Main Menu
User Menu

18. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]

18th Infantry Division (motorized)

18. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name:
18. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
18. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
18. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
23.06.1943
Nástupce:
Successor:
18. divize tankových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1940-DD.04.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.04.1941-15.04.1941 11. armáda
15.04.1941-27.06.1941 LVII. armádní sbor
27.06.1941-28.06.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
28.06.1941-09.07.1941 LVII. armádní sbor
09.07.1941-18.07.1941 Tanková skupina 3
18.07.1941-19.07.1941 LVII. armádní sbor
19.07.1941-26.07.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
26.07.1941-10.08.1941 LVII. armádní sbor
10.08.1941-22.08.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
22.08.1941-11.10.1941 I. armádní sbor
11.10.1941-12.10.1941 Roquesova skupina
12.10.1941-21.12.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
21.12.1941-20.05.1943 X. armádní sbor
20.05.1943-23.06.1943 Skupina armád Sever
Dislokace:
Deployed:
01.11.1940-DD.MM.RRRR Liegnitz, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1940-24.03.1941 Cranz, Friedrich Carl (Generalleutnant)
28.03.1941-15.12.1941 Herrlein, Friedrich (Generalmajor)
15.12.1941-23.06.1943 Erdmannsdorff, Werner von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1940-01.03.1942 Nolte, Heinrich (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1940-15.11.1940 Dělostřelecký pluk 18
01.11.1940-23.06.1943 Oddíl stíhačů tanků 18
01.11.1940-15.11.1940 Průzkumný oddíl 18
01.11.1940-15.11.1940 Pěší pluk 30
01.11.1940-15.11.1940 Pěší pluk 51
01.11.1940-15.11.1940 Ženijní prapor 18
15.11.1940-23.06.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 18
15.11.1940-01.10.1942 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 18
15.11.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 30
15.11.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 51
15.11.1940-23.06.1943 Ženijní prapor (motorizovaný) 18
18.11.1940-01.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 38
06.04.1941-23.06.1943 Polní náhradní prapor 18
15.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 30
15.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 51
01.04.1943-23.06.1943 Tankový průzkumný oddíl 118

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9874#390276Verze : 2
MOD
18. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9874#32525Verze : 0
MOD
1941Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
motocyklový prapor 38 Motorcyclists Battalion 38 Kradschützen-Bataillon 38
průzkumný oddíl (motorizovaný) 18 Reconnaissance Section (motorized) 18 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerjäger-Abteilung 18
ženijní prapor (motorizovaný) 18 Pioneer Battalion (motorized) 18 Pionier-Bataillon (motorisiert) 18
spojovací oddíl 18. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 18
podpůrná jednotka 18. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 18 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 18
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
administrativní služba 18. pěší divize (motorizované) Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. pěší divize (motorizované) Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
veterinární rota 18 Veterinary Company 18 Veterinär-Kompanie 18
polní pošta 18. pěší divize Field Post 18 Feldpostamt 18
jednotka polního četnictva 18. pěší divize Military Police Troop 18 Feldgendarmerie-Trupp 18
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9874#30154Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 18. Infanterie Division (mot):Gerhard Benack 8/13/1941
Franz Buchner 10/2/1941
Günther Engelhardt 4/9/1943
Werner Erdmannsdorff 3/8/1942
Dedo Krosigk 5/15/1942
Hans-Georg Leyser 5/3/1942
Georg Straube 6/2/1943
Werner Streit 4/14/1943
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9874#32535Verze : 0
MOD