Main Menu
User Menu
Reklama

Sokolnice

okr. Brno-venkov

     
Název:
Name:
Sokolnice
Originální název:
Original Name:
Sokolnice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Brno-venkov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°06'49.07"N 16°43'18.08"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1408
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Sokolnice
Sokolnická kaplička
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.09.1938-05.10.1938
Letka 7
7th Flight
DD.06.1954-31.10.1955
Radiotechnická stanice Sokolnice
Electronic Station Sokolnice
01.09.1969-01.09.1977
610. místní radiotechnický uzel
610th Local Electronic Post
01.09.1977-01.03.1992
610. místní radiotechnická rota
610th Local Electronic Company
01.09.1977-DD.MM.1979
Rota velení
Command Company
01.09.1978-31.12.1992
6. protiletadlový raketový oddíl
6th Anti-Aircraft Missile Division of 76th Anti-Aircraft Missile Brigade
01.09.1978-MM.DD.1986
Naváděcí stanoviště NS-1
Ground Control Intercept (GCI-1)
01.09.1978-DD.MM.1986
Velitelské stanoviště 76. protiletadlové raketové brigády
Command Post of 76th Anti-Aircraft Missile Brigade
DD.MM.1979-30.11.1991
Rota Společného velitelského stanoviště Sokolnice
Company of Common Command Sokolnice
DD.MM.1990-31.12.1992
Naváděcí stanoviště NS-1
Ground Control Intercept (GCI-1)
DD.MM.1990-01.03.1992
Velitelské stanoviště 61. radiotechnického praporu
Command Post of 61st Electronic Battalion
DD.MM.1990-31.12.1992
Velitelské stanoviště 76. protiletadlové raketové brigády
Command Post of 76th Anti-Aircraft Missile Brigade
DD.MM.1990-01.02.1991
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
01.12.1991-31.12.1992
Provozní rota Sokolnice
Operational Company Sokolnice
01.03.1992-31.12.1992
210. středisko radiolokačního průzkumu
210th Radar Surveillance Centre
01.03.1992-31.12.1992
Spojovací rota Sokolnice
Signal Company Sokolnice
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 21. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 21st Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
21. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Sokolnice
21th Radar Surveillance and Reporting Group Sokolnice
01.01.1993-30.11.1993
210. středisko radiolokačního průzkumu
210th Radar Surveillance Centre
01.01.1993-31.12.1993
Naváděcí stanoviště NS-1 Sokolnice 2. velitelského stanoviště
Ground Control Intercept (GCI-1) of 2nd Command Post
01.01.1993-31.12.1994
Provozní rota Sokolnice
Operational Company Sokolnice
01.01.1993-31.12.1994
Spojovací rota Sokolnice
Signal Company Sokolnice
01.01.1993-30.11.1993
Velitelské stanoviště 21. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Sokolnice
Command Post of 21st Radar Surveillance and Reporting Group Sokolnice
01.12.1993-31.12.1994
43. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Sokolnice
43rd Radar Surveillance and Warning Group Sokolnice
01.12.1993-31.12.1994
430. středisko radiolokačního průzkumu Sokolnice
430th Radar Surveillance Centre Sokolnice
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 43. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Sokolnice
Command Post of 43rd Radar Surveillance and Reporting Group Sokolnice
01.01.1994-31.12.2003
Naváděcí stanoviště Sokolnice NS-4
Ground Control Intercept Sokolnice GCI-4
01.01.1994-31.12.1994
Středisko řízení a velení protivzdušné obrany sektor Morava
Moravia Sector Air Defense Control and Command Center
01.01.1994-31.12.2003
Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Sokolnice (NS-4)
Support Node of Ground Control Intercept Sokolnice (GCI-4)
01.01.1995-30.09.1995
430. středisko radiolokačního průzkumu Sokolnice
430th Radar Surveillance Centre Sokolnice
01.10.1995-30.09.1997
Prapor velení a uvědomování Sokolnice
Command and Warning Battalion Sokolnice
01.10.1995-30.09.1997
Rota průzkumu vzdušného prostoru Sokolnice
Airspace Surveillance Company Sokolnice
DD.MM.1996-30.09.1997
Velitelské stanoviště 43. radiotechnické brigády
Command Post 43th Electronic Brigade
01.10.1997-31.12.2003
31. středisko radiolokačního průzkumu Sokolnice
31st Radar Surveillance Centre Sokolnice
01.10.1997-31.12.2003
36. středisko pasivního průzkumu Sokolnice
36th Passive Surveillance Centre Sokolnice
01.10.1997-31.12.2003
Středisko zabezpečení velení Sokolnice
Command Support Centre Sokolnice
01.01.2004-30.09.2007
264. středisko radiolokačního průzkumu
264th Radar Surveillance Centre
01.10.2008-DD.MM.RRRR
4. radiotechnická rota
4th Air Surveillance Company
DD.MM.RRRR-31.12.1992
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Brno
Weather Radar and Aerological Center Brno
DD.MM.RRRR-DD.MM.1986
Velitelské stanoviště 61. radiotechnického praporu
Command Post of 61st Electronic Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.sokolnice.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolnice
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Sokolnice-t96079#357966Verze : 0
Reklama