Main Menu
User Menu

5. lehká divize [1941-1941]

5th Light Division

5. leichte Division

     
Název:
Name:
5. lehká divize
Originální název:
Original Name:
5. leichte Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.02.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1941
Nástupce:
Successor:
21. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.02.1941-DD.03.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.03.1941-01.08.1941 Německý africký sbor
Dislokace:
Deployed:
18.02.1941-DD.03.1941 Wünsdorf, ? /

Velitel:
Commander:
18.02.1941-16.05.1941 Streich, Johannes (Generalleutnant)
16.05.1941-01.08.1941 Böttcher, Karl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.02.1941-01.08.1941 Oddíl stíhačů tanků 39
18.02.1941-01.08.1941 Plukovní štáb ke zvláštnímu použití 200
18.02.1941-01.08.1941 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 3
18.02.1941-01.08.1941 Tankový pluk 5

Ručně vyplněné položky:
18.02.1941-01.08.1941 Tankový pluk 5
18.02.1941-01.08.1941 Pěší pluk zvláštního určení 200 (motorizovaný)
18.02.1941-01.08.1941 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 75 (I.)
18.02.1941-01.08.1941 Protiletadlový pluk 33 (I.)
18.02.1941-01.08.1941 Divizní jednotky 5. lehké divize
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Aberger, Heinz-Dietrich: Die 5.(lei.)/21. Panzer-Division in Nordafrika 1941-1943. Reutlingen, Preußischer Militärverlag 1995
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.deutsches-afrikakorps.de/ ; http://www.wikipedia.org/
upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-divize-1941-1941-t9852#288148Verze : 0
MOD
1941Divizní jednotky 5. lehké divize Division Units of 5th Light Division Divisions-Einheit der 5. leichte Divison
štáb s divizní kartotékou 200 a tiskařskou jednotkou 200 Staff with Division Card-office 200 and Printing Troop 200 Stab mit Divisions-Kartenstelle 200 und Druckereitrupp 200
tankový průzkumný oddíl 3 Armor Reconnaissance Section 3 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 3
protitankový oddíl (motorizovaný) 39 Anti-tank Section (motorized) 39 Panzerjäger-Abteilung (motorisiert) 39
těžký protitankový oddíl (samohybné kanóny) 605 Heavy Anti-tank Section (Self-propelled Gun) 605 schwere Panzerjäger-Abteilung (selbstfahrlafette) 605
protiletadlový oddíl (samohybné PL kanóny) 606 Anti-aircraft Section (Self-propelled AA Gun) 605 Flak-Bataillon (selbstfahrlafette) 606
jednotka polního četnictva 309 Military Police Troop 309 Feldgendarmerie-Trupp 309
divizní podpůrná jednotka zvláštního určení 668 Division Supply Unit for special use 668 Division-Nachschubführer z. b. V. 668
polní pošta zvláštního určení 735 Field Post for special use 735 Feldpostamt z. b. V. 735
divizní administrativní služba 341 Division Administrative Service 341 Divisions-Verpflegungsamt 341
pekařská rota 531 Bakery Company 531 Bäckerie-Kompanie 531
rota polních jatek 503 Butchery Company 503 Schlächterei-Kompanie 503
zdravotnická služba 1./83 Medical Service 1./83 Sanitäts-Kompanie 1./83
zdravotnická služba 2./592 Medical Service 2./592 Sanitäts-Kompanie 2./592
polní nemocnice 4./572 Field Hospital 4.572 Feldlazarett 4./572
četa sanitních vozidel 631 Ambulance Platoon 631 Krankenkraftwagen-Zug 631
četa sanitních vozidel 633 Ambulance Platoon 633 Krankenkraftwagen-Zug 633
? ? Filtergerät-Kolonne 877
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-divize-1941-1941-t9852#390877Verze : 0
MOD