Main Menu
User Menu

CZK - Tatra 111

přehled verzí

Tatra 111


Vývoj vozidla, ktoré sa po skončení 2. svetovej vojny stalo známe ako Tatra 111, sa začala začiatkom 40. rokov 20. storočia v automobilke Ringhoffer-Tatra-Werke AG, Neselsdorf, Ost Sudetenland pre potreby ozbrojených zložiek Nemeckej ríše. Ako základ bol použitý podvozok z nákladného automobilu Tatra 81 (tento automobil v počte 220 ks používal aj Wehrmacht), okrem prednej nápravy, ktorú malo novovznikajúce vozidlo poháňanú. Prvé vozidlá Tatra 111 opustili výrobný závod začiatkom roku 1943 a do konca vojny ich bolo pre potreby Wehrmachtu vyrobených okolo 900.
Po skončení vojny pokračovala masová výroba tohto modelu (a odvodených typov) aj pre potreby československého priemyslu vo viacerých verziách.


Základné verzie:
Tatra 6500/111 - pôvodná verzia s nosnosťou 6500 kg vyvinutá počas nemeckej okupácie Čiech a Moravy pre potreby Wehrmachtu


Tatra 8000/111 - malosériová verzia s užitočnou hmotnosťou 8000 kg


Tatra 10000/111 - verzia s nosnosťou 10000 kg vyrábaná po skončení vojny. Na túto verziu bolo možné dodatočne upraviť aj verzie 6500/111 a 8000/111. Pre túto verziu sa neskôr začalo štandartne používať značenie Tatra 111. Výroba ukončená v roku 1952. Vyrabaný ako valník a sklápač (s nosnosťou 8000 kg, bez špec. označenia)


Tatra 9000/111 - časť vozidiel Tatra 111 s nosnosťou 10000 kg, ktorým bola v rokoch 1948-1949 (09/1948-02/1949) administratívne znížená užitočná hmotnosť na 9000 kg.


Tatra 112 - plánované označenie pre verziu Tatra 10000/111


Tatra 113 - projekt cestného valníkového automobilu s pohonom 6x4 odvodeného z T-111


Tatra 111 R - rekonštruovaný valník, výroba prebiehala v rokoch 1953-1962?


Tatra 111 NR - rekonštruovaný valník na podvozku Tatra 111 N vybavený navijákom


Tatra 111 N - valník vybavený navijákom vyrábaný pre potreby ozbrojených síl. Bočnice valníka boli prispôsobené vezeniu osôb (sklápacie lavice)


Tatra 111 S - trojstranný sklápací automobil na podvozku Tatra 111 S


Tatra 111 S2 - trojstranný sklápací automobil na skrátenom podvozku Tatra 111 S


Všetky verzie sa vyrábali aj ako exportné (za označenie pridaný index E), prípadne aj s pravostranným riadením (pridaný index /145).


Samostatné podvozky:
Tatra 111 R - podvozok pre špeciálne nástavby, bez rámu


Tatra 111 R-E - podvozok pre špeciálne nástavby určený pre export do zahraniačia, bez rámu


Tatra 111 D - podvozok pre nástavby so špeciálnym nízkym rámom


Tatra 111 N - podvozok vybavený navijákom. Najčastejšie používaný s valníkovou nástavbou a ako vozidlo na prepravu dreva (oplenové vozidlo)


Tatra 111 S - podvozok s rámom a pomocnými agregátmi určený pre sklápacie automobily


Tatra 111 C - podvozok s rámom určený pre montáž cisterien (štandartný pre cisterny s objemom 7000 l a predĺžený pre cisterny s objemom 9000 l)


Tatra 111 C-2 - podvozok bez rámu určený pre montáž cisterien, zhodný s podvozkom Tatra 111 R okrem kabíny, ktorá bola vybavená dvojicou zadných okien po stranách kabíny (Tatra 111 R jedným oknom v strede zadnej časti kabíny)


Tatra 111/140 R - podvozok vybavený oceľovou plošinou pre montáž žeriavových nástavieb vybavený šikmými nosníkmi pre montáž hydraulických opôr


Špeciálne nástavby:
AJ-3 - automobilový žeriav pôvodne sovietskej konštrukcie s nosnosťou 3000 kg


AJ-5 - automobilový žeriav pôvodne sovietskej konštrukcie s nosnosťou 5000 kg


HOJ-4 - hydraulický otočný žeriav s nosnosťou 4000 kg


HSC-4 - hydraulický žeriav s nosnoťou 4000 kg


HSC-5 - hydraulický žeriav s nosnosťou 5000 kg


Tatra 111 C - automobilové cisterny s objemom 7000 l a 9000 l (občas sa používa neoficiálne označenie Tatra 111 C-7 a Tatra 111 C-9)


VLH-111-17 - prepravník volne ložených sypkých hmôt


VLC-111 - prepravník volne loženého cementu


RŽ-7 - rozstrekovač živíc


D-030a - automobilové rýpadlo


a ďalšie malosériové a jednokusové verzie (autobus, zaťažkávacie vozidlo, traktor, rozmetače maštaľného hnoja a pod.)


Odvodené verzie:
Tatra 141 - ťahač ťažkých prívesov


Tatra 147 DC-5 Dumpcar - jednostranný sklápač


Tatra 400 - trolejbusZdroj: Neumann, Jan: Tatra 111 historie, vývoj, nástavby, jiné využití; Grada Publishing 2010; ISBN 978-247-3071-4
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-t97568#361608Verze : 14
MOD
Motor : typ TATRA 111 A - naftový - štvortaktný - vzduchom chladený - 12 valcový


Objem : 14825 cm3


Výkon : 180 k - 1800 ot / min.Zdroj : www.tatraportal.sk
CZK - Tatra 111 - Motor T 111 A

Motor T 111 A
CZK - Tatra 111 - Motor T 111 A - pohľad z boku

Motor T 111 A - pohľad z boku
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-t97568#210356Verze : 0
Tatra 147 DC-5 Dumpcar a rýpadlo D-030a.
CZK - Tatra 111 -


CZK - Tatra 111 -


CZK - Tatra 111 -


CZK - Tatra 111 -


CZK - Tatra 111 -


CZK - Tatra 111 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-t97568#160741Verze : 1