Main Menu
User Menu

Tanková divize Jüterbog [1945-1945]

Tank Division Jueterbog / Panzer-Division Jüterbog

     
Název:
Name:
Tanková divize Jüterbog
Originální název:
Original Name:
Panzer-Division Jüterbog
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
20.02.1945-DD.MM.RRRR Jüterbog, Vojenský výcvikový prostor Jüterbog /

Velitel:
Commander:
28.02.1945-05.03.1945 Müller, Dietrich von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.02.1945-05.03.1945 Tankový oddíl Jüterbog

Ručně vyplněné položky:
28.02.1945-05.03.1945 Divizní jednotky Jüterbog
Čestný název:
Honorary Name:
28.02.1945-05.03.1945 Jüterbog
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
sloučena s 16. tanková divize
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Jueterbog-1945-1945-t9922#462285Verze : 1
MOD
Panzer-Division Jüterbog byla zformována v 02/ 1945 ve výcvikové oblasti Jüterbog. Poté byla sloučena se 16. Panzer-Division v 03/ 1945.Velitel:
Generalleutnant Dietrich von Müller (28.2. 1945 - 4.3. 1945)


Operace:
Německo (02/ 1945 - 03/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Jueterbog-1945-1945-t9922#30280Verze : 0
MOD
Panzer-Division Jüterbog


Organizace:

Staff - štáb

Staff - štáb

Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl

Escort Company (mot) - motorizovaná doprovodná rota

Infantry Platoon - pěší četa

Motorcycle Platoon - motocyklová četa

Flak Platoon (self-propelled) - samohybná protiletadlová četa

Military Police Detachment (mot) - motorizovaný oddíl vojenské policie

Jüterbog Panzer Battalion - tankový prapor Jüterbog

Staff - štáb

Staff Company - štábní rota

3 x Company - 3 roty

Panzer Maintenance Platoon - tanková opravárenská četa

Panzer Supply Company - tanková zásobovací rota

Jüterbog Panzergrenadier Regiment - pluk pancéřových granátníků Jüterbog

Staff - štáb

Staff Company - štábní rota

Signals Platoon - spojovací četa

Motorcycle Platoon - motocyklová četa

Battalion - prapor

Staff - štáb

Supply Company - zásobovací rota

2 x Company (half-track) - 2 roty polopásových vozidel

Company (mot) - motorizovaná rota

Heavy Company (mot) - motorizovaná těžká rota

Battalion - prapor

Staff - štáb

Supply Company - zásobovací rota

3 x Company (mot) - 3 motorizované roty

Heavy Company (mot) - motorizovaná těžká rota

Heavy Infantry Gun Company - rota těžkých pěchotních děl

Pioneer Company - ženijní rota

Jüterbog Mixed Panzer Company - smíšená tanková rota Jüterbog

Jagdpanzer Battery - protitanková baterie

Panzerjäger Company (half-track) - protitanková rota polopásových vozidel

Jüterbog Reconnaissance Company - průzkumná rota Jüterbog

Jüterbog Artillery Regiment - dělostřelecký pluk Jüterbog

Staff - štáb

Staff Battery - štábní baterie

Battalion - prapor

Staff - štáb

Staff Battery (mot) - motorizovaná štábní baterie

3 x Battery (mot) - 3 motorizované baterie

Luftwaffe Flak Battalion - protiletadlový prapor letectva

Staff - štáb

Staff Battery (mot) - motorizovaná štábní baterie

3 x Battery (mot) - 3 motorizované baterie

Jüterbog Pioneer Company - ženijní rota Jüterbog

Jüterbog Panzer Signals Company - tanková spojovací rota Jüterbog

Supply & Support Untis - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Jueterbog-1945-1945-t9922#30281Verze : 0
MOD