Main Menu
User Menu

Pěší pluk Großdeutschland (motorizovaný) [1939-1942]

Infantry Regiment Grossdeutschland (motorized) / Infanterie-Regiment Großdeutschland (motorisiert)

     
Název:
Name:
Pěší pluk Großdeutschland (motorizovaný)
Originální název:
Original Name:
Infanterie-Regiment Großdeutschland (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Wach-Bataillon Berlin
Datum zániku:
Disbanded:
12.03.1942
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk Großdeutschland 1 + Pěší pluk Großdeutschland 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.10.1939-DD.05.1940 Stockhausen, Wilhelm Hunold von (Oberst)
DD.05.1940-DD.05.1940 Schwerin, Gerhard Graf von (Oberst)
DD.05.1940-10.08.1941 Stockhausen, Wilhelm Hunold von (Oberst)
10.08.1941-12.03.1942 Hörnlein, Walter (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1940-DD.06.1940 Baterie útočných děl 640
15.09.1940-12.03.1942 Dělostřelecký oddíl 400

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1939-12.03.1942 Großdeutschland
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Grossdeutschland-motorizovany-1939-1942-t9926#491883Verze : 1
MOD
Infanterie-Regiment Großdeutschland (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Grossdeutschland-motorizovany-1939-1942-t9926#30291Verze : 0
MOD