
P 0731      
P 0733      
P 0735      
P 0737      
P 0740      
P 0741 11.   4. 8. 1958 havárie u 11. slp v Žatci.
P 0742   zelená  
P 0743      
P 0744      
P 0745      
P 0746      
P 0803      
P 0805      
P 0806      
P 0807      
P 0812 11.   28. 4. 1959 havárie u 11. slp v Žatci.
P 0813 11. zelená 2. 9. 1958 poškozen u 11. slp v Žatci, opraven. Dnes v leteckém muzeu Kbely.
P 0814      
P 0815      
P 0816      
P 0817?     Letoun tohoto TČ není potvrzen
P 0818      
P 0825      
40 ks dodaných v letech 1959-1961 ze SSSR, předány letectvu 17. 11. 1959 – 24. 2. 1961
PM 0917      
PM 0918   červená? Počátkem 90. tých let na letišti Zbraslavice.
PM 0919 5.   Zrušen 4. 2. 1070 u 5. slp.
PM 0920?     Letoun tohoto TČ není potvrzen
PM 0921   žlutá  
PM 0922?     Letoun tohoto TČ není potvrzen
PM 0923 4.   14. 9. 1967 zničen u 4. slp v Pardubicích.
PM 0943 5. modrá Zrušen 4. 2. 1970 u 5. slp.
PM 0944 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp.
PM 0945      
PM 0946      
PM 0947 5.   Zrušen 21. 6. 1972. Již 26. 10. 1971 předán
od 5. slp z Líní do Mošnova.
PM 0948 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp.
PM 0949      
PM 1001 5.   Zrušen 25. 8. 1970 u 5. slp.
PM 1039      
PM 1040 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán VAAZ do Brna.
PM 1041 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předá do Bechyně.
PM 1042 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předá do Bechyně.
PM 1043   zelená Letecké muzeum Kbely
PM 1044 5. modrá  
PM 1045 5. modrá 1972 poškozen při havárii u 5. slp v Líních.
2. 6. 1972 zrušen tamtéž a předán do ZDŠ v Líních.
PM 1046     5. 3. 1964 katastrofa u 11. slp v Žatci.
PM 1047 5.   Zrušen 24. 9. 1970 u 5. slp.
PM 1048 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Malacek.
PM 1049 5.   20. 6. 1970 katastrofa u 5. slp v Plzni-Líních.
PM 1050 5.   Zrušen 1970-72 u 5. slp, prodán do Benešova.
PM 1101 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Malacek.
PM 1102 5. modrá Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Malacek. Dnes letecké muzeum ve Vyškově.
PM 1103 5.   Zrušen 21. 6. 1972 u 5. slp,
jiný pramen udává již 18. 2. 1972 tamtéž.
PM 1104 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Bechyně.
PM 1105 5.   20. 9. 1963 zničen u 5. slp v Plzni-Líních.
PM 1106      
PM 1107 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Bechyně.
PM 1108 5.   Zrušen 21. 6. 1972 u 5. slp,
předán do Českých Budějovic.
PM 1109      
PM 1110 5.   Zrušen 21. 6. 1972 u 5. slp,
prodán 10. 12. 1972 do Karlových Varů.
PM 1111 5.   Zrušen 2. 6. 1972 u 5. slp, předán do Čes. Budějovic.
PM 1112?     Letoun tohoto TČ není potvrzen
PM 1113 5. červená Zrušen 21. 6. 1972 u 5. slp.
104 ks dodaných v licenci z Aera Vodochody, předány letectvu 24. 2. 1958 – 29. 11. 1961
  0001      
  0002      
  0003 1.   5. 6. 1963 havárie u 1. slp v Českých Budějovicích.
  0004      
  0005     Nebyl převzat armádou 22. 4. 1959 havárie
při záletu ve výrobním závodu.
  0006      
  0007 9.    
  0008      
  0009      
  0010      
  0011      
  0012     Použit na prototyp fotoprůzkumné verze Mig-19SF.
  0013      
  0101     Použit na „lámací“ zkoušku.
  0102 9.    
  0103 9.    
  0104 9.    
  0105      
  0106 9.    
  0201      
  0202 9.    
  0203 9.    
  0204 5., 9.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp, prodán do Aše.
  0205 9.    
  0206 9.    
  0207 9.    
  0208 9.    
  0209      
  0210 9.    
  0211      
  0212 9.    
  0213      
  0214 5., 9.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp, prodán
do České Kamenice.
  0215      
  0216      
  0217 5.   Zrušen 17. 3. 1971 u 5. slp, předán
do Českých Budějovic.
  0218 5.    
  0219 5.    
  0220 5.   Zrušen 25. 3. 1971 u 5. slp, předán do Malacek.
  0301 5.   Zrušen 25. 3. 1971 u 5. slp, předán do Malacek.
  0302 5.    
  0303      
  0304 5.    
  0305      
  0306 5.   Zrušen 4. 2. 1970 u 5. slp. V roce 1974 zaznamenán v Horním Týně.
  0307 5.    
  0308 5.    
  0309      
  0310 5.   Zrušen 24. 9. 1970, předán do ZDŠ v Hustopečích.
  0311 5., 9.    
  0312 4., 5.    
  0313 5.    
  0314 5.    
  0315 5.   2. 7. 1969 katastrofa u 5. slp v Plzni-Líních.
  0316 5.   Zrušen 25. 3. 1971 u 5. slp, předán do Malacek jako cílová maketa.
  0317      
  0318 5.   Zrušen 24. 9. 1970 u 5. slp, předán útvaru
pohraniční stráže v Domažlicích.
  0319      
  0320 5.    
  0401 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp, prodán do Protivína.
  0402 4., 5.   4. 3. 1966 havárie u 4. slp v Pardubicích.
  0403      
  0404 5.    
  0405      
  0406 5.    
  0407 5.   Zrušen 24. 10. 1971 u 5. slp.
13. 8. 1971 předán do Bechyně.
  0408      
  0409 5.    
  0410      
  0411 5.    
  0412 5.   Technické muzeum Brno.
  0413      
  0414     Letecké muzeum Kbely.
  0415 5.   3. 3. 1969 havárie u 5. slp v Plzni-Líních.
  0416      
  0417      
  0418      
  0419      
  0420 5.   Zrušen 24. 9. 1970 u 5. slp, prodán
do ústavu sociální péče v Horních Poustevnách.
  0421      
  0422      
  0423      
  0424      
  0425      
  0426 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp, předán
do Českých Budějovic.
  0427 5.   Zrušen 27. 8. 1971 u 5. slp.
  0428 5., 9.   Zrušen 22. 4. 1970 u 5. slp.
  0429      
  0430 5.   Zrušen 21. 6. 1972 u 5. slp, předán do Bechyně.
  0501 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp, předán do Malacek jako cílová maketa.
  0502      
  0503 5.   Zrušen 28. 4. 1970, od 1998 v autobazaru Roudnice u HK, od 2003 letecké muzeum Hradec Králové.
  0504 5.   Zrušen 28. 4. 1970 u 5. slp.
  0505 5.    
  0506 5.   4. 6. 1971 katastrofa u 5. slp v Plzni-Líních.
  0507 5.   Zrušen 25. 8. 1970 u 5. slp.
  0508 5.   Zrušen 24. 9. 1970 u 5. slp, ponechán
v Líních jako památník.
  0509 5.    
  0510 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp,
předán do Malacek jako cílová maketa.
  0511 5.   Technické muzeum Brno.
  0512 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp,
předán do Malacek jako cílová maketa.
  0513 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp,
předán do Malacek jako cílová maketa.
  0514 5.   Zrušen 27. 8. 1970 u 5. slp,
předán do Malacek jako cílová maketa.
  0515 5.   Zrušen 16. 6. 1971 u 5. slp,
předán do leteckého muzea Kbely.

Poznámky:

- Stroje ze SSSR byly dodávány rozložené v bednách, kompletovaly se v Aeru Vodochody, odkud si je armáda po záletu přebírala.
- Ve sloupci „potvrzen ve službě u slp“ jsou uvedeny čísla jednotek vzestupně, ne chronologicky dle toho, v jakém pořadí stroj těmito jednotkami prošel.

Autor : 🕔18.04.2004 📕10.025

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 5 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago