Main Menu
User Menu
Reklama

15. divize tankových granátníků [1943-1945]

15th Tank Grenadier Division

15. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
15. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
15. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
15. tanková divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1943-DD.10.1943 XIV. tankový sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 10. armáda
DD.11.1943-DD.05.1944 XIV. tankový sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 10. armáda
DD.06.1944-DD.08.1944 LXXVI. tankový sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 LXVI. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 LVIII. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád B
DD.12.1944-DD.02.1945 XXXXVII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 LXXXVI. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 1. výsadková armáda
DD.04.1945-08.05.1945 LXXXVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.07.1943-DD.MM.RRRR ? /

Velitel:
Commander:
15.07.1943-03.11.1943 Rodt, Eberhard (Generalmajor)
03.11.1943-DD.11.1943 Baade, Ernst Günther (Oberst)
DD.11.1943-09.10.1944 Rodt, Eberhard (Generalleutnant)
09.10.1944-01.11.1944 Simon, Karl Theodor (Oberst)
01.11.1944-27.01.1945 Deckert, Hans Joachim (Oberst)
27.01.1945-08.05.1945 Rodt, Eberhard (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.07.1943-DD.MM.1943 Heckel, ? (Oberst)
10.12.1943-25.09.1944 Birck, Ernst Ludwig (Oberstleutnant)
25.09.1944-08.05.1945 Monshausen, ? (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 33
15.07.1943-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 104
15.07.1943-DD.02.1944 Pluk tankových granátníků 115
15.07.1943-14.04.1944 Pluk tankových granátníků 129
15.07.1943-08.05.1945 Protiletadlový dělostřelecký oddíl pozemního vojska 315
15.07.1943-DD.02.1944 Tankový oddíl 215
15.07.1943-08.05.1945 Tankový ženijní prapor 33
DD.07.1943-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 33
15.10.1943-DD.12.1944 Tankový průzkumný oddíl 115
DD.02.1944-08.05.1945 Tankový oddíl 115
14.04.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 115

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
15. divize tankových granátníků byla zformována ze zbylého personálu 15. tankové divize na Sicílii.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/15-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9945#392541Verze : 2
MOD
1943Divizní jednotky 33 Division Units 33 Divisions-Einheit 33
prapor tankových granátníků Reggio Armored Grenadier Battalion Reggio Panzer-Grenadier-Bataillon Reggio
tankový oddíl 215 Armor Section 215 Panzer-Abteilung 215
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 315 Army Anti-aircraft Artillery Section 315 Heeres-Flakartillerie-Abteilung 315
polní doplňovací prapor 33 Field Replacement Battalion 33 Felderstatz-Bataillon 33
protitankový oddíl 33 Anti-tank Section 33 Panzerjäger-Abteilung 33
tankový průzkumný oddíl 115 Armor Reconnaissance Section 115 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 115
ženijní prapor 33 Pioneer Battalion 33 Pionier-Bataillon 33
spojovací oddíl 999 Signal Section 999 Nachrichten-Abteilung 999
velitelství podpůrných jednotek 15. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 33 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 33
administrativní služba 15. divize tankových granátníků Administrative Service 33 Verwaltungsdienste 33
zdravotnická služba 15. divize tankových granátníků Medical Service 33 Sanitätsdienste 33
1944Divizní jednotky 33 Division Units 33 Divisions-Einheit 33
tankový průzkumný oddíl 115 Armor Reconnaissance Section 115 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 115
tankový oddíl 115 Armor Section 115 Panzer-Abteilung 115
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 315 Army Anti-aircraft Artillery Section 315 Heeres-Flakartillerie-Abteilung 315
polní doplňovací prapor 33 Field Replacement Battalion 33 Felderstatz-Bataillon 33
protitankový oddíl 33 Anti-tank Section 33 Panzerjäger-Abteilung 33
ženijní prapor 33 Pioneer Battalion 33 Pionier-Bataillon 33
spojovací oddíl 15. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 33 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 33
velitelství podpůrných jednotek 15. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 33 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 33
administrativní služba 15. divize tankových granátníků Administrative Service 33 Verwaltungsdienste 33
zdravotnická služba 15. divize tankových granátníků Medical Service 33 Sanitätsdienste 33
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/15-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9945#392554Verze : 0
MOD
Operace:
Itálie (06/1943 - 08/1944)
Francie (08/1944 - 11/1944)
Německo (11/1944 - 12/1944)
Ardeny (12/1944 - 01/1945)
Nizozemí (01/ 1945 - 02/1945)
severní Německo (02/1945 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/15-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9945#30320Verze : 0
MOD