Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný řád

Militär -Verdienstorden

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkokříž s meči
Velkokříž s korunou a meči
Kříž 1. třídy
Kříž 1. třídy s meči
Kříž 1. třídy s korunou a meči
Kříž 2. třídy
Kříž 2. třídy s meči
Kříž 2. třídy s korunou a meči
Důstojník
Důstojník s meči
Kříž 3. třídy
Kříž 3. třídy s meči
Kříž 3. třídy s korunou
Kříž 3. třídy s korunou a meči
Kříž 4. třídy
Kříž 4. třídy s meči
Kříž 4. třídy s korunou
Kříž 4. třídy s korunou a meči
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#359296Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#520585Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden - officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630222Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - 3. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden - III. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630228Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - kříž 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden- Kreuz 2. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630189Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - 4. třídy
Název v originále:
Original Name:
Militär -Verdienstorden - IV. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1919
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#521289Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Davison, Michael Shannon
DD.MM.RRRR Haeseler, Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von
DD.MM.RRRR Kodama, Gentaró
DD.MM.RRRR Oku, Jasukata
DD.MM.RRRR von Bülow, Karl
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630193Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - kříž 2. třídy
Military Merit Order - 2nd Class Cross
Militär -Verdienstorden- Kreuz 2. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.03.1913 von Maur, Heinrich
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630194Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - 4. třídy
Military Merit Order - 4th Class
Militär -Verdienstorden - IV. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.09.1915 Stark, Rudolf
13.11.1915 Boelcke, Oswald
29.02.1916 Berthold, Oskar Gustav Rudolf
DD.MM.1916 Kissenberth, Otto
29.04.1917 von Richthofen, Manfred Albrecht
11.06.1917 Röth, Fridrich
17.10.1917 Hanstein, Ludwig
14.02.1918 Hanstein, Ludwig
DD.MM.RRRR Bauer, Paul
DD.MM.RRRR Dostler, Eduard von
DD.MM.RRRR Haselmayr, Theodor
DD.MM.RRRR Lothar Siegfried, von Richthofen
DD.MM.RRRR Röhm, Ernst
DD.MM.RRRR Schmidt, August
DD.MM.RRRR von Adam, Hans
DD.MM.RRRR - von Bismarck, Kurt
DD.MM.RRRR von Epp, Franz Xaver
DD.MM.RRRR Óba, Džiró
Celkem : 18
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#630195Verze : 0
MOD
Na obrázku je řád IV. třídy s meči a korunou.Prameny:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#359297Verze : 0
MOD
Bavorský král si již před rokem 1866 byl vědom toho, že existuje dostatečné množství starších řádů, které jsou však buď určeny k uznání civilních zásluh, případě jako výraz nejvyššího ocenění vojenské statečnosti. Zcela však chyběl vojenský záslužný řád, který by byl členěný na stupně a mohl odměnit statečnost a zásluhy vojáků a nesnížil by tak význam řádu Maxmiliána Josefa a nebyl by vázán na další požitky (nobilita).
Byla to právě ne příliš šťastně vedená válka v roce 1866, která si v masovém měřítku vynutila potřebu ocenit především individuální statečnost vojáků .
Bavorský král Ludvík II. dne 19. července roku 1866 zakládá Vojenský záslužný řád, který byl určen pro důstojníky a také Vojenský záslužný kříž, kterým by bylo možno ocenit poddůstojníky a mužstvo.
Řád byl založen v pěti stupních:
- velkokříž
- velkokomandér
- komander
- rytíř I. třídy
- rytíř II. třídy
V roce 1900 byl zřízen další mezistupeň, kterým byl důstojnický kříž.
Toto původní rozdělení řádu se po roce 1905 mění:
-Velkokříž (Groskreuz)
- 1. třída (1. Klasse)
- 2. třída s hvězdou (2. Klasse mit Stern)
- 2. třída (2. Klasse)
- Důstojnický kříž (Offizierkreuz)
- 3. Kříž 3. třídy
- 4. Kříž 4. třídy
Řád bylo možno udělit v době míru za vojenské zásluhy a v době války za mužnost a statečnost. V tomto případě byl řádový klenot doplněn meči v převýšení (rok 1891) (viz obrázek).
Po roce 1905 je i „Důstojnický stupeň„ doplňován plameny mezi rameny. Ve VHÚ Praha je mimo jiné, nebo byl uložen takový řád z období let 1914-18, ražba ve zlaceném bronzu.
Řádová kancelář po ukončení šetření udílí ještě v roce:
- 1919 celkem 855 ks tohoto řádu
- 1920 celkem 306 ks řádu.
Rokem 1920 je tedy uzavřena kapitola udělování řádu. Zde je ovšem nutno si uvědomit, že tak zvané domácí řády panovníků nejen německých států, ale i Rakouska-Uherska, Ruska, Bulharska, jsou udělovaná sice výjimečně, ale některé až do dnešních dnů. Snad jako připomínku řád Zlatého rouna.
Tak zvaná válečná stuha byla zřízená či používaná od roku 1905 jsou modré a černé pruhy 5 mm široké a 1,5 mm vzdálené od okraje.
Řád Za vojenské zásluhy má svůj vzor či ideového předchůdce ve starším řádu: PALATINSKÉHO LVA, tedy řádu, který byl založen v roce 1767 a jeho základní tvar byl použit právě u tohoto řádu z roku 1866.
Ve spolupráci s kolegou a faleristou „SEHL„ jsme si dovolili představit tento nádherný řád. Obrázky vyšších řádových stupňů jsou převzaty z prodejních a nabídkových katalogů. Zároveň však jde jen o základní fakta, která mohou pomoci sběratelům a zájemcům o řády bývalých Německých států.
Vojenský záslužný řád - Kíž 3. třídy bez mečů, orig. etuje zlato , ryzost 750/1000

Kíž 3. třídy bez mečů, orig. etuje zlato , ryzost 750/1000
Vojenský záslužný řád - Sbírka (Alt)

Sbírka (Alt)
Vojenský záslužný řád - Soukromá sbírka  USA

Soukromá sbírka USA
Vojenský záslužný řád - Obrázek je převzat z odborné německé publikace

Obrázek je převzat z odborné německé publikace
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#368811Verze : 1
Předchůdcem výše popsaného Vojenského záslužného řádu byl starší vznešený a starobylý bavorský řád:
Řád Falckého lva (Der Orden vom Pfälzer-Löwen)
Tento velký a vznešený řád založil při příležitostí své vlády v roce 1767 kurfiřt Karl IV. Teodor v jediném stupni. Hovoříme o tak zvaném "velkém řádu". Řád by předurčen k ocenění příslušníků z řad nejvyšší bavorské i evropské šlechty, kteří se mírou nebývalou zasloužili o vládnoucí rod, dynastii a stát.
Řád měl podobu klasického velkokříže:
- řádový klenot (velikost 51 x 51 mm)
- řádová hvězda (průměr 100 mm)
- velkostuha (šířka 100 mm)
Řád byl mimořádně udělován na i řádové colaně (řetězu).
V roce 1808 tento skvostný řád zaniká a na jeho místo nastupuje nový všeobecné záslužný: Řád bavorské koruny.
Literatura:
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen.
František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání.
Katalog Orden und Ehrenzeichen Auktionen, č. 143 ve Frankfurt nad Mohanem, konaná dne 18. června 1994, položka č. 88: Orden vom Pfälzer Löwen, vyvolávací cena 20 000 DM
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t96532#369918Verze : 1