Main Menu
User Menu
Medaile SNBSlovenská verze: Medaile ZNBJedná se o jednostrannou zlatovou medaili s nepravidelným tvarem, která je široká 35 mm a vysoká 37,5 mm.


Vrchní část medaile tvoří tříbarevná československá vlajka zahnutá do oblouku s vyvýšeným středem, nad níž se nachází vrchní část rudé vlajky, která je o něco užší. Spodní část medaile tvoří polovina ozubeného kola a štít s nápisem "SNB", respektive "ZNB" u slovenské verze. Uprostřed se nachází rudá pěticípá hvězda, která překrývá čs. vlajku a částečně i rudou vlajku a navazuje na spodní štítek. Po stranách spodních cípů hvězdy se nachází na každé straně tři lipové květy. Vlajky a hvězda jsou smaltované.


Na vrcholu rudé vlajky je kolmo umístěno ouško, které je zavěšeno na kruhovém otvoru zlatového obdélníkového závěsu. Ten je zdoben dvěma vavřínovými větévkami, které se rozbéhají se středu do obou stran. Závěs je široký 24 mm a vysoký 5 mm. Závěs je připevněn k tmavě rudé stuze, která je ve středu vertikálně proťata bílým a modrým pruhem. Modrý pruh je heraldicky vlevo. Stuha je široká 38 mm, oba střední pruhy 4 mm.
Zdroj:
- CHURAVÝ, Václav: Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let 1945-1989, Česká numismatická společnost, Ústí nad Orlicí, 1993
- www.filatelie-klim.com
URL : https://www.valka.cz/Medaile-SNB-t96621#359658Verze : 0
MOD