Main Menu
User Menu

Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/ [1936-1938]

4th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Light Cavalry Tanks/

     
Název:
Name:
Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Originální název:
Original Name:
Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Rota útočné vozby 2/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1938
Nástupce:
Successor:
Rota útočné vozby 4/1 /lehkých tanků/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-01.10.1937 Prapor útočné vozby II/1 /lehkých tanků/
01.10.1937-15.09.1938 Prapor útočné vozby II/1 /lehkých tanků jezdeckých/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-15.09.1938 Milovice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
01.10.1936-21.12.1936 Stýblo, Josef (štábní kapitán jezdectva)
21.12.1936-07.02.1937 Stýblo, Josef (major jezdectva)
07.02.1937-20.07.1937
20.07.1937-24.09.1938 Stýblo, Josef (major jezdectva)
24.09.1938-25.09.1938 Zemín, Karel (nadporučík pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1936-
lehký tank vz. 34 /
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-4-1-lehkych-tanku-jezdeckych-1936-1938-t98073#362572Verze : 0
MOD