Main Menu
User Menu

25. divize tankových granátníků [1943-1944]

25th Tank Grenadier Division

25. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
25. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
25. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
25. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-dd.08.1943 LIII. armádní sbor
dd.08.1943-dd.09.1943 dostupná (zur Verfügung)
dd.09.1943-dd.10.1943 XXVII. armádní sbor
dd.10.1943-dd.11.1943 XXXIX. tankový sbor
dd.11.1943-dd.07.1944 XXVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Ludwigsburg, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-05.11.1943 Grasser, Anton (General der Infanterie)
05.11.1943-04.03.1944 Benicke, Fritz (Generalleutnant)
04.03.1944-dd.07.1944 Schürmann, Paul (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1943-dd.05.1944 Achnez, Albert (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-DD.06.1944 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 25
23.06.1943-DD.06.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 119
23.06.1943-DD.06.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 35
23.06.1943-DD.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 25
23.06.1943-DD.06.1944 Tankový průzkumný oddíl 125
23.06.1943-DD.06.1944 Ženijní prapor (motorizovaný) 25
25.08.1943-DD.07.1944 Tankový oddíl 5

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
25. divize tankových granátníků byla zničena v červenci 1944 v obklíčení východně od Minsku během sovětské operace Bagration; přeživší byli převeleni k Tankové brigádě 107
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
www.okh.it
portal.ehri-project.eu
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9950#397243Verze : 3
MOD
1943Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
tankový oddíl 5 Armor Section 5 Panzer-Abteilung 5
tankový průzkumný oddíl 125 Armor Reconnaissance Section 125 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 125
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 292 Army Anti-Aircraft Artillery Section 292 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 292
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
zpravodajský oddíl 25. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 25 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
velitelství podpůrných jednotek 25. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 25 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 25
administrativní služba 25. divize tankových granátníků Administrative Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. divize tankových granátníků Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
1944 - Kampfgruppe
pluk tankových granátníků 35 Armored Grenadier Regiment 35 Panzergrenadier-Regiment 35
dělostřelecký oddíl 25 Artillery Section 25 Artillerie-Abteilung 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
ženijní rota 25 Pioneer Company 25 Pionier-Kompanie 25
zpravodajská rota 25 Intelligence Company 25 Nachrichten-Kompanie 25
? ? Späh-Zug 125
1944Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
tankový oddíl 5 Armor Section 5 Panzer-Abteilung 5
tankový průzkumný oddíl 125 Armor Reconnaissance Section 125 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 125
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 292 Army Anti-Aircraft Artillery Section 292 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 292
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
zpravodajský oddíl 25. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 25 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
velitelství podpůrných jednotek 25. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 25 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 25
administrativní služba 25. divize tankových granátníků Administrative Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. divize tankových granátníků Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9950#397245Verze : 0
MOD
25. Panzergrenadier-Division bojovala ve střední sektoru východní fronty 06/ 1943 - 07/ 1944. Byla zničena v obklíčení východně od Minska a znovu zformována v 10/ 1944.


Boje ve Francii v 10/ 1944 - 01/ 1945 a ve východním Německu 01/ - 05/ 1945. Většině příslušníků divize se podařilo kapitulovat u západních spojenců.Velitel:
General der Infanterie Anton Graßer (23.6. 1943 - 5.11. 1943)
Generalleutnant Dr. Fritz Benicke (5.11. 1943 - 4.3. 1944)
Generalleutnant Paul Schürmann (4.3. 1944 - ?.07/ 1944)
Generalleutnant Paul Schürmann (?.10/ 1944 - 10.2. 1945)
Generalleutnant Arnold Burmeister (10.2. 1945 - 8.5. 1945)


Operace:
Východní fornta střední sektor (06/ 1943 - 07/ 1944)
Francie (10/ 1944 - 01/ 1945)
Východní Německo (01/ 1945 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9950#30335Verze : 0
MOD