Main Menu
User Menu

11. československá střelecká brigáda [1918-1918]

11th Czechoslovak Brigade / 11° Brigata Cecoslovacca

     
Název:
Name:
11. československá střelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
11. československá střelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.07.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. československá střelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
17.11.1918
Nástupce:
Successor:
Velitelství pěchoty 6. střelecké divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.07.1918-17.11.1918 6. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:
11.07.1918-07.10.1918 italské válčiště první světové války
07.10.1918-10.10.1918 přesun
10.10.1918-07.11.1918 Resana,
07.11.1918-09.11.1918 přesun
09.11.1918-17.11.1918 Guiza,

Velitel:
Commander:
11.07.1918-17.11.1918 De Vita, Raffaele rytíř (plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.04.1918-DD.11.1918 32. československý střelecký pluk
03.06.1918-15.11.1918 31. československý střelecký pluk
13.11.1918-17.11.1918 35. československý střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Československá střelecká divise v Itálii
Bednařík, František: V boj! Obrazová kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. Praha, Za svobodu 1927.
URL : https://www.valka.cz/11-ceskoslovenska-strelecka-brigada-1918-1918-t96587#359549Verze : 1
MOD