Main Menu
User Menu

52. polní výcviková divize [1943-1944]

52nd Field Training Division / 52. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
52. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
52. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.12.1943
Předchůdce:
Predecessor:
52. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
12.04.1944
Nástupce:
Successor:
52. zajišťovací divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.12.1943-12.04.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.12.1943-12.04.1944 Newiger, Albert (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

03.12.1943-12.04.1944 Granátnický pluk 565
03.12.1943-12.04.1944 Granátnický pluk 566
03.12.1943-12.04.1944 Granátnický pluk 567
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/52-polni-vycvikova-divize-1943-1944-t9847#462741Verze : 0
MOD
52. Feldausbildungs-Division
URL : https://www.valka.cz/52-polni-vycvikova-divize-1943-1944-t9847#33409Verze : 0
MOD
Operace:
Německo (11/1943 - 12/1943)
Východní fronta - střední sektor (12/1943 - 04/1944)
URL : https://www.valka.cz/52-polni-vycvikova-divize-1943-1944-t9847#30090Verze : 0
MOD