Main Menu
User Menu

18. divize tankových granátníků [1943-1944]

18th Tank Grenadier Division

18. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
18. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
18. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
18. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
28.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-DD.08.1943 Skupina armád Sever
DD.08.1943-DD.09.1943 Skupina armád Střed
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXIX. tankový sbor
DD.10.1943-DD.02.1944 XXVII. armádní sbor
DD.02.1944-DD.06.1944 XII. armádní sbor
DD.06.1944-28.07.1944 -
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Lehnice, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-09.08.1943 Erdmannsdorff, Werner von (Generalleutnant)
09.08.1943-14.04.1944 Zutavern, Karl Ludwig (Generalleutnant)
14.04.1944-24.05.1944 Jahn, Curt (Generalleutnant)
24.05.1944-DD.MM.1944 Zutavern, Karl Ludwig (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.10.1943-DD.12.1943 Bielitz, Horst (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-DD.06.1944 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 18
23.06.1943-DD.06.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 30
23.06.1943-DD.06.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 51
23.06.1943-DD.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 18
23.06.1943-DD.06.1944 Polní náhradní prapor 18
23.06.1943-28.07.1944 Tankový průzkumný oddíl 118
23.06.1943-DD.06.1944 Ženijní prapor (motorizovaný) 18
23.09.1943-DD.06.1944 Tankový oddíl 118

Ručně vyplněné položky:
23.06.1943-28.07.1944 Divizní jednotky 18
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
18. divize tankových granátníků byla téměř zničena v červnu 1944. Byla přeskupena, doplněna a v 7. říjnu 1944 se vrátila zpět na frontu jako Kampfgruppe 18. Panzergrenadier-Division. V březnu 1945 byla divize rozpuštěna, ale už 21. března 1945 je znovu reaktivována a po posílení jednotkami z Tankové divize Slezko a Tankové divize Holstein se opět vrací na frontu.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9948#396587Verze : 1
MOD
18. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9948#30327Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
tankový průzkumný oddíl 118 Armor Reconnaissance Section 118 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 118
tankový oddíl 118 Armor Section 118 Panzer-Abteilung 118
ženijní prapor (motorizovaný) 18 Pioneer Battalion (motorized) 18 Pionier-Bataillon (motorisiert) 18
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerjäger-Abteilung 18
spojovací oddíl 18. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 18 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
velitelství podpůrných jednotek 18. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 18 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 18
administrativní služba 18. divize tankových granátníků Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. divize tankových granátníků Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
jednotka polního četnictva 18 Military Police Troop 18 Feldgendarmerietrupp 18
1944Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
tankový průzkumný oddíl 118 Armor Reconnaissance Section 118 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 118
tankový oddíl 118 Armor Section 118 Panzer-Abteilung 118
ženijní prapor (motorizovaný) 18 Pioneer Battalion (motorized) 18 Pionier-Bataillon (motorisiert) 18
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 300 Army Anti-Aircraft Artillery Section 300 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 300
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerjäger-Abteilung 18
spojovací oddíl 18. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 18 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
velitelství podpůrných jednotek 18. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 18 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 18
administrativní služba 18. divize tankových granátníků Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. divize tankových granátníků Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
polní pošta 18 Field Post 18 Feldpostamt 18
jednotka polního četnictva 18 Military Police Troop 18 Feldgendarmerietrupp 18
1945Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
tankový průzkumný oddíl 118 Armor Reconnaissance Section 118 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 118
ženijní prapor (motorizovaný) 18 Pioneer Battalion (motorized) 18 Pionier-Bataillon (motorisiert) 18
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 300 Army Anti-Aircraft Artillery Section 300 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 300
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerjäger-Abteilung 18
spojovací oddíl 18. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 18 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
velitelství podpůrných jednotek 18. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 18 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 18
administrativní služba 18. divize tankových granátníků Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. divize tankových granátníků Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
polní pošta 18 Field Post 18 Feldpostamt 18
jednotka polního četnictva 18 Military Police Troop 18 Feldgendarmerietrupp 18
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9948#397168Verze : 0
MOD
18. Panzergrenadier-Division bojovala na východní frontě a byla skoro zničena sovětskou letní ofenzivou. Zbytky se zapojily do bojů ve Východním Prusku a u Berlína.

Operace:
Východní fronta - severní sektor (06/1943 - 10/1943)
Východní fronta - střední sektor (10/1943 - 09/1944)
Východní Prusko, Berlín (09/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9948#30329Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 18. Panzergrenadier Division:Hans Bartkowiak 10/25/1943
Heinz Finke 5/4/1944
Artur Gorski 11/28/1943
Harry Gruenwald 2/6/1944
Karl-Guenther Knueppel 12/17/1943
Alfred Kuhnert 4/20/1944
Albert Langer 4/7/1944
Günther Prill 1/18/1944
Willy Reber 5/4/1944
Burkhard Saldern-- Wilsnack 5/4/1944
Eduard Woehl 4/28/1945
URL : https://www.valka.cz/18-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9948#32543Verze : 0
MOD