Main Menu
User Menu
Reklama

Leopold I.

Leopold I. Urozený byl zakladatelem babenberské dynastie. V letech 976 až 994 vládl v bavorské Východní marce. Za jeho vlády se název Východní marka začal posunovat z geografické do politické roviny.


Leopold I. pocházel z urozené rodiny z bavorského Podunají, narodil se kolem roku 940. Zkušenosti sbíral jako hrabě z Traungau. Když byl v roce 976 císařem Otou II. postaven do čela Východní marky namísto dosavadního správce Burcharda, měl už tedy zkušenosti se správou pohraničního území. Dosavadní državy mu rovněž poskytovaly finanční zázemí pro hospodářský rozvoj nově svěřeného území, především v oblasti odlesňování a osdilování. Jeho hlavní rezidencí byl zpočátku Pöchlarn, nicméně záhy přesídlil do Melku, kde se nacházela jedna ze zemských pevností. Východní hranici marky posunul až k řece Fischa. V roce 994 byl markrabě Leopold I. zavražděn ve Würzburku, když byl proveden atentát na jeho příbuzného Jindřicha ze Schweinfurtu a útočník minul. Novým markrabětem se stal jeho nejstarší syn Jindřich.Leopoldovou manželkou byla Richwardis z Zülpichgau, dcera hrabětě Arnošta ze Sualafeldgau. Měl s ní osm dětí:


- Heinrich, stal se jeho nástupcem
- Judith
- Ernst, stal se vévodou švábským
- Poppo, stal se arcibiskupem trevírským
- Adalbert, nástupcem bratra Jindřicha
- Kunigunde
- Hemma, oženila se s hrabětem Rapotem z Dießenu
- Christine, žila v jednom z trevírských klášterů
Zdroje:
- VEBER, Václav - HLAVAČKA, Milan - VOREL, Petr - POLÍVKA, Miloslav - WIHODA, Martin - MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Dějiny Rakouska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
- Landesmuseum Niederösterreich
- Wikipedia
- Allgemeine deutsche Biographie
- Austria-Forum
- Genealogie Mittelalter
URL : https://www.valka.cz/Leopold-I-t97129#360651Verze : 0
MOD
Reklama