Main Menu
User Menu

4. pěší divize [1935-1940]

4th Infantry Division

4. Infanterie-Division

     
Název:
Name
4. pěší divize
Originální název:
Original Name:
4. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Artillerieführer IV
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1940
Nástupce:
Successor:
14. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-24.08.1939 ?
24.08.1939-28.08.1939 XV. armádní sbor (motorizovaný)
28.08.1939-DD.12.1939 IV. armádní sbor
DD.12.1939-DD.05.1940 Skupina armád B
DD.05.1940-DD.06.1940 Skupina armád A
DD.06.1940-DD.07.1940 IV. armádní sbor
DD.07.1940-DD.08.1940 9. armáda
DD.08.1940-15.08.1940 Velitelství záložního vojska
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Drážďany, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-10.11.1938 Raschick, Erich (Generalleutnant)
10.11.1938-15.08.1940 Hansen, Erik (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-10.11.1938 Koehler, Karl Erik (Oberstleutnant)
10.11.1938-10.06.1940 Kühl, Claus (Oberstleutnant)
11.06.1940-15.08.1940 Metzke, Georg (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-15.08.1940 Dělostřelecký pluk 4
15.10.1935-15.08.1940 Pěší pluk 10
15.10.1935-DD.11.1938 Pěší pluk 101
15.10.1935-10.11.1938 Pěší pluk 52
10.11.1938-15.08.1940 Pěší pluk 103
10.11.1938-15.08.1940 Pěší pluk 52
01.08.1939-15.08.1940 Průzkumný oddíl 4
21.03.1940-15.08.1940 Oddíl stíhačů tanků 4

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-15.08.1940 Pěší pluk 10
15.10.1935-15.08.1940 Pěší pluk 52
15.10.1935-dd.dd.1938 Pěší pluk 101
10.11.1938-15.08.1940 Pěší pluk 103
15.10.1935-15.08.1940 Dělostřelecký pluk 4
15.10.1935-15.08.1940 Dělostřelecký pluk 40 (I.)
15.10.1935-15.08.1940 Divizní jednotky 4
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1935-1940-t9888#385777Verze : 0
MOD
4. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1935-1940-t9888#30189Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 4 Division Units 4 Divisions-Einheit 4
protitankový oddíl 4 Anti-tank Section 4 Panzerabwehr-Abteilung 4
ženijní prapor 13 Pioneer Battalion 13 Pionier-Bataillon 13
spojovací oddíl 4. pěší divize Infantry Division Signal Section 4 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 4
1936-1938Divizní jednotky 4 Division Units 4 Divisions-Einheit 4
kulometný prapor 7 Machinegun Battalion 7 Machinengewehr-Bataillon 7
pozorovací oddíl 4 Observation Section 4 Beobachtung-Abteilung 4
protitankový oddíl 4 Anti-tank Section 4 Panzerabwehr-Abteilung 4
ženijní prapor 13 Pioneer Battalion 13 Pionier-Bataillon 13
spojovací oddíl 4. pěší divize Infantry Division Signal Section 4 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 4
1939Divizní jednotky 4 Division Units 4 Divisions-Einheit 4
pozorovací oddíl 4 Observation Section 4 Beobachtung-Abteilung 4
průzkumný oddíl 4 Reconnaissance Section 4 Aufklärungs-Abteilung 4
protitankový oddíl 4 Anti-tank Section 4 Panzerabwehr-Abteilung 4
ženijní prapor 13 Pioneer Battalion 13 Pionier-Bataillon 13
polní doplňovací prapor 4 Field Replacement Battalion 4 Felderstatz-Bataillon 4
spojovací oddíl 4. pěší divize Infantry Division Signal Section 4 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 4
podpůrná jednotka 4. pěší divize Infantry Division Supply Unit 4 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 4
1940Divizní jednotky 4 Division Units 4 Divisions-Einheit 4
průzkumný oddíl 4 Reconnaissance Section 4 Aufklärungs-Abteilung 4
protitankový oddíl 4 Anti-tank Section 4 Panzerjäger-Abteilung 4
ženijní prapor 13 Pioneer Battalion 13 Pionier-Bataillon 13
spojovací oddíl 4. pěší divize Infantry Division Signal Section 4 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 4
polní doplňovací prapor 4 Field Replacement Battalion 4 Felderstatz-Bataillon 4
průzkumný oddíl 4 Reconnaissance Section 4 Aufklärungs-Abteilung 4
podpůrná jednotka 4. pěší divize Infantry Division Supply Unit 4 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 4
administrativní služba 4. pěší divize Administrative Service 4 Verwaltungsdienste 4
zdravotnická služba 4. pěší divize Medical Service 4 Sanitätsdienste 4
veterinární rota 4 Veterinaty Company 4 Veterinär-Kompanie 4
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1935-1940-t9888#30193Verze : 0
MOD
V době existence jako 4. pěší divize se žádný její člen nestal nositelem Rytířského kříže.
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1935-1940-t9888#30199Verze : 0
MOD
Datum
Armádní skupina
Armádní sbor
Armáda
Oblast působení
září 1939
Süd
IV
10. Armee
Slezsko, Polsko
prosinec 1939 - leden 1940
Záloha
B
---
Rhein
květen 1940
A
Záloha
---
Rhein
červen 1940
B
IV
6. Armee
Eifel, Belgie
červenec 1940
A
Záloha
9. Armee
Somme
srpen 1940
---
---
BdE
Königsbrück
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1935-1940-t9888#94689Verze : 0
MOD