Main Menu
User Menu

Řád Hvězdy Karadjordevičů

Order of Karageorge Star

Орден Карађорђева звезда

     
Název:
Name:
Řád Hvězdy Karadjordevičů
Název v originále:
Original Name:
Орден Карађорђева звезда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#408320Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден Карађорђева звезда
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#627005Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден Карађорђева звезда 2. rед
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#408329Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči
Název v originále:
Original Name:
Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#408332Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Орден Карађорђева звезда 4. rед
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1904
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#408335Verze : 0
MOD
Řád Hvězdy Karadjordjevičů
Orden Karadordeve zvijezde (1904 - 1941)
Orden des Sterns von Karadorde (1904 - 1941)
Řád byl založen, po palácovém převratu a odstranění vlády krále Alexandra Obrenoviče, l. ledna 1904 srbským králem Petrem I. (Petar I. - 1903 - 1918). Řádová dekorace měla nahradit zrušený řád Takovský. Řádová dekorace se členila do čtyř stupňů a byla určená k ocenění především bojovníků za srbskou svobodu a nezávislost.
Řád byl založen ke stému výročí povstání vedené tehdy Kara-Djordjem (Jiřím Černým). Řád měl nahradit ve své vážnosti jednak řád Takovský, ale také řád Miloše Velikého.
Řád se mohl udělit občanům Srbského království za prokázané zásluhy o královský dům či vojenské a válečné zásluhy. Od roku 1906 byl udělován i cizincům, kteří měli prokazatelné zásluhy o Srbské království, ale také příslušníkům diplomatického sboru.
Nařízením krále ze dne 1. ledna 1904 se řád rozdělil na čtyři stupně:
1. stupeň (velkokříž)
2. stupeň (velkodůstojník)
3. stupeň (komander)
4. stupeň (rytíř)
1. řád I. stupně se nosil na velkostuze, předepsané šíře 105 mm. Řádový klenot o rozměru 73 mm x 48 mm, ale jsou známé i poněkud větší kříže o rozměru 79 mm x 50 mm .Vlastní řádový stupeň byl doplněn velkohvězdou o rozměru cca 85 - 92 mm .
2. řád II. stupně se nosil jako klasický velkodůstojník, klenot na náhrdelní stuze doplněný poněkud menší řádovou hvězdou. Rozměr vlastního kříže je uváděn 52-54 mm a hvězdy 85 - 86 mm. Šířka stuhy 40 - 45 mm .
3. řád III. stupně (komander) se nosil na náhrdelní dekoraci, která měla stejný rozměr jako kříž II. stupně ( 52 -54 mm ). Šířka stuhy 40 mm .
4. řád IV. st. se nosil na trojúhelníkové stuze na prsou. Rozměr kříže kolísal od 55 mm x 37 mm až do 65 mm x 63 mm .
V královském nařízení a statutu řádu se upřesňuji počty jednotlivých řádových stupňů:
1. třída - 10
2. třída - 40
3. třída - 150
4. třída - 300
V těchto počtech nejsou zahrnuti cizí státní příslušníci
Řád byl vyhotoven ze stříbra vysoké ryzosti 925/1000 a pozlacen.
Do roku 1914 byl dvorním dodavatelem a výrobcem řádu GAS ( G. A. Scheid ). Po roce 1914 a v době poválečné známe další výrobce a to firmy:
Arthus Bertrand Paříž
Bratři Huguenin Švýcarsko
Firma Sorlini Varaždín (vyráběl především IV. řádový stupeň)
Nositelem řádu I. třídy byl i čs. prezident Dr. Beneš, jeho osobní řád si můžeme prohlédnout ve Vojenském muzeu v Praze .
Literatura :
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání
Car, Pavel; Muhič, Tomislav: Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941
Car, Pavel; Muhič, Tomislav: Katalog vyznamenání a odznaků Srbska a Jugoslávie 1858 - 1941
Prister, Boris: Odlikovanja, Zagreb 1984
Piletič, Mila: Odlikovanja Jugoslovenskich naroda, Beograd 1987

část č. 1
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Řádový klenot I. stupně z majetku bulharského cara

Řádový klenot I. stupně z majetku bulharského cara
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Hvězda 1 . stupně a rytíř ( soukromá sbírka )

Hvězda 1 . stupně a rytíř ( soukromá sbírka )
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#343317Verze : 1
Řád Hvězdy Karadjodjevičů s meči
Orden Karadordeve zvijezde s mačevima
Orden des Sterns von Karadorde mit Schwertern
Tento řád se po svém založení stává nejvyšším řádem královského Srbska. Historii Srbského boje za svobodu a nezávislost však spojovali Srbové především s řádem Takovským, který byl udělován za vojenské zásluhy a statečnost s meči a ve společnosti byl každý nositel tohoto řádu ctěn a vážen.
Již první balkánská válka v roce 1912 ukázala na potřebu udělovat vojákům řád Za statečnost s meči. Srbské království v této době mělo řád Bílého orla, ale u tohoto řádu jsou meče zřízeny dokonce až v roce 1915.
Meče k tomuto řádu jsou zřízeny v 20. října 1912 a za vojenskou statečnost a zásluhy je tento řád nadále udělován s meči. Struktura řádu se nemění, stuha ano, řád je udělován na červené válečné stuze (vzor řádu Takovského).
Řád se opět člení do čtyř stupňů:
1. stupeň s meči
2. stupeň s meči
3. stupeň s meči
4. stupeň s meči
Řád s meči byl udílen od svého nejnižšího stupně, vzácně a vždy za projevenou statečnost před nepřítelem. Faleristy je přirovnávám svým významem i statutem k slavnému ruskému řádu Sv. Jiří.
K prvnímu udílení došlo až v době 2. balkánské války (proti Turecku), kdy řád IV. třídy s meči obdržel vrchní velitel srbské armády, princ Alexandr, dále vojvoda Radomír Putnik a dále generálové M. Živkovič, S. Stěpanovič, B. Jankovič kníže Arsen Karadjorděvič a dále plukovníci Terzič, Nedič a Živanovič.
Královským nařízením ze dne 1. srpna 1913 vojvoda Radomír Putnik jako náčelník generálního štábu obdržel tento řád s meči I. třídy.
Nařízením z 22. listopadu 1913 bylo stanoveno komu lze řád udělit v návaznosti na hodnost a služební zařazení důstojníka (dle statutu řádu Sv. Jiří).
l. řádový stupeň s meči byl určen pro vrchního velitele, náčelníka štábu srbské armády a to jen za vítězné ukončení války.
2. řádový stupeň s meči byl určen pro velitele armád, náčelníky štábu armády za vítězství ve velké bitvě.
3.- 4. řádový stupeň bylo možno udělit důstojníkům jednotkám za mimořádnou statečnost a válečné zásluhy.
Vejvoda Putnik obdržel II. stupeň řádu s meči rozkazem ze dne 4. prosince 1914.
V roce 1915 se podmínky pro udělení především nižšího řádového stupně zmírnili, ale nikdy nedošlo k inflačnímu udělování jak známe např. z francouzské faleristiky.
O významu řádu svědčí např. udělení ze dne 31. května 1915 kdy velitel 1. armády Ž. Mišič a velitel 2. armády S. Stěpanovič obdržel řád Karadjordje II. třídy s meči za porážku RU armády.
Další známé udělení řádu I. třídy s meči je až z 8. října 1918, kdy tento řád obdrželi vojvodové Ž. Mišič a S. Stěpanovič.
Literatura je uvedena v úvodní části článku .
Část č. 2
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Hvězda řádu 1 . stupně s meči

Hvězda řádu 1 . stupně s meči
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Kříž IV. stupně a Zlatý kříž řádu s meči

Kříž IV. stupně a Zlatý kříž řádu s meči
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#343364Verze : 1
Vojničky orden Karadordve zvijezde s mačevima
Militärorden des Sterns von Karadorde mit Schwertern
Tato dekorace s názvem řád Hvězdy Karadjordje s meči byla založena v roce 1915 jako vysoké vyznamenání k ocenění osobní statečnosti vojínů a poddůstojníků v letech Velké války 1914 – 1918.
Dekorace byla třízená ve dvou stupních:
1. Zlatý vojenský řád (Zlatni vojnički orden)
2. Stříbrný vojenský řád (Srebrni vojnički orden)
Srbové toto zajímavé vyznamenání označují slovem řád (řádová dekorace), ale přesněji bychom měli hovořit o Zlatém a Stříbrném kříži „ZA CHRABROST„. Řádový statut v tomto případě vychází ze stanov ruského kříže Svatého Jiří a jeho význam v srbské společnosti byl také tak chápán.
Řádové kříže Za chrabrost mají na přední straně změněný opis:
ZA CHRABROST
Na zadní straně je nápis: PETAR I umístěný v horní části medailonu a v dolní části se nachází letopočet. Letopočty, dle vzoru Francouzského válečného kříže mají v každém konkrétním roce uveden daný rok udělení.
Dekorace jsou v našich podmínkách opět vzácné. Je zajímavé i to, že srbští vojáci, kteří byli muslimského vyznání prokazatelně odstraňovali křesťanský křížek v převýšené koruny.
Literatura je uvedena v úvodní části.
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Tento statečný srbský voják je nositelem Zlatého a stříbrníého kříže s meči. ruského kříže Sv. Jiří IV. st. a Francouzského vojenské kříže.

Tento statečný srbský voják je nositelem Zlatého a stříbrníého kříže s meči. ruského kříže Sv. Jiří IV. st. a Francouzského vojenské kříže.
Řád Hvězdy  Karadjordevičů - Ukázka ze skvělé knihy pánů Muhiče a Cara

Ukázka ze skvělé knihy pánů Muhiče a Cara
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#343378Verze : 1
Název
Name
Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1904 Nikola I., -
DD.MM.1936 Beneš, Edvard
DD.MM.RRRR -, Jiří VI.
DD.MM.RRRR Albert I., -
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Boris III. Bulharský, -
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR Farouk I., -
DD.MM.RRRR Ferdinand I., Rumunský
DD.MM.RRRR Joffre, Joseph Jacques Césaire
DD.MM.RRRR Masaryk, Tomáš Garrigue
DD.MM.RRRR Piłsudski, Józef
DD.MM.RRRR Pétain, Henri Philippe Benoni Omer Joseph
DD.MM.RRRR Zogu, Ahmet
DD.MM.RRRR d'Espèrey, Louis Franchet
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#627006Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída
Order of Karageorge Star 2nd Class
Орден Карађорђева звезда 2. rед
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1938 Melichar, František
DD.MM.RRRR Fonck, Paul-René
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#415236Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči
Order of Karageorge Star 3rd Class with Swords
Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1915 Fournier, Pierre Victor
DD.MM.RRRR Bretillon, Alexandre Albert Roger
DD.MM.RRRR Cerutti, Marziale
DD.MM.RRRR Nungesser, Charles Eugéne Jules Marie
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#415237Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Order of Karageorge Star 4th Class
Орден Карађорђева звезда 4. rед
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1915 Mittelhausser, Eugène Desiré Antoine
DD.MM.1916 Melichar, František
DD.MM.1926 Kopal, Václav
DD.MM.RRRR Guynemer, Georges Marie Ludovic Jules
DD.MM.RRRR Jančenko, Vasilij Ivanovič
DD.MM.RRRR Olivari, Luigi
DD.MM.RRRR Ranza, Ferruccio
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Hvezdy-Karadjordevicu-t91864#415238Verze : 0
MOD