Main Menu
User Menu

1. kozácká divize [1943-1944]

1st Cossack Division

1. Kosaken-Division

     
Název:
Name:
1. kozácká divize
Originální název:
Original Name:
1. Kosaken-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Pannwitzův jezdecký svazek
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.09.1943-25.09.1943 I. armádní sbor
25.09.1943-05.10.1943 2. tanková armáda
05.10.1943-26.11.1943 LXIX. záložní sbor
26.11.1943-DD.01.1944 XV. horský armádní sbor
DD.01.1944-DD.05.1944 2. tanková armáda
DD.05.1944-DD.11.1944 LXIX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
04.08.1943-DD.11.1944 Pannwitz, Hellmuth von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.08.1943-15.11.1944 II. kozácká jezdecká brigáda
05.08.1943-01.11.1944 I. kozácká jezdecká brigáda
01.11.1944-DD.11.1944 Kozácká brigáda (Don) 1
15.11.1944-DD.11.1944 Kozácká brigáda (Kavkaz) 2

Ručně vyplněné položky:
04.08.1943-DD.12.1944 I. kozácká jízdní brigáda "Don"
04.08.1943-DD.12.1944 II. kozácká jízdní brigáda "Kaukasus"
04.08.1943-DD.12.1944 Divizní jednotky 55
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#401439Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#401439Version : 0
MOD
1. kozácká divize byla zformována 4. srpna 1943 ve Vojenském výcvikovém prostoru Mielau ve Východním Prusku. Štáb divize vznikl z Reiterverband Pannwitz, který převzal velení nad kozáckými jízdními pluky Platow a Jungschulz. V rámci divize vznikly dvě jezdecké brigády, každou tvořily tři pluky. Brzy naplnila plánované tabulkové stavy 10.000 mužů. Mužstvo tvořili kozáci z Ukrajiny, Kubáně, Těreku, Sibiře, Zabajkalska a Dálného Východu, důstojnický a poddůstojnický sbor pak váleční zajatci z řad Rudé armády a kozáci, kteří po bolševické revoluci emigrovali do západoevropských zemí. Divize byla nasazena zejména do protipartyzánských operací v Jugoslávii. V prosinci 1944 byly kozácké jednotky zařazeny do Waffen-SS, ale z ryze praktických důvodů (zásobování, doplňování stavů) zůstaly pod kontrolou Wehrmachtu. 1. kozácká divize pak byla formálně rozdělena na dvě jezdecké divize - 1. Kosaken-Kavallerie-Division a 2. Kosaken-Kavallerie-Division.


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#614268Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#614268Version : 0
MOD
1. Kosaken-Division
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#30021Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#30021Version : 0
MOD
Organizace (Sep 1943) :


1. Cossack Cavalry Brigade (Don) (von Wolff) - kozácká jezdecká brigáda (Don) (von Wolff)


1. Don Cossack Regiment (Burggraf zu Dohna) - 1. donský kozácký pluk (Burggraf zu Dohna)


2. Siberian Cossack Regiment (von Nolcken) - 2. sibiřský kozácký pluk (von Nolcken)


4. Kuban Cossack Regiment (von Wolff) - 4. kubáňský kozácký pluk (von Wolff)


1. Horsedrawn Cossack Artillery Battalion (Rothe) - 1. kozácký jízdní dělostřelecký prapor (Rothe)


2. Cossack Cavalry Brigade (Caucasus) (von Bosse) - 2. kozácká jezdecká brigáda (Kavkaz) (von Bosse)


3. Kuban Cossack Regiment (von Jungschulz) - 3. kubáňský kozácký pluk (von Jungschulz)


5. Don Cossack Regiment (Kononov) - 5. donský kozácký pluk (Kononov)


6. Terek Cossack Regiment (von Kalben) - 6. těrecký kozácký pluk (von Kalben)


2. Horsedrawn Cossack Artillery Battalion (Kottulinsky) - 2. kozácký jízdní dělostřelecký prapor (Kottulinsky)


Division Reconnaissance Battalion (Weil) - divizní průzkumný prapor (Weil)


1. Cossack Engineer Battalion (Jans) - 1.kozácký ženijní prapor (Jans)


2. Cossack Signal Battalion (Schneider) - 2.kozácký spojovací prapor (Schneider)


1. Cossack Medical Battalion - 1.kozácký zdravotnický prapor


Veterinarian Company (Dr Gans) - veterinární rota (Dr Gans)


Cossack Replacement-Training Battalion (Stabenow) - Kozácký doplňovací - výcvikový prapor (Stabenow)
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#30023Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#30023Version : 0
MOD
Diskuse
Uz neviem modkiaľ sú, ale mám tu dve fotky kozáckej kavalérie.
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#30036Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#30036Version : 0
A tu je druhá.
URL CZ: https://www.valka.cz/1-kozacka-divize-1943-1944-t9817#30037Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Cossack-Division-t9817#30037Version : 0