Main Menu
User Menu

Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/ [1935-1936]

4th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Light Cavalry Tanks/

     
Název:
Name:
Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Originální název:
Original Name:
Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Rota útočné vozby 3 /lehkých tanků/
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1936
Nástupce:
Successor:
Rota útočné vozby 6/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-01.10.1936 Pluk útočné vozby 1
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-01.10.1936 Milovice, Barákový tábor /
Velitel:
Commander:
15.09.1935-01.11.1935 Novotný, Jaroslav (kapitán jezdectva)
01.11.1935-06.01.1936 Prokop, Oskar (nadporučík jezdectva)
06.01.1936-01.10.1936 Novotný, Jaroslav (kapitán jezdectva)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-4-1-lehkych-tanku-jezdeckych-1935-1936-t98081#362614Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Armoured-Company-of-the-1st-Armoured-Regiment-Light-Cavalry-Tanks-t98081#362614Version : 0
MOD