Main Menu
User Menu

92. pěší pluk [1809-1861]

92nd Regiment of Foot

     
Název:
Name:
92. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
92nd Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1809
Předchůdce:
Predecessor:
92. (horalský) pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
04.07.1861
Nástupce:
Successor:
92. pěší pluk (Gordonovi horalé)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1809-04.07.1861 ?
DD.10.1810-DD.MM.RRRR Howard Brigade, 1st Division
DD.05.1811-DD.MM.RRRR 2nd Division
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1809-DD.07.1809 Weeley /
DD.07.1809-DD.07.1809 presun po mori
DD.07.1809-DD.12.1809 Walcheren 1) /
DD.12.1809-21.09.1810 Weeley /
21.09.1810-DD.10.1810 presun po mori
08.10.1810-DD.10.1810 Lisboa /
DD.10.1810-DD.10.1810 Torres Vedras /
DD.10.1810-DD.05.1811 Iberijský poloostrov
03.05.1811-DD.05.1811 Fuentes de Oñoro 4) /
DD.05.1811-DD.06.1811 Iberijský poloostrov
15.05.1811-DD.06.1811 Badajoz 2) /
DD.06.1811-28.10.1811 Iberijský poloostrov
28.10.1811-DD.10.1811 Arroyomolinos (Arroyo dos Molinos) 3) /
DD.10.1811-DD.05.1812 Iberijský poloostrov
19.05.1812-DD.MM.1812 Almaraz 5) /
DD.MM.1812-DD.06.1813 Iberijský poloostrov
DD.06.1813-DD.06.1813 Vitoria 6) /
DD.06.1813-21.06.1813 Subijana de Álava (Heights of Puebla) 6) /
25.07.1813-DD.07.1813 Maya de Baztán 7) /
DD.11.1813-DD.11.1813 Urdax 8) /
DD.12.1813-14.12.1813 Bayonne /
14.12.1813-DD.02.1814 Francia /
27.02.1814-DD.03.1814 Orthez 9) /
10.04.1814-DD.04.1814 Toulouse 10) /
14.04.1814-DD.04.1814 Bayonne /
DD.04.1814-17.07.1814 Francia /
DD.MM.1814-17.07.1814 Pauillac /
17.07.1814-26.07.1814 presun po mori
26.07.1814-01.05.1815 Cork /
01.05.1815-09.05.1815 na mori
09.05.1815-11.05.1815 Ostend /
11.05.1815-28.05.1815 Ghent /
28.05.1815-15.06.1815 Brusel /
16.06.1815-16.06.1815 Genappe (Quatre Bras farm) 11) /
18.06.1815-18.06.1815 Waterloo 12) /
18.06.1815-03.07.1815 Belgicko /
03.07.1815-DD.11.1815 Paríž /
DD.11.1815-DD.12.1815 Boulogne /
DD.12.1815-17.12.1815 Calais /
17.12.1815-19.12.1815 presun po mori
19.12.1815-DD.12.1815 Margate /
DD.12.1815-DD.MM.1816 Anglicko /
DD.MM.1816-12.09.1816 Berwick-upon-Tweed /
12.09.1816-DD.MM.181R Edinburgh, Edinburgh castle /
DD.MM.181R-DD.MM.RRRR Irsko
DD.04.1819-DD.MM.1819 presun po mori
DD.MM.1819-DD.MM.1827 Jamaica /
DD.MM.1827-DD.MM.1827 presun po mori
DD.MM.1827-DD.MM.1834 Edinburgh, Edinburgh castle /
DD.MM.1834-DD.MM.1834 presun po mori
DD.MM.1834-DD.MM.183R Gibraltar /
DD.MM.183R-DD.MM.1841 Malta /
DD.MM.1841-DD.MM.1841 presun po mori
DD.MM.1841-DD.MM.1844 Barbados /
DD.MM.1844-DD.MM.1844 presun po mori
DD.MM.1844-DD.MM.1846 Edinburgh, Edinburgh castle /
DD.MM.1846-DD.MM.1846 Irsko /
DD.MM.1846-DD.MM.1846 presun po mori
DD.MM.1846-DD.MM.1853 Corfu
DD.MM.1853-DD.MM.1853 preun po mori
DD.MM.1853-DD.MM.1855 Gibraltar /
DD.MM.1855-DD.MM.1855 presu po mori
DD.MM.1855-DD.07.1856 Turecko 13) /
DD.09.1855-DD.MM.1855 Sevastopol 13), 14) /
DD.07.1856-DD.07.1856 preun po mori
DD.07.1856-DD.01.1858 Gibraltar /
DD.01.1858-DD.MM.1858 preun po mori
DD.MM.1858-DD.07.1861 India /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1809-12.08.1919 Hope, John (Lieutenant General)
12.08.1919-29.01.1820 Hope, John (General)
29.01.1820-06.09.1823 Hope, John (General Lieutenant)
06.09.1823-20.07.1831 Duff, Alexander (General Lieutenant)
20.07.1831-DD.MM.1837 Dalrymple, John Hamilton (General Lieutenant)
DD.MM.1837-31.05.1842 Dalrymple, John Hamilton (General)
31.05.1842-25.05.1855 Macbean, William (General Lieutenant)
25.05.1855-04.07.1861 Macdonald, John (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1809-04.07.1861 1. prapor 92. pěšího pluku
DD.MM.1809-24.10.1814 2. prapor 92. (horalského) pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1809-04.07.1861 Velenie
DD.MM.1809-04.07.1861 1. prapor
DD.MM.1809-DD.MM.1814 2. prapor
DD.MM.1856-04.07.1861 X? náhradný prapor
DD.MM.1809-04.07.1861 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1811 Battle Honours - Corunna
DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula
DD.MM.1813 Battle Honours - Mandora
DD.MM.1814 Battle Honours - Egmont op Zee
DD.MM.1815 Battle Honours - Alamaraz
DD.MM.1815 Battle Honours - Waterloo
DD.MM.1817 Battle Honours - Fuentes d'Onor
DD.MM.1817 Battle Honours - Vittoria
DD.MM.1817 Battle Honours - Pyrenees
DD.MM.1817 Battle Honours - Nive
DD.MM.1817 Battle Honours - Orthes
Poznámka:
Note:
- účastník bitvy u Waterloo
Pluk sa podielal na bojoch počas Sepoyskej rebélie
1) kampaň Walcheren
2) druhé obliehanie Badajozu
3) bitva u Arroyo dos Molinos
4) bitva u Fuentes de Oñoro
5) bitva u Almaraz
6) bitva u Vitoria
7) Pyrenejská bitva
8) bitva Nivelle
9) bitva Orthez
10) bitva Toulouse
11) bitva u Quatre Bras
12) bitva u Waterloo
13) Krymská vojna
14) Obliehanie Sevastopolu
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walcheren_Campaign
en.wikipedia.org
web.archive.org
home.tiscali.nl/k.denbreejen/HIGHLANDERS
web.archive.org

92. pěší pluk [1809-1861] - 92. peší pluk u Waterloo.
Malba zachytáva keď sa 92. peší pluk pripojil k útoku so Škótskimi šedími

92. peší pluk u Waterloo.
Malba zachytáva keď sa 92. peší pluk pripojil k útoku so Škótskimi šedími

URL : https://www.valka.cz/92-pesi-pluk-1809-1861-t108554#385151Verze : 18
MOD
21.9.1810 je pluk nalodený do Portugalska kde sa pripája nasledovného mesiaca k armáde pod velením Lorda Wellingtona pri Torres Vedras.


92 pluk slúži v brigáde spolu s 50 a 71 plukom pod velením Sira Williama Erskineho pri Fuentes d'Onor. 5.5.1811 92.pluk obsaduje mesto a vyčistí ho od nepriateľa.


V Almaraz, 19.5.1812, sa pluk významne podieľa na ničení nepriateľských opevnení a mostu. Táto oblasť mala veľký význam pre nepriateľa, nakoľko tvorila jedinú priamu komunikáciu medzi dvoma armádymi, ktoré týmto činom zostali oddelené na vzdialenosť niekoľkých dní.


21.6.1813 pluk bojuje v bitve u Vittorie a vyznamenáva sa v bitve o dedinu Puebla, kde drží odhodlane svoje pozície pred nepriateľom. Pluk sa podieľa následne na mnohých operáciách v oblasti Pyrenejov.


25.7.1813 sa pluk nachádza v Maya Pass (Navarra). Tu je mu prikázané gen por. Sirom Williamom Stewartom aby zastavil bojové operácie pre nedostatok munície. Avšak pluk príkazu neuposlúchne a nielenže sa zapojí do bojov, ale ich aj v útoku vedie.


92. pluk si s rovnakou chrabrosťou počína 30.7. a 21.8.1813.
Pri prechode cez Nive mal pluk niesť hlavný podieľ na boji. 13.12.1813 sú krídla pluku vystavené po celý deň paľbe z muškiet a delostrelectva. Počas dňa vykonal 4 útoky na bajonety, prićom vždy zatlaćil nepriateľa do jeho východzích pozícii.


1.5.1815 pluk znovu vypláva na lodi z Corku s cieľom Ostend, kam pripláva 9.5.1815. Splu s 11. peším plukom odtiaľoto smeruje do Ghentu, kde zostáva až do 28.5.1815, kedy sa presúva do Bruselu.


Večer 15.6.1815 sa začínajú prípravy pred stretom s blížiacim sa nepriateľom. Plk. Cameron sa rýchlo stavia do čela svojich vojakov a nasledovného dňa za úsvitu sa spolu vydávajú na stret z nepriateĺom od Namurskej brány. Divízia gen. por. Sira Thomasa Pictona, ktorej bol súčasť sa dostala pod paĺbu nepriateĺa o približne 14,00 hod pred Genappe, Quatre Bras, kde sa stretávali dôležité komunikácie medzi Bruselom, Nivelles, Namurom a Charleroi a ktoré tiež slúžili britom pre komunikáciu s Prusmi na ĺavo od nich.


92. pluk sa sformoval pred Quatre Bras, pred statkom na ceste, pričom chrbát mu kryl statok a jeho záhrady. Zakrátko po sformovaní sa, za pluk, do jeho stredu formácie sa dostavil Vojvoda z Wellingtonu a jeho štáb.


Nepriateĺ započal silnú delostreleckú paľbu zo svojej pozície, a jeho kavaléria zaútoćila, ale táto dostala veľmi dobre cielený protiútok zo strany 92. pluku, prinútiac ho na ústup, zanechajúc veľkéstraty na životoch a koňoch.


Ihneď na to, Francúzska pechota zaútoćila na pravé krídlo a čelo. 92. pluk vyráža ihneď do protiútoku plnou rýchlosťou, pričom rozháňa Francúzov na všetky strany a následne sa dáva do ich prenasledovania a to až do večera, kedy ukončuje akciu. V tento deň prichádza pluk o mnoho mužov, avšak spôsobuje značné straty aj na opačnej strane. V ten deň padne aj plk. Cameron.Ráno 17.6.1815 Lord Wellington stavia celú svoju armádu do pozícii u Waterloo.
Gordonovi horali sú vedení majorom Donaldom Macdonald, z dôvodu zranenia pplk. Mitchella, ktorý vystriedal vo velení plk. Camerona. Pluk je súčasťou 9. brigády splu s 1. peším plukom kráľovských Škótov, Kráľovskými horalmi a 44. peším plukom. Brigáda je postavená na ľavé krídlo formácie.


V tejto bitve znovu preukazuje svoje bojové umenie a chrabrosť tento horlaský pluk, kedy čelí výborne vycvičenej Francúzskej armáde. Krátko po tejto bitve osobne Vojvoda z Wellingtonu blahoželá pluku za jeho hrdinstvo a bojové výsledky.


Po Waterloo, 92. pluk spolu so zvyškom armády smeruje do Paríža a v blízkosti mesta sa utáboruje 3.7.1815. Odtiaĺto sa vydáva do mesta v ktorom zostáva do konca novembra, kedy je presunutý do Boulogne. 17.12.1815 pluk prichádza do Calais kde je 19. nalodený na loď Margate smerom do Anglicka.


Po návrate domov, pluk sídli na rôznych miestach. 12.9.1816 sa usídľuje v Edinburghu na tamojšom hrade.zdroj
home.tiscali.nl

92. pěší pluk [1809-1861] - 1846 na Edinburghskom hrade

1846 na Edinburghskom hrade
URL : https://www.valka.cz/92-pesi-pluk-1809-1861-t108554#385152Verze : 1
MOD