Main Menu
User Menu

233. divize tankových granátníků [1942-1943]

233rd Tank Grenadier Division

233. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
233. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
233. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Divize č. 233 (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
05.04.1943
Nástupce:
Successor:
233. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
07.07.1942-DD.MM.RRRR Frankfurt nad Odrou, ? /

Velitel:
Commander:
07.07.1942-01.03.1943 Jahn, Kurt (Generalleutnant)
01.03.1943-05.04.1943 Wosch, Heinrich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.07.1942-01.10.1942 Náhradní oddíl stíhačů tanků 3
07.07.1942-01.10.1942 Tankový náhradní oddíl 10
07.07.1942-01.10.1942 Tankový náhradní oddíl 5
16.07.1942-05.04.1943 Náhradní pluk tankových granátníků 83
25.09.1942-05.04.1943 Náhradní motocyklistický střelecký prapor 4
25.09.1942-05.04.1943 Výcvikový motocyklistický střelecký prapor 4
01.10.1942-07.11.1942 Pěší náhradní pluk (motorizovaný) 3
01.10.1942-05.04.1943 Tankový náhradní oddíl 10
01.10.1942-05.04.1943 Tankový náhradní oddíl 5
01.10.1942-05.04.1943 Tankový výcvikový oddíl 10
01.10.1942-05.04.1943 Tankový výcvikový oddíl 5
01.10.1942-05.04.1943 Výcvikový oddíl stíhačů tanků 3
07.11.1942-05.04.1943 Granátnický náhradní pluk (motorizovaný) 3

Ručně vyplněné položky:
07.07.1942-05.04.1943 Doplňovací pluk tankových granátníků 83
07.07.1942-05.04.1943 Doplňovací pěší pluk (motorizovaný) 3
07.07.1942-05.04.1943 Divizní jednotky 233
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/233-divize-tankovych-granatniku-1942-1943-t9947#397261Verze : 0
MOD
1942-1943Divizní jednotky 233 Division Units 233 Divisions-Einheit 233
doplňovací tankový oddíl 5 Replacement Armor Section 5 Panzer-Ersatz-Abteilung 5
doplňovací protitankový oddíl 3 Replacement Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Ersatz-Abteilung 3
doplňovací protitankový oddíl 43 Replacement Anti-tank Section 43 Panzerjäger-Ersatz-Abteilung 43
doplňovací motocyklový prapor 3 Replacement Motorcycle Battalion 3 Kradschützen-Ersatz-Bataillon 3
doplňovací motocyklový prapor 4 Replacement Motorcycle Battalion 4 Kradschützen-Ersatz-Bataillon 4
? ? Radfahr-Ersatz-Abteilung 9
doplňovací dělostřelecký oddíl I/59 a II/59 Replacement Artillery Section I/59 and II/59 Artillerie-Ersatz-Abteilungen I/59 und II/59
doplňovací tankový ženijní prapor 208 Replacement Armored Pioneer Battalion 208 Panzer-Pionier-Ersatz-Bataillon 208
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/233-divize-tankovych-granatniku-1942-1943-t9947#397271Verze : 0
MOD