Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

vintar

Vintar

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 734
Z toho faktografických příspěvků : 308
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • 1453 - Pád Konstantinopole, zánik Byzantské říše (1)

  8. července 1453 dorazil k papeži Mikulášovi V. posel. Zpráva kterou přinášel šokovala křesťanskou Evropu. Konstantinopol, hlavní město Byzantské, bývalé Východořímské, jedenáct století přetrvávající, říše, bylo pokořeno vojsky osmanského Turka, sultána Mehmeda II. Fátiha...

  100.592
 • 1453 - Pád Konstantinopole, zánik Byzantské říše (2)

  8. července 1453 dorazil k papeži Mikulášovi V. posel. Zpráva kterou přinášel šokovala křesťanskou Evropu. Konstantinopol, hlavní město Byzantské, bývalé Východořímské, jedenáct století přetrvávající, říše, bylo pokořeno vojsky osmanského Turka, sultána Mehmeda II. Fátiha ...

  41.982
 • Admirál Tógó Heihačiró

  Maršál-admirál markýz Tógó Heihačiró sloužil jako gensui neboli admirál flotily japonského císařského námořnictva a stal se jedním z největších japonských námořních hrdinů. Hlásil se k původu samuraje Šidžó Kingóa a byl nedílnou součástí zachování japonských uměleckých děl. Jako vrchní velitel Spojeného loďstva během rusko-japonské války v letech 1904-1905 úspěšně omezil ruské tichomořské námořní síly v Port Arturu, než v květnu 1905 dosáhl rozhodujícího vítězství nad ruskou flotilou u Cušimy. Západní novináři Tógóa nazývali "Nelsonem Východu". V Japonsku je dodnes hluboce uctíván jako národní hrdina a na jeho počest jsou pojmenovány svatyně a ulice.

  1.405
 • Alexandr Makedonský

  Na trůn nastoupil po svém otci Filipovi II. v roce 336 př. n. l. ve věku 20 let a většinu let své vlády strávil dlouhým vojenským tažením po západní Asii a Egyptě. Do svých třiceti let vytvořil jednu z největších říší v dějinách, která sahala od Řecka až po severozápadní Indii. V bitvách byl neporazitelný a je všeobecně považován za jednoho z největších a nejúspěšnějších vojevůdců historie.

  74.578
 • Alexandr Makedonský

  Alexandrova krátká vláda představuje rozhodující okamžik v dějinách Evropy a Asie. Jeho výpravy a jeho osobní zájem o vědecké bádání přinesly mnoho pokroků v oblasti geografie a přírodovědy. Jeho kariéra vedla k přesunu velkých civilizačních center na východ a zahájila nový věk řeckých teritoriálních monarchií; rozšířila helénismus v rozsáhlé kolonizační vlně po celém Blízkém východě a vytvořila, když ne politicky, tak alespoň ekonomicky a kulturně, jednotný svět rozprostírající se od Gibraltaru po Pandžáb, otevřený obchodu a společenským stykům a se značným přesahem společné civilizace a řeckého koinē jako lingua franca.
  Lze říci, že Římská říše, šíření křesťanství jako světového náboženství a dlouhá staletí Byzance byly do jisté míry plody Alexandrova úspěchu.

  41.216
 • Attila

  Hunský velkokrál v letech 435 - 453

  11.315
 • Bitva u Hattínu

  Uplynulo 87 let od založení Jeruzalémského království ve Svaté zemi. Katastrofální porážka, kterou utrpěli křesťané v létě 1 187 v bitvě u Hattínu, předznamenala konec křižáckých států v Levantě.

  40.322
 • Bitva u Trafalgaru

  Jedna z nejslavnějších námořních bitev.

  71.099
 • Císař Claudius

  Římský císař Tiberius Claudius Nero Germanicus

  10.689
 • Císař Commodus

  LUCIUS AELIUS AURELIUS COMMODUS

  10.064
 • Císař Nero

  NERO CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS - římský císař spojený s legendou o zapálení Říma

  11.677
 • Císař Tiberius

  Císař římský v letech 14-37 n. l. jako Tiberius Claudius Nero Augustus Germanicus.

  10.686
 • Císař Traianus

  MARCUS ULPIUS TRAIANUS - římský císař v letech 98 - 117

  9.145
 • Erik Thorwaldsson zvaný Erik Rudý

  Životopis norského vikingského mořeplavce a objevitele, který první vstoupil na půdu Grónska.

  8.828
 • Fernando de Alba

  Don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 3. Duque de Alba - V armádě bojuje už od svých čtrnácti let, při obléhání Fuenterrabie. Vypracoval se na dobrého vojevůdce. Své schopnosti dal do služeb císaře Svaté říše Karla V. a po jeho smrti byl vojevůdcem Karlova syna, španělského krále Filipa II. Povahou byl tvrdý a krutý náboženský fanatik.

  10.309
 • Filip II. Makedonský

  FILIP (FILIPPOS) II. MAKEDONSKÝ - makedonský král od roku 356 př. n. l. do roku 336 př. n. l.

  26.166
 • Flavius Stilicho

  západořímský vojevůdce

  8.210
 • Gaius Marius

  Vynikající vojevůdce, reformátor a politik. Do dějin římského státu se zapsal zásadní reformou římského vojska, v níž bylo poprvé připuštěno verbování občanů nedisponujících pozemkovým vlastnictvím. Kromě toho reorganizoval uspořádání legie, jejíž základní jednotkou se stala kohorta namísto manipulů.

  4.082
 • Generalfeldmarschall Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke

  náčelník pruského generálního štábu a čestný držitel nejvyšší ruské hodnosti generál polní maršál - jeho stručná biografie je předmětem článku.

  10.652
 • Gideon Ernst von Laudon

  životopis

  10.217
 • Hannibal Barkas - kartaginský vojevůdce

  Hannibal byl jedním z nejlepších světových vojevůdců historie. Jeho skvělé taktické manévrování při bitvách, jeho strategické plánování do té doby prakticky neznámé a legendární přechod s armádou přes Alpy mu zaručují čelné místo v dějinách válečnictví.

  3.266
 • IV. křížová výprava

  V roce 1198 byl novým papežem zvolen italský aristokrat Lotario, hrabě Segni (1160–1246). Na Petrův stolec usedl jako Inocenc III. (1198–1216). Záhy po své intronizaci začal prosazovat vyslání další, v pořadí již čtvrté, křížové výpravy do Svaté země.

  44.247
 • Jan Josef Václav Radecký z Radče

  Rakouský polní maršál

  7.407
 • Juan d´Austria

  Juan d´Austria - velitel španělské královské flotily, španělský místodržící v Nizozemí

  14.073
 • Král Athaulf

  Král Vizigótů

  8.079
 • Král Geiserich

  Král Vandalů a Alanů

  7.337
 • Kýros II. Veliký

  První král achaimenovské dynastie a zakladatel Perské říše.

  10.471
 • Leif Eriksson

  islandský vikingský mořeplavec a svrchovaný vládce Grónska

  9.064
 • Lucius Cornelius Sulla

  LUCIUS CORNELIUS SULLA - římský vojevůdce, politik, konzul, vůdce optimátů, v letech 82 přn.l. 79 př.n.l. vládnul jako doživotní diktátor pod jménem Sulla Felix Imperator.

  8.559
 • Lucius Licinius Lucullus

  římský vojevůdce a politik

  8.543
 • Marcus Antonius

  Římský triumvir a vojevůdce.

  9.075
 • Marcus Tullius Cicero

  Konzul, politik, filosof a rétor římský.

  10.416
 • Marcus Vipsanius Agrippa

  Marcus Vipsanius Agrippa, slavný římský vojevůdce a admirál.

  10.090
 • Maxmilián I.

  Arcivévoda rakouský, císař mexický. Jeden z mála liberálních a nábožensky tolerantních Habsburků, člověk, který se celým svým životem idealistického a poněkud nepraktického snílka, tolik odlišoval od svých příbuzných.

  3.645
 • Mithridatés VI. Eupatór

  Životopis nejvýznamějšího pontského panovníka z dynastie Arsakovců, který vedl dlouhou válku s Římem.

  8.651
 • Muhammad ben Abdulláh ibn Battúta

  Životopis nejslavnějšího cestovatele muslimského světa.

  9.905
 • Princ Evžen Savojský

  Generalissimus EUGEN VON SAVOYEN - byl geniálním vojevůdcem, skvělým stratégem i taktikem. Byl také ale ctižádostivý až arogantní a dokázal finančně těžit z probíhajících válek. Měl také ale rád umění a shromáždil sbírku obrazů slavných malířů a jeho soukromá bibliotéka obsahovala na 15 000 knih. Přes své chyby byl jednou z nejvýraznějších osobností své doby.

  16.491
 • Scipio Aemilianus

  PUBLIUS CORNELIUS SCIPIO AEMILIANUS AFRICANUS NUMANTINUS - římský vojevůdce z punských válek

  6.480
 • Srebrenica 1995

  Genocida přímo před očima jednotek OSN

  14.922
 • Tiberius Sempronius Gracchus

  římský tribun lidu a reformátor

  7.757
 • Titus Flavius Domitianus

  římský císař v letech 81 až 96

  8.001
 • Tomojuki Jamašita

  Životopis generála japonské armády - dobyvatele Singapuru.

  9.438
 • Útok Hunů na Římské impérium

  Nikdo přesně neví, odkud Hunové přišli. Někteří vědci se domnívají, že pocházejí z kočovného národa Siung-nu, který se do historie zapsal v roce 318 př. n. l. a terorizoval Čínu za dynastie Čchin a během pozdější dynastie Chan. Velká čínská zeď byla údajně postavena na ochranu před mocnými Siung-nu.
  V roce 370 n. l. dorazili Hunové k Volze a do roku 430 vytvořili v Evropě rozsáhlé, i když krátkodobé panství, podmanili si Góty a mnoho dalších germánských národů žijících mimo římské hranice a přiměli mnoho dalších k útěku na římské území.

  66.835

Medaile a vyznamenání

Velkokříž www.valka.cz

Komanderský kříž www.valka.cz

Rytířský kříž www.valka.cz

Důstojnický kříž www.valka.cz

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (10)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (14)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (35)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně

Ehrenblatt Spange der Luftwaffe

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Kjókudžicušó

Air Force Medal

Defence Medal

Medaile c.k. zeměbrany

Pamětní mince

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!