Main Menu
User Menu

44. říšská granátnická divize Hoch- und Deutschmeister [1943-1945]

44th Reich Grenadier Division Hoch- und Deutschmeister

44. Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister

     
Název:
Name:
44. říšská granátnická divize Hoch- und Deutschmeister
Originální název:
Original Name:
44. Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
44. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
10.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1943-27.07.1943 LXXXIX. armádní sbor
27.07.1943-15.08.1943 ?
15.08.1943-27.08.1943 LI. horský armádní sbor
27.08.1943-23.09.1943 Witthöftův sbor
23.09.1943-23.11.1943 II. tankový sbor SS
23.11.1943-10.05.1944 XIV. tankový sbor
10.05.1944-17.05.1944 LI. horský armádní sbor
17.05.1944-21.05.1944 XIV. tankový sbor
21.05.1944-DD.10.1944 LI. horský armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 10. armáda
DD.11.1944-DD.12.1944 LXXXXVII. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.12.1944-DD.02.1945 LXVIII. armádní sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 Tankový sbor Feldherrnhalle
DD.03.1945-DD.04.1945 Skupina armád Jih
DD.04.1945-DD.05.1945 I. jezdecký sbor
DD.05.1945-10.05.1945 XXXXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.06.1943-01.01.1944 Beyer, Franz (Generalleutnant)
01.01.1944-01.05.1944 Franek, Friedrich Fritz von (Generalleutnant)
01.05.1944-25.06.1944 Ortner, Bruno (Generalleutnant)
25.06.1944-23.03.1945 Rost, Hans Günther von (Generalleutnant)
23.03.1945-10.05.1945 Hoffmann, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1943-15.04.1944 Reinhardt, Friedrich (Oberstleutnant)
15.04.1944-10.11.1944 Metz, Lothar (Oberstleutnant)
10.11.1944-20.03.1945 Vogl, Franz (Major)
01.04.1945-dd.mm.1945 Schönefeld, ? (Major)
dd.mm.1945-10.05.1945 Könnefort, ? (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1943-08.05.1943 Dělostřelecký pluk 96
19.06.1944-01.07.1944 Granátnická brigáda (motorizovaná) 1027

Ručně vyplněné položky:
01.06.1943-10.05.1945 Granátnický pluk 131
01.06.1943-10.05.1945 Granátnický pluk 132
01.06.1943-10.05.1945 Dělostřelecký pluk 44
01.06.1943-10.05.1945 Divizní jednotky 44
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1943-10.05.1945 Hoch- und Deutschmeister ("Velmistr řádu Německých rytířů")
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/44-risska-granatnicka-divize-Hoch-und-Deutschmeister-1943-1945-t9822#398720Verze : 2
MOD
44. Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister
URL : https://www.valka.cz/44-risska-granatnicka-divize-Hoch-und-Deutschmeister-1943-1945-t9822#30033Verze : 0
MOD
1944-1945Divizní jednotky 44 Division Units 44 Divisions-Einheit 44
polní doplňovací prapor "Hoch- und Deutschmeister" Field Replacement Battalion "Hoch- und Deutschmeister" Felderstatz-Bataillon "Hoch- und Deutschmeister"
protitankový oddíl 44 Anti-tank Section 44 Panzerjäger-Abteilung 44
raketometný prapor 44 Rocket Battalion 44 Granatwerfer-Bataillon 44
ženijní prapor 80 Pioneer Battalion 80 Pionier-Bataillon 80
spojovací oddíl 64 Signal Section 64 Nachrichten-Abteilung 64
průzkumný oddíl 44 Reconnaissance Section 44 Aufklärungs-Abteilung 44
velitelství divizních podpůrných jednotek "Hoch- und Deutschmeister" Commander of Division Supply Troop "Hoch- und Deutschmeister" Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen "Hoch- und Deutschmeister"
administrativní služba 44 Administrative Service 44 Verwaltungsdienste 44
zdravotnická služba 44 Medical Service 44 Sanitätsdienste 44
veterinární rota 44 Veterinary Company 44 Veterinär-Kompanie 44
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/44-risska-granatnicka-divize-Hoch-und-Deutschmeister-1943-1945-t9822#398788Verze : 0
MOD
44. Reichs-Grenadier-Division Hoch- und Deutschmeister byla zformována v 03/1943 jako nástupce v lednu ve Stalingradu zničené 44. Infanterie-Division. Následně přesunuta do Itálie v prosinci, kde zůstala do konce roku 1944, kdy byla poslána do Maďarska. Válku zakončila v Rakousku.

Operace:
Rakousko (03/1943 - 08/1943)
Itálie (08/1943 - 11/1944)
Maďarsko a Rakousko (11/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/44-risska-granatnicka-divize-Hoch-und-Deutschmeister-1943-1945-t9822#30034Verze : 0
MOD