Main Menu
User Menu

16. divize tankových granátníků [1943-1944]

16th Tank Grenadier Division

16. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
16. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
16. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
16. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1944
Nástupce:
Successor:
116. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-DD.08.1943 6. armáda
DD.08.1943-DD.09.1943 XXIV. tankový sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XXXX. tankový sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XVII. armádní sbor
DD.11.1943-DD.01.1944 LVII. tankový sbor
DD.01.1944-DD.03.1944 XXX. armádní sbor
DD.03.1944-DD.03.1944 XXIX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
23.06.1943-27.06.1943 Crisolli, Wilhelm (Oberst)
27.06.1943-DD.01.1944 Schwerin, Gerhard Graf von (Generalleutnant)
10.01.1944-15.03.1944 Manteuffel, Günther von (Oberst)
15.03.1944-DD.03.1944 Stingl, Karl (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
28.11.1943-DD.12.1943 Guderian, Heinz Günther (Major)
10.12.1943-DD.02.1944 Felsch, Helmut (Rotmistr)
DD.02.1944-20.03.1944 Braun, Kurt (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-28.03.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 156
23.06.1943-DD.03.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 60
23.06.1943-DD.03.1944 Oddíl stíhačů tanků (samohybný) 228
23.06.1943-28.03.1944 Protiletadlový dělostřelecký oddíl pozemního vojska 281 (motorizovaný)
23.06.1943-DD.03.1944 Tankový dělostřelecký pluk 146
23.06.1943-DD.03.1944 Tankový oddíl 116
23.06.1943-28.03.1944 Tankový průzkumný oddíl 116
23.06.1943-28.03.1944 Ženijní prapor (motorizovaný) 675

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
16. divize tankových granátníků byla v březnu 1944 téměř zničena. Zbylý personál byl sloučen se 179. záložní tankovou divizí v nově vzniklé 116. tankové divizi.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9946#392759Verze : 1
MOD
16. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/16-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9946#30322Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 66 Division Units 66 Divisions-Einheit 66
tankový oddíl 116 Armor Section 116 Panzer-Abteilung 116
tankový průzkumný oddíl 116 Armor Reconnaissance Section 116 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 116
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 281 Army Anti-aircraft Artillery Section 281 Heeres-Flakartillerie-Abteilung 281
protitankový oddíl (samohybné kanóny) 228 Anti-tank Section (Self-propelled Gun) 228 Panzerjäger-Abteilung (selbstfahrlafette) 228
ženijní prapor 675 Pioneer Battalion 675 Pionier-Bataillon 675
polní doplňovací prapor 146 Field Replacement Battalion 146 Felderstatz-Bataillon 146
spojovací oddíl 16. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 228 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 228
velitelství podpůrných jednotek 16. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 228 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 228
administrativní služba 16. divize tankových granátníků Administrative Service 228 Verwaltungsdienste 228
zdravotnická služba 16. divize tankových granátníků Medical Service 228 Sanitätsdienste 228
veterinární rota 228 Veterinary Company 228 Veterinär-Kompanie 228
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/16-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9946#392801Verze : 0
MOD
Organizace:


Staff - štáb


Staff - štáb


16. Mapping Detachment (mot) - 16.motorizovaný mapový oddíl


60. Panzergrenadier Regiment - 60.pluk pancéřových granátníků


Staff - štáb


Regimental Band - plukovní hudba


Staff Company - štábní rota


Panzerjäger Platoon - protitanková četa


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Signals Platoon - spojovací četa


Pioneer Platoon - ženijní četa


3 x Battalion - 3 prapory


Staff - štáb


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Machine Gun Company (mot) - motorizovaná kulometná rota


Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl


Flak Company (self-propelled) - samohybná rota protiletadlového dělostřelectva


156. Panzergrenadier Regiment - 156.pluk pancéřových granátníků


Staff - štáb


Regimental Band - plukovní hudba


Staff Company - štábní rota


Panzerjäger Platoon - protitanková četa


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Signals Platoon - spojovací četa


Pioneer Platoon - ženijní četa


3 x Battalion - 3 prapory


Staff - štáb


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Machine Gun Company (mot) - motorizovaná kulometná rota


Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl


Flak Company (self-propelled) - samohybná rota protiletadlového dělostřelectva


116. Panzer Reconnaissance Battalion - 116.tankový průzkumný prapor


Staff - štáb


Light Armored Car Company - rota lehkých obrněných vozidel


3 x Motorcycle Company - 3 motocyklové roty


Heavy Company (mot) - motorizovaná těžká rota


Pioneer Platoon - ženijní četa


2 x Panzerjäger Platoon - 2 protitankové čety


Light Infantry Gun Section - sekce lehkých pěchotních děl


Light Reconnaissance Supply Column - lehká průzkumná zásobovací kolona


228. Panzerjäger Battalion - 228.protitankový prapor


3 x Panzerjäger Company (self-propelled) - 3 samohybné protitankové roty


116. Panzer Battalion - 116.tankový prapor


Staff - štáb


Staff Battery - štábní baterie


Medium Panzer Company - rota středních tanků


2 x Light Panzer Company - 2 roty lehkých tanků


Panzer Maintenance Platoon - tanková opravárenská četa


146. Artillery Regiment - 146.dělostřelecký pluk


Staff - štáb


Staff Battery (mot) - motorizovaná štábní baterie


3 x Battalion - 3 prapory


Staff - štáb


Staff Battery (mot) - motorizovaná štábní baterie


3 x Battery (mot) - 3 motorizované baterie


281. Army Flak Battalion - 281.armádní prapor protiletadlového dělostřelectva


Staff - štáb


Staff Battery - štábní baterie


2 x Heavy Flak Battery - 2 baterie těžkého protiletadlového dělostřelectva


Light Flak Battery - baterie lehkého protiletadlového dělostřelectva


Light Flak Supply Column - zásobovací kolona lehkého protiletadlového dělostřelectva


675. Pioneer Battalion - 675.ženijní prapor


Staff - štáb


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Light Pioneer Column (mot) - lehká motorizovaná ženijní kolona


16. Signals Battalion - 16.spojovací prapor


Staff - štáb


Telephone Company (mot) - motorizovaná telefonická rota


Radio Company (mot) - motorizovaná radiová rota


Signals Column (mot) - motorizovaná spojovací kolona


Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/16-divize-tankovych-granatniku-1943-1944-t9946#30324Verze : 0
MOD