Main Menu
User Menu

Waterloo medaile

Waterloo Medal

     
Název:
Name:
Waterloo medaile
Název v originále:
Original Name:
Waterloo Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1816
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Waterloo-medaile-t99015#430066Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Waterloo medaile
Název v originále:
Original Name:
Waterloo Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1816
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Waterloo-medaile-t99015#430067Verze : 0
MOD
Historie napoleonských válek je dostatečně (snad) známá, bitva u Waterloo jako symbol porážky "malého" diktátora a uzurpátora rovněž a tak jen jako připomenutí vítězné bitvy :


"Porážka Francouzů byla dokonalá neb na bojišti zanechali všechen vojenský potenciál např. 200 děl a další prostředky nutné pro vedení dalších bojů. Ale i tak Pruské jednotky neukořistili ani jediného orla a Angličané dobyli jen dva".


Pronásledování utíkajících Francouzů zajistil Blücher a Gneisenau. Napoleon se svými maršály Soultem a Drouetem prchal na Genappe přes Charleroi. Od tohoto okamžiku již doprovázen jen generálem Bertrandem uniká do Philippeville.


Ztráty Francouzů činí 25 000 mužů, armáda maršála Wellingtona ztratila zhruba na 10 000 vojáků. Pruská armáda hlásí ztrátu kolem 7000 mužů.


Vojákům 15. pruského pluku se podařilo u obce Vieux u Plancenoit ukořistit Napoleonův cestovní kočár a zabavit osobní řády císařovi (viz soupis), kabát v jehož podšívce byly nalezeny diamanty v hodnotě milionu franku.WATERLOOSKÁ MEDAILE


Byla založena dne 10. března 1816 anglickým princem-regentem Jiřím. K založení došlo na popud či přání maršála Artura Wellesleye, vévody z Wellingtonu. Jde o skutečně první anglickou medailí, která byla udělena všem žijícím účastníkům bitvy. Byla udělena za podíl na bitvě u Quatre Bras ze dne 16. června a dále za dny 17 - 18. června. Medaili jako nárokovou obdrželi všichni důstojníci, poddůstojníci, mužstvo i vojáci, kteří stáli v záloze. Dekorace byla udělena i pozůstalým po padlých vojácích. Hovoříme o první medaili, kterou lze označit za medaili z polních tažení (The Campaign Medals) tato dekorace byla a je v Anglii velmi populární neb pozůstalí a příbuzní měli dokonce právo nosit medaili, což je jev neobvyklý a neopakovatelný. Medaili obdrželi i vojáci tak zvané Královské německé legie (The Kings German Legion).


Medaile je ražena z kvalitního stříbra o průměru 37mm (1,4 palce) při okraji je síla medaile 3,2mm.


Popis medaile :
(Zpracován dle popisu pana Václava Měřičky)


AVERS :
- Zvýšený okraj medaile, ve středu zleva zobrazený a k pravé straně hledící (heraldicky) portrét prince regenta Jiřího (1762 - od roku 1811 do roku 1820 regent - pak do roku 1830 anglický král Jiří IV.). Při okraji opis :
- GEORGE P. / REGENT.
- Pod seříznutým krkem podpis medailéra : THOMAS WYON F.


REVERS :
- Na podstavci sedí okřídlená bohyně Vítězství držící v levici vavřínovou a v pravici palmovou ratolest. Bohyně je obrácena čelem k pravému okraji medaile. Podnoží podstavce, na kterém bohyně sedí, je tvořeno obdélníkovým rámečkem s nápisem : WATERLOO. Pod rámečkem v úseči je dvouřádkový nápis : JUNE, 18 / 1815, při horním okraji medaile opis : WELLINGTON.


Horní okraj medaile u původních exemplářů má závěs v podobě ocelového třímku jehož horní části prochází závěsný ocelový kroužek k zavěšení na stuhu v průměru 28,3mm (1,1 palce).


Stuha je průvlečná v šířce 1,5 palce (38,5mm) v tmavočervené barvě (crimson) s okrajovými tmavomodrými pruhy o šířce 6,4mm. Později si nositelé nechávají tyto ocelové třímky odstranit neb snadno podléhali vlivu počasí a rezivěli a opatřovali si je typickými stříbrnými ramínky podle svého a dobového vkusu. Tato závěsná raménka jsou na okraji medaili zachycená pomoci typických lvích tlapek a upevněna pomoci nýtku.


Mezi sběrateli se tyto medaile nacházejí opatřeny ouškem se závěsným kruhem. Také barevné ladění stuh vykazuje značné odchylky. Medaile byla udělována tedy všem angažovaným bojovníkům, ale patří mezi velmi vzácné medaile. Důvod je jednoduchý neb angličtí sběratelé mají ve svých sbírkách zastoupení dle pluku, dle hodností, dle funkce. Nejdražší medaile jsou takové, které nacházíme s jménem, funkčním zařazením a hodnosti u jízdy, dělostřelectva, levnější jsou dekorace řadových pluku a nejméně (relativně) ceněné jsou medaile zálohy, která do vlastního boje nezasáhla.


Tato medaile je první anglickou dekorací, která má na své hraně strojově vyražený určující opis.Poznámka:
1. Soupis řádů císaře Napoleona ukořistěných při jeho neslavném úprku:


- velkokříž rakouského řádu Sv. Štěpána
- velkokříž pruského řádu Černé orlice
- velkokříž bavorského řádu Koruny
- velkokříž saského řádu Routové koruny
- ruský řád Sv. Ondřeje Prvozvaného
- španělský řád Zlatého rouna
- velkokříž královského řádu Obojí Sicílie
- velkokříž řádu Vestfálské koruny
- velkokříž španělského Královského řádu (založen bratrem Josefem Bonapartem)


2. Bertrand Henri - ženijní generál (1773-1844). Nástupce maršála Duroca v roce 1813. Věrně doprovázel Napoleona na Elbu i na ostrov Sv. Heleny. V exilu jeden z mála Napoleonových důvěrníků a v roce 1840 se zúčastnil převozu ostatků do Francie. V Invalidovně najdeme jeho hrob vedle císaře.


Ukázka medaili s úpravami třmínku jsou obrázky z prodejních a nabídkových katalog.Literatura :
Václav Měřička : Waterloo 1815 - 1975 (ČSSPDP Praha)
Václav Měřička : Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1789-1815. Praha 1965
Gordon Lawrence : British Battles and Medals
URL : https://www.valka.cz/Waterloo-medaile-t99015#364284Verze : 0
Název
Name
Waterloo medaile
Waterloo Medal
Waterloo Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1815 - Chalmers, William
DD.MM.1815 - Cooke, George
DD.MM.1815 - Hamerton, John Millett
DD.MM.1815 Rowan, William Shearman
DD.MM.1815 Vandeleur, John Ormsby
DD.MM.1816 Wellesley, Arthur
DD.MM.RRRR Adam, Frederick
DD.MM.RRRR - Bloomfield, Henry Keane
DD.MM.RRRR Campbell, Colin
DD.MM.RRRR - Clinton, Henry
DD.MM.RRRR - Dickson, Jeremiah
DD.MM.RRRR Halkett, Colin
DD.MM.RRRR Kempt, James
DD.MM.RRRR - Kennedy, James Shaw
DD.MM.RRRR - Lluellyn, Richard
DD.MM.RRRR Love, James Frederick
DD.MM.RRRR - Lyon, James Frederick
DD.MM.RRRR - Mercer-Henderson, Douglas
DD.MM.RRRR Paget, Henry William
DD.MM.RRRR Smith, Harry George Wakelyn
DD.MM.RRRR - Staveley, William
DD.MM.RRRR Wallace, John Alexander Dunlop Agnew
DD.MM.RRRR Woodford, Alexander George
Celkem : 23
URL : https://www.valka.cz/Waterloo-medaile-t99015#632727Verze : 0
MOD