Main Menu
User Menu

28. lehká pěší divize [1941-1942]

28th Light Infantry Division / 28. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name
28. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
28. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
28. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1942
Nástupce:
Successor:
28. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1941-D.02.1942 VIII. armádní sbor
DD.02.1942-DD.03.1942 Skupina armád Jih
DD.03.1942-DD.04.1942 11. armáda
DD.04.1942-02.05.1942 XXXXII. armádní sbor
02.05.1942-01.07.1942 XXX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.12.1941-DD.MM.RRRR Vratislav, ? /

Velitel:
Commander:
01.12.1941-01.07.1942 Sinnhuber, Johann (General der Artillerie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1941-01.07.1942 Gundelach, Kurt (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1941-01.07.1942 Dělostřelecký pluk 28

Ručně vyplněné položky:
01.12.1941-01.07.1942 Myslivecký pluk 49
01.12.1941-01.07.1942 Myslivecký pluk 83
01.12.1941-01.07.1942 Dělostřelecký pluk 28
01.12.1941-01.07.1942 Divizní jednotky 28
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/28-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9855#387281Verze : 0
MOD
28. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/28-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9855#30106Verze : 0
MOD
1941-1942Divizní jednotky 28 Division Units 28 Divisions-Einheit 28
polní doplňovací prapor 28 Field Replacement Battalion 28 Felderstatz-Bataillon 28
protitankový oddíl 28 Anti-tank Section 28 Panzerjäger-Abteilung 28
průzkumný oddíl 28 Reconnaissance Section 28 Aufklärungs-Abteilung 28
ženijní prapor 28 Pioneer Battalion 28 Pionier-Bataillon 28
podpůrná jednotka 28. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 28 leichte Infanterie-Divisions-Nachschubführer 28
spojovací oddíl 28. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 28 leichte Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 28
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/28-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9855#387294Verze : 0
MOD
28. Leichte Infanterie-Division byla přejmenována na 28. Jäger-Division v 05/ 1943.Velitel:
General der Artillerie Johann Sinnhuber (?.10. 1941 - 1.5. 1943)


Operace:
Východní fronta střední sektor (10/ 1941 - 11/ 1941)
Francie (11/ 1941 - 02/ 1942)
Východní fronta, jižní sektör (02/ 1942 - 10/ 1942)
Východní fronta, severní sektor (10/ 1942 - 05/ 1943)
URL : https://www.valka.cz/28-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9855#30107Verze : 0
MOD