Main Menu
User Menu

3. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]

3rd Infantry Division (motorized)

3. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name
3. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
3. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
3. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.10.1940-DD.11.1940 Velitelství záložního vojska
DD.11.1940-DD.05.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1941-DD.10.1941 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.10.1941-24.10.1941 LVII. tankový sbor
24.10.1941-27.10.1941 XX. armádní sbor
27.10.1941-07.11.1941 VII. armádní sbor
07.11.1941-12.12.1941 XX. armádní sbor
12.12.1941-DD.02.1942 VII. armádní sbor
DD.02.1942-DD.03.1942 IX. armádní sbor
DD.03.1942-DD.05.1942 V. armádní sbor
DD.05.1942-DD.07.1942 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.07.1942-DD.09.1942 XXIV. tankový sbor
DD.09.1942-DD.01.1943 XIV. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
27.10.1940-25.05.1941 Bader, Paul (Generalleutnant)
25.05.1941-01.04.1942 Jahn, Kurt (Generalleutnant)
01.04.1942-17.01.1943 Schlömer, Helmuth (Generalleutnant)
18.01.1943-DD.02.1943 Hanstein, Jobst von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.10.1940-DD.01.1941 Nagel, Walter (Major)
DD.01.1941-22.11.1942 Dingler, Hans-Jürgen (Oberst)
22.11.1942-27.01.1943 Kirchbach auf Lauterbach, Hans-Helmut von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1940-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3
27.10.1940-DD.01.1943 Motocyklistický střelecký prapor 53
27.10.1940-DD.01.1943 Oddíl stíhačů tanků 3
27.10.1940-15.03.1942 Průzkumý oddíl (motorizovaný) 53
27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 29
27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 8
15.02.1942-DD.01.1943 Tankový oddíl 103
15.10.1942-23.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 29
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 8

Ručně vyplněné položky:
27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 8
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 8
27.10.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 29
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 29
27.10.1940-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3
27.10.1940-DD.01.1943 Divizní jednotky 3
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
3. pěší divize (motorizovaná) byla na přelomu roku 1942-1943 jako součást 6. armády téměř zničena u Stalingradu. Pozůstatky divize byly na jaře roku 1943 spolu s 386. pěší divizí (motorizovanou) použity k obnovení.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#389358Verze : 0
MOD
3. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#32486Verze : 0
MOD
1940Divizní jednotky 3 Division Units 3 Divisions-Einheit 3
průzkumný oddíl (motorizovaný) 53 Reconnaissance Section (motorized) 53 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 53
motocyklový prapor 53 Motorcyclists Battalion 53 Kradschützen-Bataillon 53
protitankový oddíl 3 Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Abteilung 3
ženijní prapor (motorizovaný) 3 Pioneer Battalion (motorized) 3 Pionier-Bataillon (motorisiert) 3
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 3 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3
podpůrná jednotka 3. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 3
polní doplňovací prapor 3 Field Replacement Battalion 3 Felderstatz-Bataillon 3
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) Administrative Service 3 Verwaltungsdienste 3
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) Medical Service 3 Sanitätsdienste 3
1942Divizní jednotky 3 Division Units 3 Divisions-Einheit 3
motocyklový prapor 53 Motorcyclists Battalion 53 Kradschützen-Bataillon 53
protitankový oddíl 3 Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Abteilung 3
ženijní prapor (motorizovaný) 3 Pioneer Battalion (motorized) 3 Pionier-Bataillon (motorisiert) 3
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 3 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3
velitelství podpůrných jednotek 3. pěší divize (motorizované) Command of the Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 3
polní doplňovací prapor 3 Field Replacement Battalion 3 Felderstatz-Bataillon 3
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) Administrative Service 3 Verwaltungsdienste 3
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) Medical Service 3 Sanitätsdienste 3
1943Divizní jednotky 3 Division Units 3 Divisions-Einheit 3
tankový průzkumný oddíl 53 Armor Reconnaissance Section 53 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 53
protitankový oddíl 3 Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Abteilung 3
ženijní prapor (motorizovaný) 3 Pioneer Battalion (motorized) 3 Pionier-Bataillon (motorisiert) 3
spojovací oddíl 3. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 3 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 3
velitelství podpůrných jednotek 3. pěší divize (motorizované) Command of the Infantry Division Supply Unit (motorized) 3 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen (motorisiert) 3
polní doplňovací prapor 3 Field Replacement Battalion 3 Felderstatz-Bataillon 3
administrativní služba 3. pěší divize (motorizované) Administrative Service 3 Verwaltungsdienste 3
zdravotnická služba 3. pěší divize (motorizované) Medical Service 3 Sanitätsdienste 3
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#30166Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - severní sektor (06/1941 - 12/1941)
Východní fronta - střední sektor (12/1941 - 07/1942)
Východní fronta - jižní sektor (07/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 01/1943)
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#30167Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 3. Infanterie Division(mot):Sigurt-Horstmar Beaulieu-Marconnay 1/20/1943
Paul Becker 10/25/1942
Winrich Behr 5/15/1941
Ernst Borchert 9/29/1941
Albrecht Erdmann 9/12/1941
Otto Heinze 11/6/1942
Harry Mirau 11/13/1942
Heinrich Schwarz 1/15/1943
Adolf-Hilmar Tippelskirch 9/29/1941
Gerhard Tuerke 12/17/1942
Irnfried Wechmar 4/13/1941
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9879#32488Verze : 0
MOD