Main Menu
User Menu

118. myslivecká divize [1943-1945]

118th Jaeger Division

118. Jäger-Division

     
Název:
Name:
118. myslivecká divize
Originální název:
Original Name:
118. Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
718. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1943-DD.08.1943 Velitelství německých jednotek v Chorvatsku
DD.08.1943-DD.09.1943 ? (Serbia)
DD.09.1943-DD.12.1943 XXI. horský armádní sbor
DD.12.1943-DD.11.1944 V. dobrovolnický horský sbor SS
DD.11.1944-DD.12.1944 LXVIII. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 ? (Kübler)
DD.01.1945-DD.02.1945 Skupina armád Jih
DD.02.1945-DD.05.1945 XXII. horský armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 LXVIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.04.1943-10.07.1944 Kübler, Joseph (Generalleutnant)
10.07.1944-10.07.1944 Gertler, Rudolf (Oberst)
10.07.1944-08.05.1945 Lamey, Hubert (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1943-10.08.1944 Geitner, Herbert (Oberstleutnant)
10.08.1944-08.05.1954 Maurer, Dietrich (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 668

Ručně vyplněné položky:
01.04.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 738
01.04.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 750
01.04.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 668
01.04.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 118
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#392485Verze : 0
MOD
118. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#29968Verze : 0
MOD
1943-1945Divizní jednotky 118 Division Units 118 Divisions-Einheit 118
protitankový oddíl 118 Anti-tank Section 118 Panzerjäger-Abteilung 118
průzkumný oddíl 118 Reconnaissance Section 118 Aufklärungs-Abteilung 118
ženijní prapor 118 Pioneer Battalion 118 Pionier-Bataillon 118
polní doplňovací prapor 668 Field Replacement Battalion 668 Felderstatz-Bataillon 668
spojovací oddíl 118. myslivecké divize Division Signal Section 118 Divisions-Nachrichten-Abteilung 118
velitelství podpůrných jednotek 118. myslivecké divize Commander of Division Supply Troop 118 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 118
administrativní služba 118. myslivecké divize Administration Service 118 Verwaltungsdienste 118
zdravotnická služba 118. myslivecké divize Medical Service 118 Sanitätsdienste 118
veterinární rota 118 Veterinary Company 118 Veterinär-Kompanie 118
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#392486Verze : 0
MOD
118. Jäger-Division bojovala proti partyzánům v Bosně a na Dalmatinském pobřeží v létě 1944 zároveň i jako ochrana pobřeží před vyloděním spojenců.Velitel:
Generalleutnant Josef Kübler (1.4. 1943 - 10.7. 1944)
Oberst Rudolf Gertler (10.7. 1944 -. 10.7. 1944)
Generalmajor Hubert Lamey (10.7. 1944 - 8.5. 1945)


Operace:
Balkan (04/ 1943 - 07/ 1944)
Dalmacie (07/ 1944 - 09/ 1944)
Jugoslavie (09/ 1944 - 01/ 1945)
Balkan, Maďarsko a Jugoslavie (01/ 1945 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#29969Verze : 0
MOD
Organizace:


Jäger-Regiment 738 - 738.myslivecký pluk
Jäger-Regiment 750 - 750.myslivecký pluk
Artillerie-Regiment 668 - 668.dělostřelecký pluk
Aufklärungs-Abteilung 118 - 118.průzkumný oddíl
Panzerjäger-Abteilung 118 - 118.protitankový oddíl
Pionier-Bataillon 118 - 118.ženijní prapor
Nachrichten-Abteiliung 118 - 118.zpravodajský oddíl
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#29970Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


4.43-7.43
Befh. Kroatien
---
E
Sarajewo


8.43
Befh. Kroatien
---
E
Srbsko


9.43-11.43
XXI. Armeekorps
2. Pz. Armee
F
Adria (Cattaro)


12.43
V. SS korps
2. Pz. Armee

Dubrovnik


1.44-10.44
V. SS korps
2. Pz. Armee
F
Ostrovy Brac, Hvar, Korcula


11.44
LXVIII. Armeekorps
2. Pz. Armee
F
Syrmien


12.44
Kübler
2. Pz. Armee
F
Syrmien


12.44 (1 Rgt.)
V. SS korps
Heeres Gruppe E
F
Bělehrad


1.45
Záloha
---
Süd
Maďarsko


2.45-4.45
XXII. Armeekorps
2. Pz. Armee
Süd
Balaton


5.45
LXVIII. Armeekorps
2. Pz. Armee
Südost
Korutany
URL : https://www.valka.cz/118-myslivecka-divize-1943-1945-t9796#123612Verze : 0
MOD