Main Menu
User Menu

325. zajišťovací divize [1942-1945]

325th Security Division

325. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
325. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
325. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.01.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1942-10.09.1944 Skupina armád D
10.09.1944-01.05.1945 Hlavní velitelství Západ
01.05.1945-08.01.1945 Hlavní velitelství Jih
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1943-DD.08.1944 Paříž, ? /

Velitel:
Commander:
01.05.1943-07.08.1944 Boineburg-Lengsfeld, Hans Freiherr von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.08.1942-02.10.1944 Zajišťovací pluk 1
01.09.1942-02.10.1944 Zajišťovací pluk 5
01.09.1942-17.12.1944 Zajišťovací pluk 6
01.02.1943-DD.08.1944 Zajišťovací pluk 190
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/325-zajistovaci-divize-1942-1945-t9961#405853Verze : 1
MOD