Main Menu
User Menu

zařazení vojáka - praděda

Dobrý den,
Zkouším pátrat po těchto informacích o mém pradědovi, který se zúčastnil bojů v 1. světové válce. Jméno mého praděda:

Albin Hannak, nar. 28.2. 1869 v Damnicích (tehdy psáno Damitz).

Válku můj praděd přežil, zemřel až v 50. letech.

Vzhledem ke svému věku při vyhlášení války (45 let), byl povolán pravděpodobně až v průběhu války, a to dle knihy " Češi v 1. světové válce" rozhodnutím z 1.5.1915, kdy byla domobranecká povinnost rozšířena na muže do věku 53 let. Dle svého místa bydliště by spadal pod doplňovací okres Znojmo, z kterého se rekrutovali vojáci nejčastěji pro 99. a 24. pěší pluk. To také potvrzují úmrtní karty vojáků pocházejících z této oblasti, u nichž je většinou uvedena jako jednotka právě 99. a 24. pěší pluk, který byl součástí armád bojujících na Haliči a po kapitulaci Ruska byl odeslán na italskou frontu.

Přikládám 2 fotografie. Z 2 hvězd na výložkách lze asi dovodit, že dosáhl hodnosti desátníka. Možná by se něco dalšího dalo odvodit z nože/bodáku u opasku.

Psal jsem také na Vojenský ústřední archiv, nyní čekám na odpověď.
URL : https://www.valka.cz/zarazeni-vojaka-pradeda-t191148#552152Verze : 0