Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR

Medal Veteran of Armed Forces of USSR

Medaila Veterán ozbrojených síl ZSSR

Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР

     
Název:
Name:
Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Název v originále:
Original Name:
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.05.1976
Datum zániku:
Date of Termination:
07.05.1992
Struktura:
Structure:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Medaile-Veteran-ozbrojenych-sil-SSSR-t96052#357875Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Název v originále:
Original Name:
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.05.1976
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Veteran-ozbrojenych-sil-SSSR-t96052#459293Verze : 0
MOD
Medaila „Veterán ozbrojených síl ZSSR“ sa udeľuje príslušníkom sovietskej armády, námorníctva, pohraničných a vnútorných jednotiek, ktorí bezchybne slúžili v ozbrojených silách ZSSR 25 alebo viac kalendárnych rokov.


Medailu „Veterán ozbrojených síl ZSSR“ udeľuje v mene Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR minister obrany ZSSR, minister vnútra ZSSR, predseda KGB ako aj osoby, ktorým bolo priznané právo prepúšťať dôstojníkov do zálohy a do výslužby.


Postup pri podávaní a posudzovaní žiadostí o udelenie medaily „Veterán ozbrojených síl ZSSR“ určuje minister obrany ZSSR, minister vnútra ZSSR a predseda KGB.


Medailu „Veterán ozbrojených síl ZSSR“ možno udeliť aj osobám prepusteným z vojenskej činnej služby pred vydaním výnosu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR o zriadení medaily „Veterán ozbrojených síl ZSSR“, ktoré bezchybne slúžili v sovietskej armáde, námorníctve, pohraničných a vnútorných jednotkách 25 a viac kalendárnych rokov.


Medaila „Veterán ozbrojených síl ZSSR“ sa nosí na ľavej strane hrudníka a pripína sa za medailou „Veterán práce“.


http://mondvor.narod.ru/MVeterVS.html
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Veteran-ozbrojenych-sil-SSSR-t96052#731006Verze : 1
MOD
Název
Name
Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Medal Veteran of Armed Forces of USSR
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Veteran-ozbrojenych-sil-SSSR-t96052#554567Verze : 1
MOD
Bylo uděleno více než 880 000 medailí.

Prameny:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Veteran-ozbrojenych-sil-SSSR-t96052#357876Verze : 0
MOD