Main Menu
User Menu

281. zajišťovací divize [1941-1944]

281st Security Division

281. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
281. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
281. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
207. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
11.11.1944
Nástupce:
Successor:
281. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1941-05.07.1941 Velitelství týlové oblasti skupiny armád 101
05.07.1941-15.03.1942 Velitelství týlové oblasti skupiny armád Sever
15.03.1942-26.03.1944 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti skupiny armád Sever
26.03.1944-DD.04.1944 XXXVIII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.08.1944 16. armáda
DD.08.1944-DD.11.1944 I. armádní sbor
DD.11.1944-11.11.1944 XVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.03.1941-01.10.1941 Bayer, Friedrich (Generalleutnant)
01.10.1941-20.06.1942 Scherer, Theodor (Generalleutnant)
20.06.1942-DD.12.1942 Stockhausen, Wilhelm Hunold von (Generalleutnant)
DD.12.1942-10.05.1943 Scultetus, Bruno (Generalmajor)
10.05.1943-27.07.1944 Stockhausen, Wilhelm Hunold von (Generalleutnant)
27.07.1944-30.07.1944 Ortner, Bruno (Generalleutnant)
30.07.1944-19.09.1944 Windisch, Alois (Generalmajor)
19.09.1944-11.11.1944 Ortner, Bruno (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
14.03.1941-10.04.1941 Rechlin, Hubert (Hauptmann)
10.04.1941-15.12.1941 Picot, Helmut (Hauptmann)
15.12.1941-DD.01.1943 Cranach, Max von (Major)
DD.05.1943-DD.MM.1944 Fischer, Fritz (Major)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Dechamps, ? (Major)
30.07.1944-11.11.1944 Lütjen, Wilhelm (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.03.1941-15.10.1942 Pěší pluk 368
15.10.1942-11.11.1944 Granátnický pluk 368
14.03.1941-01.06.1942 Landesschützen-Regimentsstab z.b.V. 107
01.06.1942-11.11.1944 Zajišťovací pluk 107
14.03.1941-13.06.1944 Dělostřelecký pluk 207 (II.)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Policejní pluk 9 (III.)
14.03.1941-11.11.1944 Divizní jednotky 368
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/281-zajistovaci-divize-1941-1944-t9958#405838Verze : 1
MOD
281. Sicherungs-Division
URL : https://www.valka.cz/281-zajistovaci-divize-1941-1944-t9958#30352Verze : 0
MOD