Main Menu
User Menu

454. zajišťovací divize [1941-1944]

454th Security Division / 454. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
454. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
454. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní velitelství ke zvláštnímu použití 454
Datum zániku:
Disbanded:
05.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.03.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.07.1941 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.07.1941-DD.08.1941 17. armáda
DD.08.1941-DD.10.1941 Velitelství týlové oblasti skupiny armád Jih
DD.10.1941-DD.11.1941 Velitelství týlové oblasti skupiny armád Střed
DD.11.1941-DD.12.1941 Velitelství týlové oblasti skupiny armád Jih
DD.12.1941-DD.02.1942 Velitelství branné moci Ukrajina
DD.02.1942-DD.06.1942 6. armáda
DD.06.1942-DD.07.1942 Streckerova skupina
DD.07.1942-DD.08.1942 1. tanková armáda
01.08.1942-23.01.1943 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti Skupiny armád A
23.01.1943-02.03.1943 1. tanková armáda
02.03.1943-15.04.1943 XXIV. tankový sbor
15.04.1943-30.04.1943 Recknagelova skupina
30.04.1943-21.09.1943 4. tanková armáda
21.09.1943-26.09.1943 Velitelství armádní týlové oblasti 585
26.10.1943-02.10.1943 Befehlshaber Heeresgebiet Süd
02.10.1943-13.11.1943 XXXXII. armádní sbor
13.11.1943-19.11.1943 LIX. armádní sbor
19.11.1943-23.11.1943 XXXXII. armádní sbor
23.11.1943-DD.12.1943 LIX. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 4. tanková armáda
DD.01.1944-DD.02.1944 LIX. armádní sbor
DD.02.1944-DD.06.1944 XIII. armádní sbor
DD.06.1944-DD.07.1944 4. tanková armáda
DD.07.1944-05.08.1944 XIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
19.03.1941-DD.MM.RRRR Trachenberg, ? /

Velitel:
Commander:
19.03.1941-29.09.1941 Krantz, Rudolf (Generalleutnant)
29.09.1941-09.12.1941 Wilck, Hermann (Generalleutnant)
09.12.1941-25.04.1944 Koch, Hellmuth (Generalleutnant)
25.04.1944-01.05.1944 Wagner, Joachim (Oberst)
01.05.1944-05.08.1944 Nedtwig, Johannes (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

19.03.1941-15.10.1942 Pěší pluk 375
15.10.1942-25.04.1943 Granátnický pluk 375
25.04.1943-05.08.1944 Zajišťovací pluk 375
25.04.1943-05.08.1944 Zajišťovací pluk 360
19.03.1941-01.06.1944 Landesschützen-Regimentsstab z.b.V. 57
19.03.1941-DD.MM.1944 Dělostřelecký pluk 221 (III.)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ost-Reiter-Regiment 454
19.03.1941-05.08.1944 Divizní jednotky 375
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/454-zajistovaci-divize-1941-1944-t9966#405888Verze : 5
MOD
V období od 25.06.1941 do 29.06.1941 pôsobila divízia v úzkej súčinnosti so slovenskou Rýchlou skupinou pri prekonávaní sovietskej obrany na rieke San. Bojovú činnosť divízie v týchto dňoch priamo podporoval I.motorizovaný delostrelecký oddiel zo zostavy Rýchlej skupiny.
URL : https://www.valka.cz/454-zajistovaci-divize-1941-1944-t9966#213703Verze : 0
MOD