Main Menu
User Menu

Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR

Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR

     
Název:
Name:
Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.06.1976
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
CHURAVÝ, Václav: Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945-1989, Česká numismatická společnost, Ústí nad Orlicí, 1993
- https://www.aurea.cz/Katalog19/19kat4101.htm
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-ochranu-hranic-CSSR-t96648#413095Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD24.06.1976
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Jedná se o bronzovou kruhovou medaili s postavou pohraničníka (zhruba od pasu) se samopalem na prsou. Vpravo od postavy se nachází hraniční sloup, vpravo pak hory, topoly a střechy domů. Pod postavou se nachází pěticípá hvězda, z níž vybíhají vavřínové ratolesti dosahující zhruba výšky ramen postavy. Na rubu se uprostřed nachází státní znak ležící na lipové ratolesti. Po obvodu je umístěn nápis "ZA ZÁSLUHY O OCHRANU STÁTNÍCH HRANIC ČSSR", přičemž zkratka "ČSSR" se nachází dole uprostřed a je z obou stran oddělena tečkou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, V.:Československá státní vyznamenání,, státní čestná uznání a ceny,, SNTL 1980, s.29-30
CHURAVÝ, Václav: Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945-1989, Česká numismatická společnost, Ústí nad Orlicí, 1993
- https://www.aurea.cz/Katalog19/19kat4101.htm
https://www.medals.pl/cs/cs2.htm
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-ochranu-hranic-CSSR-t96648#413097Verze : 0
Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSRJedná se o bronzovou kruhovou medaili s postavou pohraničníka (zhruba od pasu) se samopalem na prsou. Vpravo od postavy se nachází hraniční sloup, vpravo pak hory, topoly a střechy domů. Pod postavou se nachází pěticípá hvězda, z níž vybíhají vavřínové ratolesti dosahující zhruba výšky ramen postavy. Na rubu se uprostřed nachází státní znak ležící na lipové ratolesti. Po obvodu je umístěn nápis "ZA ZÁSLUHY O OCHRANU STÁTNÍCH HRANIC ČSSR", přičemž zkratka "ČSSR" se nachází dole uprostřed a je z obou stran oddělena tečkou.


Na vrcholu medaile je kolmo umístěno ouško, které je ke stuze umístěno průvlečným kroužkem. Samotná stuha má červenou barvu a je vertikálně protnutá uprostřed modrým a bílým proužkem a na obou okrajích zeleným proužkem. Všechny proužky jsou široké 2 mm, zelené jsou od kraje vzdáleny 3 mm, obsa prostřední jsou od sebe vzdáleny 5 mm.
Zdroj:
- CHURAVÝ, Václav: Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945-1989, Česká numismatická společnost, Ústí nad Orlicí, 1993
- https://www.aurea.cz/Katalog19/19kat4101.htm
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-ochranu-hranic-CSSR-t96648#359712Verze : 0
MOD
Medaile je poplatná socialistickému realismu a její vzor nacházíme u podobné medaile SSSR. Autorem této medaile je generál Šádek. Šádek, tvrdě trval na podobě medaile tak, jak ji známe. Medaile to však je zajímavá a ne příliš běžná.


Přikládám legitimaci medaile.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-ochranu-hranic-CSSR-t96648#413098Verze : 0