Main Menu
User Menu

Výcviková divize 402 [1945-1945]

402nd Training Division / Ausbildungs-Division 402

     
Název:
Name:
Výcviková divize 402
Originální název:
Original Name:
Ausbildungs-Division 402
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Divize č. 402
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.03.1945-DD.MM.RRRR Schwerin, ? /
Velitel:
Commander:
DD.03.1945-DD.05.1945 Bauer, Ernst von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1945-DD.05.1945 Dělostřelecký výcvikový pluk 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-divize-402-1945-1945-t9786#462425Verze : 0
MOD