Main Menu
User Menu

304. radiotechnický uzel [1958-1969]

304th Electronic Post (158th/51st)

     
Název:
Name:
304. radiotechnický uzel
Originální název:
Original Name:
304. radiotechnický uzel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
5. radiotechnický uzel
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
510. místní radiotechnický uzel
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 158. radiotechnický pluk
01.09.1961-01.09.1969 51. radiotechnický prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1969 Lažany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1959 Werner, Milan (kapitán)
DD.MM.1959-01.09.1961 Smrčka, František (kapitán)
01.09.1961-DD.MM.1963 Horák, Miloslav (kapitán)
DD.MM.1963-DD.MM.RRRR Klapka, Vladimír (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1964 Hrdlička, František (kapitán)
DD.MM.1964-DD.MM.1966 Horák, Miloslav (kapitán)
DD.MM.1966-01.09.1969 Radoš, Josef (major)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1958-01.09.1963 Radiolokátor P-8
01.10.1958-01.09.1960 Radiolokátor P-20
DD.MM.1960-DD.MM.1962 Radiolokátor P-30
01.10.1960-01.09.1969 Radiolokátor P-35
01.10.1958-01.09.1969 Radiolokátor P-12
01.10.1959-01.09.1969 Radiolokátor P-15
01.10.1959-01.09.1969 RL výškoměr PRV-11
Poznámka:
Note:
V podřízení bylo: Odloučené stanoviště Velichov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (158. radiotechnický pluk),

URL : https://www.valka.cz/304-radiotechnicky-uzel-1958-1969-t96143#604638Verze : 6