Velká Morava

Autor: ing. Vilém Vácha 🕔︎︎ 👁︎ 73.781

Velká Morava byla významným obdobím našeho národa. Její geopolitické centrum byly Mikulčice, Staré město - Sady a Pohansko nacházejíci se dnes na území České republiky, v okresech Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště. Velká Morava byla druhou fází naší státnosti po Sámovově říši a před Českým knížectvím, je tudíž jedním z právních předchůdců České republiky

Prvním doloženým vládcem Velké Moravy byl její kníže Mojmír I., který vládnul v letech 830 - 846, a roku 833 připojil ke svému státu území jím úspěšně zlikvidovaného sousedního státného útvaru Nitranského knížectví, kde sesadil a vyhnal jeho knížete Pribinu (mimochodem dnes na Slovensku je Pribina pokládán za velkého a významného slovenského panovníka).

Reklama

Velká Morava dále sílila za knížete Rostislava (vládl r. 846 - 870), ale především za knížete Svatopluka (vládl r.870-r.894), který ji územě dále rozšiřoval. Za něj byla součástí Velké Moravy dnešní Česká republika, Slovensko, jihozápad Polska, jihovýchod bývalé Německé demokratické republiky, Maďarsko, sever a východ Rakouska a západ Rumunska, vše o celkové rozloze 350 000 km2 (pro porovnání dnešní Německo má 356 520km2).

Tento stát byl vybudován na národní křesťanské kultuře (dnes bychom řekli výchově obyvatelstva k slušnosti), kterou pomáhal zvelebit od roku 863 svatý Cyril a Metoděj, vojenské družině a správním rozdělení země na hradiště, odkud se vládlo lidu.

V roce 906 za Mojmíra II. (vládl r. 894 - 906) byl však tento stát zničen kočovnými maďarskými kmeny. Jak je to možné?

Velká Morava se dopustila za Mojmíra II. hned několika chyb:

1. Po smrti knížete Svatopluka roku 894 umožnila usazování Maďarů na svém jižním území (Panonie a Potisí) a jejich populační nárůst. Neumožnila dostatečný populační nárůst staroslovanské populace. Usazování Maďarů se Velká Morava nebránila v bláhové myšlence, že je sobě přizpůsobí, což se ale nestalo a Madaři ji zlikvidovali.

Reklama

2. Trestné činy páchané na prostém obyvatelstvu nebyly považovány za jev podlamující moc státu (zločinci jsou ve svých důsledcích nepřátelé a konkurenti státu viz články Legitimita moci Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 1997 a Organizovaný zločin (na www.valka.cz) a Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 2. díl 1998).

3. Nezainteresoval víc staroslovanskou populaci na budování státu a s tím související ekonomický útlum (odpor obyvatelstva z důvodu silného despotického režimu, velké zdanění a vysoká zločinnost).

4. Vojáci a vůbec lidé bojující za Velkou Moravu se neměli tak dobře, jako bojovníci pozdějšího Českého státu, zejména za českého knížete Boleslava I., který vládl v letech 935-972.

Tyto výše uvedené chyby způsobily, že Velká Morava v osudném roce 906 podlehla Maďarům a zanikla. Jejím právním nástupcem se stalo České knížectví, kde se Přemyslovci poučili z výše uvedených chyb a již je nedělali. Vyvarování těchto chyb vedlo k přežití Českého státu (viz články Boleslav I. a Český kníže Oldřich na  www.valka.cz  a článek Český stát a bitva u Lechu Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry 2.díl 1998).

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více