Main Menu
User Menu

wz.28

Samochod pancerny wz. 28

     
Název:
Name:
Wz. 28
Originální název:
Original Name:
Samochod pancerny Wz. 28
Výrobce:
Producer:
Centralne Warsztaty Samochodowe, Varšava /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1927-DD.MM.1930
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
90
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1925
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Náhon:
Configuration:
Zadná pásová časť podvozku (The rear part of the chassis band)
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
? kg
Užitečné zatížení:
Payload:
? kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
2300 kg
Celková délka:
Overall Length:
3500 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1400 mm
Celková výška:
Overall Height:
2100 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
280 mm
Rozvor:
Wheelbase:
? mm
Rozchod:
Track:
? mm - ?
Brzdová soustava:
Braking System:
?
Elektrický systém:
Electrical System:
?
Pneumatiky:
Tyres:
-
Pancéřování:
Armour:
3-8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Citroën B-14 (vzduchom chladený zážihový 4-valec objemu 1477 cm3)
Převodovka:
Gearbox:
6+(2xR)
Spojka:
Clutch:
?
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
42 + 17 l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
22-25 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
20 l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
210 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
? ° / ? °
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,5 m
Výzbroj:
Armament:
Kanónová verzia:
1x kanón Puteaux wz.18 ráže 37 mm (96 nábojov)


Guľometná verzia:
1x guľomet Hotchkiss wz.25 ráže 7,92 mm (4200 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Janusz Magnuski - Samochod panczerny Wz.34, TBiU nr.56, rok vydania 1979, ISBN: 83-11-06253-6
pl.wikipedia.org
https://derela.republika.pl/wz28pl.htm
URL : https://www.valka.cz/wz-28-t181469#531928Verze : 1
MOD
Úspešné francúzske polopásové vozidlá Citroën-Kegresse okrem iných zaujali i poľské armádne zložky. Do Francúzska vyslali vojenskú komisiu na čele s generálom S. Wroblewskim. Komisia mala nájsť vhodné konštrukcie nákladných a obrnených vozidiel, ktoré mali nahradiť zastaralé konštrukcie slúžiace v poľskej armáde. Tá odporučila nákup práve polopásových vozidiel Citroën-Kegresse, resp. navrhli nákup podvozkov s motorom, na ktoré by poľský priemysel dodával požadované nadstavby. Poliaci v roku 1924 kúpili 135 podvozkov Citroën-Kegresse B2 10CV, z ktorých bolo 90 kusov vyčlenených na prestavbu na obrnený automobil.
Projektom na vývoj tohoto vozidla bol poverený Ing.R.Gebaud z Úradu pre vývoj vojenského inštitútu technických výskumov (BK WIBI - Biuro Konstrukcijne Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii). Na projekte spolupracoval Ing. Józef Chaciński z ústredných automobilových dielní vo Varšave (Centralne Warsztaty Samochodowe). Konštruktéri vypracovali jednoduchú pancierovú karosériu z cementovaných plechov hrúbky 8mm. Pancierovanie chránilo ako pohonnú jednotku, tak i priestor posádky. Jednalo sa o plne uzavretú konštrukciu. Na streche bojového priestoru posádky sa nachádzala plne otočná veža osemuholníkového tvaru, v ktorej bola sústredená výzbroj. Obrnené vozidlá wz.28 sa delili na dve verzie. Prvá niesla guľomet wz.25 (Hotchkiss) ráže 7,62mm, druhá niesla kanón Puteaux wz.18 ráže 37mm L/21. Pomer vyrobených vozidiel bol 1:3 (jedno kanónové vozidlo ku trom guľometným vozidlám). Takáto kombinácia jedného kanónového a trojice guľometných vozidiel mala tvoriť čaty obrnených vozidiel. Posledných 16 vyrobených vozidiel malo modifikovanú nadstavbu. Zadná časť nadstavby bola predĺžená a zošikmená. Išlo o vozidlá s číslami 5294, 5449, 5572, 5573, 5579, 5580, 5584, 5586, 5589, 5591, 5594, 5596, 5599, 5628, 5629 a 5630. Deväť z nich malo kanónovú výzbroj.
Prvá dvojica vozidiel bola vyrobená v roku 1925 a tieto boli otestované v centrálnej škole pre jazdectvo (Centralna Szkola Kawalerii). Následne sa pristúpilo k sériovej výrobe. Prvá séria 20 vozidiel bola vyrobená v roku 1927 a oficiálne bol typ wz.28 do výzbroje zaradený v roku 1928.
Od počiatku mal tento typ problémy s podvozkom a neuspokojivými jazdnými vlastnosťami, ktoré viedli k snahám o modifikácie. Problémy zašli až tak ďaleko, že 21.11.1933 bol schválený program zásadnej rekonštrukcie týchto obrnencov. Najmarkantnejšou úpravou bolo nahradenie pôvodnej pásovej časti podvozku klasickou kolesovou časťou. Prvé takto upravené vozidlo s číslom 5423 bolo dodané v roku 1934 a po následných testoch bolo rozhodnuté o prestavbe všetkých 90 vozidiel. Nové vozidlo nieslo označenie wz.34.


Napriek rozhodnutiu o prestavbe všetkých vozidiel na štandard wz.34, v čase vypuknutia 2.svetovej vojny bol jeden wz.28 v 4.Batalionie Pancernym v Brześciu nad Bugiem, kde slúžil ako cvičné vozidlo. Trojica, resp. pravdepodobnejšie dvojica strojov bola v centrálnom školiacom centre obrnených zbraní v Modline, kde slúžili ako školná pomôcka. Táto trojica bola po napadnutí Poľska nemeckými vojskami evakuovaná na východ krajiny, kde neskôr vytvorili improvizovanú čatu pod velením por. Feliksa Uścińského. Stroje sa zúčastnili ústupu poľských vojsk a posledný stroj mal byť zničený v ústupových bojoch s ukrajinskými nacionalistami 19.9.1939 pri pokuse o ústup do Maďarska.
*zdroje:


Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Janusz Magnuski - Samochod panczerny Wz.34, TBiU nr.56, rok vydania 1979, ISBN: 83-11-06253-6
pl.wikipedia.org
https://derela.republika.pl/wz28pl.htm
wz.28 -


wz.28 -


wz.28 -


wz.28 -


wz.28 -


URL : https://www.valka.cz/wz-28-t181469#531937Verze : 9
MOD