Main Menu
User Menu

8. myslivecká divize [1942-1945]

8th Jaeger Division

8. Jäger-Division

     
Název:
Name:
8. myslivecká divize
Originální název:
Original Name:
8. Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
8. lehká pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1942-10.07.1942 X. armádní sbor
10.07.1942-09.10.1942 XXXX. tankový sbor
09.10.1942-DD.03.1943 Lauxův sbor
DD.03.1943-18.03.1943 Höhneův sbor ke zvláštnímu použití
18.03.1943-14.05.1943 X. armádní sbor
14.05.1943-DD.07.1943 16. armáda
DD.07.1943-DD.03.1944 X. armádní sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 XXXVIII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 Skupina armád Sever
DD.05.1944-DD.12.1944 XVII. armádní sbor
DD.12.1944-DD.02.1945 XXIX. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 XXIX. armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 XXIV. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
30.06.1942-23.07.1942 Höhne, Gustav (Generalleutnant)
23.07.1942-12.11.1942 Schwerin, Gerhard Graf von (Oberst)
02.12.1942-01.10.1944 Volckamer von Kirchensittenbach, Friedrick Jobst (Generalleutnant)
01.10.1944-DD.04.1945 Philipp, Christian (Generalleutnant)
DD.04.1945-08.05.1945 Bergener, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.06.1942-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 8
30.06.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 28
30.06.1942-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 8

Ručně vyplněné položky:
30.06.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 28
30.06.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 38
30.06.1942-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 8
30.06.1942-08.05.1945 Divizní jednotky 8
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#391401Verze : 0
MOD
8. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#32504Verze : 0
MOD
1942-1945


Divizní jednotky 8 Division Units 8 Divisions-Einheit 8
polní doplňovací prapor 8 Field Replacement Battalion 8 Felderstatz-Bataillon 8
průzkumný oddíl 8 Reconnaissance Section 8 Aufklärungs-Abteilung 8
protitankový oddíl 8 Anti-tank Section 8 Panzerjäger-Abteilung 8
ženijní prapor 8 Pioneer Battalion 8 Pionier-Bataillon 8
spojovací oddíl 8. myslivecké divize Jaeger Division Signal Section 8 Jäger-Divisions-Nachrichten-Abteilung 8
velitelství podpůrných jednotek 8. myslivecké divize Commander of Jaeger Division Supply Troop 8 Kommandeur der Jäger-Divisions-Nachschubtruppen 8
administrativní služba 8. myslivecké divize Administration Service 8 Verwaltungsdienste 8
zdravotnická služba 8. myslivecké divize Medical Service 8 Sanitätsdienste 8
veterinární rota 8 Veterinary Company 8 Veterinär-Kompanie 8Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#391406Verze : 0
MOD
8. Jäger-Division se vzdala Rudé armádě v 05/ 1945.Velitel:
General der Infanterie Gustav Höhne (30.6. 1942 - 23.7. 1942)
General der Panzertruppen Gerhard Graf von Schwerin (23.7. 1942 - 13.11. 1942)
General der Gebirgstruppen Friedrich-Jobst
Volckamer von Kirchensittenbach (13.11. 1942 - 1.9. 1944)
Generalleutnant Christian Philipp (1.9. 1944 - ?.4. 1945)


Operace:
Východní fronta, severní sektor (06/ 1942 - 03/ 1944)
Východní fronta, jižní sektor (03/ 1944 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#29955Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 8. Jäger Division:Erhard Berner 1/18/1945
Wilhelm Buergel 2/29/1944
Johann Einfalt 2/28/1945
Werner Hartmann 10/4/1944
Georg Herrmann 12/31/1944
Alfred Jarosch 9/24/1942
Herbert Kadenbach 9/16/1942
Erhard Kleindienst 12/18/1944
Otto Klos 1/9/1945
Ewald Koj 5/9/1945
Gerhard Kollehn 12/11/1944
Johannes Lawrenz 5/14/1944
Hugo Luedcke 2/9/1943
August Machowsky 4/30/1945
Max Mecklenburg 11/18/1944
Johannes Morawietz 1/7/1943
Fritz Müller 8/25/1942
Walter Oppermann 5/5/1943
Joachim Ott 10/28/1944
Arthur Pasternak 3/24/1943
Christian Philipp 3/11/1945
Robert Rahlenbeck 8/23/1943
Rudolf Roesner 4/18/1943
Helmut Schoen 4/5/1944
Kurt Tieseler 4/16/1944
Friedrich-Jobst Volckamer von Kirchensittenbach 3/26/1944
Erich Wagner 8/23/1943
Ernst Wawrok 2/9/1943
Franz Weber 10/28/1944
Günther Westberg 1/31/1945
Josef Wichoczek 12/9/1944
Eduard Winterhoff 8/25/1942
Kurt Witschel 1/4/1943
Alois Zepner 9/10/1944
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#32505Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


7.42
X. Armeekorps
16. Armee
Nord
Demjansk


8.42-2.43
II. Armeekorps
16. Armee
Nord
Demjansk


3.43-5.43
X. Armeekorps
16. Armee
Nord
Ilmensee


6.43
Záloha
16. Armee
Nord
Ilmensee


7.43-2.44
X. Armeekorps
16. Armee
Nord
Ilmensee


3.44
XXXVIII. Armeekorps
18. Armee
Nord
Pleskau


4.44
Záloha
---
Nord
Pleskau


5.44-9.44
XVII. Armeekorps
8. Armee
Südukrajine
Karpatské průsmyky


10.44-11.44
XVII. Armeekorps
8. Armee
Süd
severní Maďarsko, Slovensko


12.44-1.45
XXIX. Armeekorps
8. Armee
Süd
severní Maďarsko, Slovensko


2.45-3.45
LXXII. Armeekorps
8. Armee
Süd
Slovensko, Morava


4.45
XXIX. Armeekorps
1. Pz. Armee
Mitte
Slovensko, Morava


5.45
XXIV. Armeekorps
1. Pz. Armee
Mitte
Morava
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#123024Verze : 0
MOD
Něco málo o působení části jednotky na Jižní Moravě v dubnu 1945.
Z ruské dobové mapy s vyznačením pozic jak ruských tak německých se dá vyčíst působení Jäger-Regiment 38 ( Major Jürgen Karbe ) z 8. Jäger-Division ( Generalleutnant Christian Philipp ) v prostoru mezi Kosticemi a Hruškami (Břeclavsko - Jižní Morava). Tato jednotky byla včleněna právě do Feldheerenhalle 2.forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/8-myslivecka-divize-1942-1945-t9791#188159Verze : 0