Main Menu
User Menu

382. polní výcviková divize [1942-1943]

382nd Field Training Division / 382. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
382. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
382. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.02.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.09.1942-25.02.1943 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.09.1942-25.02.1943 Hoffmann, Paul (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.09.1942-25.02.1943 Pěší polní výcvikový pluk 617
09.09.1942-25.02.1943 Pěší polní výcvikový pluk 618
09.09.1942-25.02.1943 Pěší polní výcvikový pluk 619
09.09.1942-25.02.1943 Pěší polní výcvikový pluk 620
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/382-polni-vycvikova-divize-1942-1943-t9842#462784Verze : 0
MOD
Operace:
Východní fronta - jižní sektor (09/1942 - 02/1943)
URL : https://www.valka.cz/382-polni-vycvikova-divize-1942-1943-t9842#30079Verze : 0
MOD