Main Menu
User Menu
Reklama

20. divize tankových granátníků [1943-1945]

20th Tank Grenadier Division / 20. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name
20. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
20. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
20. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.07.1943-DD.08.1943 XXXXIII. armádní sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 LIII. armádní sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XII. armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 VII. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXII. armádní sbor
DD.01.1944-DD.04.1944 XXIV. tankový sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 LIX. armádní sbor
DD.05.1944-DD.07.1944 1. tanková armáda
DD.07.1944-DD.08.1944 Rausova armádní skupina
DD.08.1944-DD.09.1944 III. tankový sbor
DD.09.1944-DD.12.1944 XXXXVIII. tankový sbor
DD.12.1944-DD.02.1945 Skupina armád A
DD.02.1945-DD.04.1945 Tankový sbor Großdeutschland
DD.04.1945-08.05.1945 XI. tankový sbor SS
Dislokace:
Deployed:
23.07.1943-DD.MM.RRRR Hamburk, ? /

Velitel:
Commander:
23.07.1943-01.09.1944 Jauer, Georg (Generalleutnant)
01.09.1944-DD.09.1944 Kühn, Walter (Oberst)
DD.09.1944-01.01.1945 Jauer, Georg (Generalleutnant)
01.01.1945-23.04.1945 Scholze, Georg (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.07.1943-DD.11.1943 Burk, Otto (Hauptmann)
DD.11.1943-DD.05.1944 Pückler, Adrian von (Oberstleutnant)
DD.05.1944-DD.MM.1945 Bonin, Benno von (Oberstleutnant)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Altmayer, Adolf (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.07.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 20
23.07.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 76
23.07.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 90
23.07.1943-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 20
23.07.1943-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 120
23.07.1943-08.05.1945 Ženijní prapor (motorizovaný) 20
01.09.1943-08.05.1945 Tankový oddíl 8
01.12.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 76
01.12.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 90

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9949#397169Verze : 2
MOD
20. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/20-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9949#30328Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
tankový průzkumný oddíl 120 Armor Reconnaissance Section 120 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 120
tankový oddíl 8 Armor Section 8 Panzer-Abteilung 8
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 284 Army Anti-Aircraft Artillery Section 284 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 284
polní doplňovací prapor 20 Field Replacement Battalion 20 Felderstatz-Bataillon 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerjäger-Abteilung 20
spojovací oddíl 20. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 20 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 20
velitelství podpůrných jednotek 20. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 20 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 20
administrativní služba 20. divize tankových granátníků Administrative Service 20 Verwaltungsdienste 20
zdravotnická služba 20. divize tankových granátníků Medical Service 20 Sanitätsdienste 20
1945Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
tankový průzkumný oddíl 120 Armor Reconnaissance Section 120 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 120
tankový oddíl 8 Armor Section 8 Panzer-Abteilung 8
ženijní prapor (motorizovaný) 20 Pioneer Battalion (motorized) 20 Pionier-Bataillon (motorisiert) 20
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 284 Army Anti-Aircraft Artillery Section 284 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 284
bojová škola 20. divize tankových granátníků Battle School of the 20th Armored Grenadier Division Kampfschule der 20. Panzergrenadier-Division
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerjäger-Abteilung 20
spojovací oddíl 20. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 20 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 20
velitelství podpůrných jednotek 20. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 20 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 20
administrativní služba 20. divize tankových granátníků Administrative Service 20 Verwaltungsdienste 20
zdravotnická služba 20. divize tankových granátníků Medical Service 20 Sanitätsdienste 20
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9949#397241Verze : 0
MOD
Operace:
Východní fronta - střední sektor(07/1943 - 09/1943)
Východní fronta - jižní sektor (09/1943 - 07/1944)
Polsko (07/1944 - 03/1945)
Berlín (03/1945 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/20-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9949#30331Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 20. Panzergrenadier Division:Rudolf Buhr 10/2/1943
Erich Eichler 9/21/1944
Richard Hilsheimer 11/28/1943
Georg Jauer 5/4/1944
Hermann-Gustav Jochims 9/19/1943
Edmund Kaemmerer 4/5/1945
Heinrich Keese 10/20/1944
Erwin Koopmann 11/28/1943
Hermann Laue 4/5/1945
Hans Lennarz 5/9/1945
Wilhelm Loos 4/21/1944
Friedrich Memmert 6/9/1944
Kurt Nibbe 3/17/1945
Walter Pruess 9/10/1944
Kurt Rohlfs 1/1/1944
Reinhold Stammerjohann 4/14/1945
Hinrich Stratemann 10/2/1943
Martin Veldkamp 11/28/1943
Helmut Wandmaker 4/5/1945
URL : https://www.valka.cz/20-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9949#32547Verze : 0
MOD