Main Menu
User Menu
Reklama

42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování [1993-1994]

42nd Radar Surveillance and Warning Group

     
Název:
Name:
42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Originální název:
Original Name:
42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1993
Předchůdce:
Predecessor:
53. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1994
Nástupce:
Successor:
42. radiotechnická brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1993-31.12.1994 4. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.12.1993-31.12.1994 Třebotovice, kasárny
Velitel:
Commander:
01.12.1993-31.12.1994 Vlčovský, Petr (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1993-31.12.1994 420. odloučené stanoviště Svatý Tomáš
01.12.1993-31.12.1994 420. středisko radiolokačního průzkumu
01.12.1993-30.09.1994 421. středisko radiolokačního průzkumu Ratiboř
01.12.1993-31.12.1994 422. středisko radiolokačního průzkumu Senožaty
01.12.1993-31.12.1994 Provozní rota Třebotovice
01.12.1993-31.12.1994 Spojovací rota Třebotovice
01.12.1993-31.12.1994 Velitelské stanoviště 42. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 1738
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (SkRLPzU) a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz) přímo podřízena velení radiotechnické brigády
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000)
* České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994"
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/42-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1993-1994-t95753#356959Verze : 1
Rukávová nášivka / Sleeve Patch
42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování [1993-1994] - vlastní archiv

vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/42-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-1993-1994-t95753#541283Verze : 0
MOD