Main Menu
User Menu
Reklama

29. pěší divize (motorizovaná) [1937-1943]

29th Infantry Division (motorized)

29. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name
29. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
29. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
29. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1939-DD.12.1939 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.12.1939-DD.05.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1940-DD.06.1940 16. armáda
DD.06.1940-12.07.1940 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
12.07.1940-25.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
25.07.1940-DD.11.1940 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.11.1940-DD.03.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.03.1941-DD.05.1941 Skupina armád C
DD.05.1941-25.05.1941 Tanková skupina 2
25.05.1941-27.06.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
27.06.1941-27.06.1941 4. armáda
27.06.1941-01.07.1941 XII. armádní sbor
01.07.1941-02.07.1941 IX. armádní sbor
02.07.1941-09.08.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
09.08.1941-11.08.1941 Tanková skupina 2
11.08.1941-01.12.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
01.12.1941-11.12.1941 LIII. armádní sbor
11.12.1941-DD.01.1942 2. tanková armáda
DD.01.1942-DD.02.1942 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1942-DD.06.1942 XXXV. armádní sbor
DD.06.1942-DD.07.1942 Skupina armád Jih
DD.07.1942-DD.08.1942 XXXX. tankový sbor
DD.08.1942-DD.10.1942 XXXXVIII. tankový sbor
DD.10.1942-DD.12.1942 4. tanková armáda
DD.12.1942-DD.01.1943 IV. armádní sbor
DD.01.1943-DD.01.1943 XIV. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
12.10.1937-DD.MM.RRRR Erfurt, ? /

Velitel:
Commander:
12.10.1937-01.03.1938 Wietersheim, Gustav Anton von (Generalleutnant)
01.03.1938-07.05.1940 Lemelsen, Joachim Hermann August (Generalleutnant)
07.05.1940-01.07.1940 Langermann und Erlenkamp, Willibald Freiherr von (Generalmajor)
01.07.1940-20.09.1941 Boltenstern, Walter von (Generalmajor)
20.09.1941-25.09.1942 Fremerey, Max (Generalmajor)
25.09.1942-DD.01.1943 Leyser, Hans Georg (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1938-14.07.1939 Burg, ? von der (Major)
15.07.1939-DD.12.1941 Franz, Gerhard (Oberstleutnant)
DD.12.1941-DD.MM.1942 Müncheberg, Paul (Major)
DD.MM.1942-24.01.1943 Meisner, Friedrich-Wilhelm (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.10.1937-DD.01.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 29
12.10.1937-21.03.1940 Protitankový oddíl 29
12.10.1937-31.12.1941 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 29
12.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 15
12.10.1937-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 71
12.10.1937-01.04.1940 Pěší pluk (motorizovaný) 86
12.10.1937-DD.01.1943 Ženijní prapor (motorizovaný) 29
21.03.1940-DD.01.1943 Oddíl stíhačů tanků 29
25.02.1941-31.01.1943 Motocyklistický střelecký prapor 29
19.06.1942-DD.01.1943 Tankový oddíl 129
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 15
15.10.1942-DD.01.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 71

Ručně vyplněné položky:
12.10.1937-DD.01.1943 Divizní jednotky 29
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
29. pěší divize (motorizovaná) byla na přelomu roku 1942-1943 jako součást 6. armády téměř zničena u Stalingradu. Pozůstatky divize byly na jaře roku 1943 spolu s 345. pěší divizí (motorizovanou) použity k obnovení.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9871#390621Verze : 2
MOD
1937Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerabwehr-Abteilung 29
průzkumný oddíl (motorizovaný) 29 Reconnaissance Section (motorized) 29 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 29
spojovací oddíl 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 29
1938Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
kulometný oddíl 59 Machinegun Section 59 Maschinengewehr-Bataillon 59
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerabwehr-Abteilung 29
průzkumný oddíl (motorizovaný) 29 Reconnaissance Section (motorized) 29 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 29
spojovací oddíl 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 29
1939Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
polní doplňovací prapor 29 Field Replacement Battalion 29 Felderstatz-Bataillon 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerabwehr-Abteilung 29
průzkumný oddíl (motorizovaný) 29 Reconnaissance Section (motorized) 29 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 29
spojovací oddíl 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 29
podpůrná jednotka 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 29
administrativní služba 29. pěší divize (motorizované) Administration Service 29 Verwaltungsdienste 29
zdravotnická služba 29. pěší divize (motorizované) Medical Service 29 Sanitätsdienste 29
polní pošta 29 Field Post 29 Feldpostamt 29
jednotka polního četnictva 29 Military Police Troop 29 Feldgendarmerietrupp 29
1940Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
polní doplňovací prapor 29 Field Replacement Battalion 29 Felderstatz-Bataillon 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerjäger-Abteilung 29
průzkumný oddíl (motorizovaný) 29 Reconnaissance Section (motorized) 29 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 29
spojovací oddíl 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 29
podpůrná jednotka 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 29
administrativní služba 29. pěší divize (motorizované) Administration Service 29 Verwaltungsdienste 29
zdravotnická služba 29. pěší divize (motorizované) Medical Service 29 Sanitätsdienste 29
polní pošta 29 Field Post 29 Feldpostamt 29
jednotka polního četnictva 29 Military Police Troop 29 Feldgendarmerietrupp 29
1942Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
motocyklový prapor 29 Motorcyclists Battalion 29 Kradschützen-Bataillon 29
tankový oddíl 129 Armor Section 129 Panzer-Abteilung 129
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
polní doplňovací prapor 29 Field Replacement Battalion 29 Felderstatz-Bataillon 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerjäger-Abteilung 29
průzkumný oddíl (motorizovaný) 29 Reconnaissance Section (motorized) 29 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 29
spojovací oddíl 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 29
podpůrná jednotka 29. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 29 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 29
administrativní služba 29. pěší divize (motorizované) Administration Service 29 Verwaltungsdienste 29
zdravotnická služba 29. pěší divize (motorizované) Medical Service 29 Sanitätsdienste 29
polní pošta 29 Field Post 29 Feldpostamt 29
jednotka polního četnictva 29 Military Police Troop 29 Feldgendarmerietrupp 29
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9871#390636Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - jižní sektor (06/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 01/1943)
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9871#30148Verze : 0
MOD
Diskuse
Tato divize měla možnost zpomalit, možná i zničit jižní část ruských obkličovacích kleští u Stalingradu, ale velení jí nařídilo zaujmout kruhovou obranu s ostatními divizemi 6. armády.
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-motorizovana-1937-1943-t9871#39452Verze : 0